EN תרמו לצהר

ראש השנה-עושים חג-שופר בפארק

תמונת הדר רה 12016

                                                     לרשימת מוקדי שופר בפארק לחצו כאן

                                                                 לסרטון  המסע של כולנו

                                           מהר סיני ועד לשופר בפארק הירקון וברחבי הארץ בחצי דקה!