תרמו לצהר

מכירת חמץ תשפ״ג 2023

באינטרנט עם צהר - פשוט וקל

בס"ד
הריני מיפה בזאת את כוחו של הרב דוד סתיו, יו"ר "ארגון רבני צהר" ורב העיר שהם, להיות שליח שלי, כדי שהוא או שליחו וכן הלאה, ימכור לגוי, בתאריך
 י"ד בניסן ה'תשפ"ג בעז"ה, את כל החמץ ותצורתו השונה אשר יימצא בעת המכירה בבעלותי או בבעלות אחרים שאני שליחם/תם. הודעה זו הנמסרת על ידי באמצעות האינטרנט הרי היא כחתימתי על שטר הרשאה ותוקף שטר הרשאה זה ככל חומר שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. ולהלן פרטי האישיים, והכתובת בו החמץ ותולדותיו ימצאו. ו/או כתובות נוספות של שולחיי.

מכירת החמץ של צהר דרך האינטרנט הסתיימה. אנו מאחלים לכולם חג פסח שמח
Tzohar's Selling Chametz via the internet is over. We wish you a Happy Pesach

* מתן פרטים אישיים מוטעים, יכול לגרום לכך שלא יווצר אישור מכירת חמץ כראוי ולא ישלח אל מוכרי החמץ עצמם.

מכירת החמץ תתקיים על ידי הרב דוד סתיו, יו"ר ״ארגון רבני צהר״ ב-יד' ניסן תשפ"ג, 5 באפריל 2023.
המכירה באתר צהר תסתיים בשעה 09:30 בבוקר יום זה.

החמץ אסור בשימוש מהזמן בו חלה חובת הבעור. החמץ יחזור לבעלות המוכרים חצי שעה לאחר צאת החג.
זמני "חובת הבעור" ו"צאת החג" לפי שעון מקומי בכל מקום ומקום בעולם.

חג כשר ושמח!


מכירת חמץ בשפות נוספות:

Sell your Chametz Online

Sell your Chametz Online

Rabbi David Stav, Chairman of Tzohar and Rabbi of the city Shoham, Israel will sell the Chametz on 14th Nissan 5783, April 5th 2023. It is forbidden to use chametz from the time that the obligation of 'burning the chametz' begins. The chametz will revert to the owner's possession half an hour after the end of Pesach.

The specific times for the 'sale of chametz' and 'end of Pesach' differ by location.
Please check your specific location times.

Wishing you a happy and kosher Pesach!

Click here for an English version of the Mechirat Hametz form

Vente du Levain – Hamets

Vente du Levain – Hamets

La vente du levain ('Hamets) sera effectuée par le Rav David Stav – Président de l'Organisation Tzohar, le matin du 14 Nissan 5783 (mercrdi, le 5 avril 2023). Après la vente, tout levain qui serait en votre propriété deviendra la propriété du Goy.

Joyeuse fête de Pessa'h!

Cliquez ici pour Mechirat Hametz en français

Продажа Хамеца – квасного

Продажа Хамеца – квасного

Использование "Хамец" запрещено с момента, когда "Хамец" должен быть уничтожен.
"Хамец" квасное вернется во владение продавца через пол часа после выхода праздника.

Время наступления праздника и окончания праздника а также время, когда "Хамец" должен быть уничтожен, рассчитывается по местному времени в любой точке мира.

Веселого и кошерного Вам праздника!

нажмите здесь для Mechirat Hametz на русском языке

Venta de Jametz

Venta de Jametz

La venta será efectuada el 14 de Nisan 5783, 5 de Abril del año 2023. La prohibicion de hacer uso del Jametz, comienza desde el momento en que ingresa la obligacion de la exterminacion del Jametz (Ingreso de la fiesta). El Jametz volvará a ser propiedad del vendedor media hora después de haber Salido la fiesta. Los horarios de Ingreso y Salida de la fiesta dependen de la hora local de cada ciudad.

Les deseamos una fiesta kasher y feliz!

Haga clic aquí para Mechirat Hametz en español