תרמו לצהר

מידע לבעלי מסעדות ועסקים

מידע לבעלי מסעדות ועסקים בנושא מערך הכשרות של צהר

האם מותר למסעדה לרשום בפתח המסעדה או בכל מקום אחר בה שהמקום כשר?

לא. אין להשתמש במונח "כשר" אין להשתמש במונחים הלכתיים כמו "השגחה הלכתית" "מהדרין" וכיו"ב.
אין להשתמש במונחים הללו, במסעדה, או מחוצה לה, במודעת או באתרי אינטרנט.

אז מה מותר להציג בכתב?

מותר להכין שלט ובו יפורטו הכללים שעליהם המסעדה שומרת.

למשל:

  • הקטניות, האורז, הירקות והעלים מנוקים, נבררים ונבדקים מתולעים על פי ההוראות.
  • מהירקות ומהפירות הופרשו תרומות ומעשרות.
  • הקמח מנופה.

אנחנו, במערך צהר פיקוח מזון הכנו רשימה מפורטת של כללים שמשקפים את הסטנדרט שלנו. נשמח להעביר לידיכם את הרשימה ואתם תוכלו להציג במסעדה. חשוב לא להציג שום מצג שלא תואם ואושר אתנו.
מותר גם לציין מי מפקח על ביצוע הכללים שעליהם המסעדה שומרת. אנחנו ממליצים לכתוב כך: "המסעדה ועמידתה בכללים המפורטים לעיל מבוקרים באופן רציף על ידי צהר פיקוח מזון בע"מ".

אפשר לפרסם את הכללים במסעדה, או מחוצה לה, במודעת או באתרי אינטרנט.
חובה גם לציין במפורש כי המסעדה אינה מחזיקה בתעודת הכשר מטעם הרבנות הראשית.

האם אני יכול להגיד ללקוחות בעל פה שהמקום כשר?

כל המגבלות שפירטנו אינן חלות על מצגים שבעל פה. מותר לומר בעל פה שהמסעדה כשרה, ושהכשרות מעולה!

מי משלם את שכרם של משגיחי הכשרות שתספק לי צהר פיקוח מזון בע"מ?

צהר פיקוח מזון בע"מ היא זו שמשלמת את שכרם של משגיחי הכשרות. לא מתקיימים כל יחסי עובד ומעביד בין המסעדה לבין משגיח הכשרות.

האם אני חייב למלא אחר כל הוראות ודרישות משגיחי הכשרות של צהר פיקוח מזון?

בהחלט כן.

ומה אם יש לי טענה כנגד משגיח הכשרות או איזו מהוראותיו?

ניתן לפנות לרב אורן דובדבני הממונה על הפיקוח ההלכתי בצהר פיקוח מזון בע"מ או למפקח מטעמו. פרטי המפקח ודרכי ההתקשרות אתו, עם הרב דובדבני ועם צוות צהר יימסרו לכם.

במי אני יכול להיעזר אם פונים אליי בשאלות בעניין כשרות המזון במסעדה?

תאמרו שהמקום כשר ובפיקוח צהר פיקוח מזון בע"מ. בכל שאלה נוספת יש להפנות את הפונים לרב אורן דובדבני הממונה על הפיקוח ההלכתי בצהר פיקוח מזון בע"מ.

האם צהר פיקוח מזון רשאית להחליט על הפסקת הפיקוח במסעדה שלי?

כן. הרב דובדבני יהיה רשאי להחליט על הפסקת הפיקוח על המסעדה במידה ויסבור כי הנהלים במקום אינם נשמרים כיאות.

לקבלת מידע מנציג על כשרות צהר השאירו פרטים

תודה רבה. הפרטים נקלטו בהצלחה. נחזור אליכם בהקדם.

בעלי מסעדה?

לחצו להצטרפות