תרמו לצהר

זיכרון יום הזיכרון

| 23.10.2015
נושא: יום הזיכרון | מעגל החיים היהודי

אמנם נותרה שנה פחות שבועיים עד שנציין שוב את יום הזיכרון, אולם אני שב ונדרש ליום הזה דווקא משום שהוא נדחק מתודעתנו בשאר הימים. השכחה של יום הזיכרון אינה נובעת, חס ושלום מזלזול, המעטה בגודל הקרבן או התעלמות מיגונם של המשפחות. זהו הקושי שלנו להתמיד בזיכרון ליותר ממספר שעות. השכול, האובדן, הכאב, כל אלה מביאים […]

המשך קריאה >

זיכרון יום הזיכרון

ד"ר דניאל גוטליב
| 09.08.2013
נושא: יום הזיכרון

פרקי זיכרון לנופלים

איתמר מור
| 05.08.2013
נושא: יום הזיכרון

שעת הצפירה

הרב דוד סתיו
| 05.08.2013
נושא: יום הזיכרון

על הבר ועל העוקץ

הרב עזריאל אריאל
| 22.07.2013
נושא: יום הזיכרון

הזיכרון שלפני העצמאות

הרב אלי שיינפלד
| 08.07.2013
נושא: יום הזיכרון

נצח ישראל לא ישקר

הרב אלי שיינפלד
| 08.07.2013
נושא: יום הזיכרון