EN תרמו לצהר

שירותי חג וקהילה

אנו פועלים למען קירוב לבבות בין המגזרים השונים, דתיים חילוניים ומסורתיים, ומזמינים את כולם לקחת חלק בפעילויות המשותפות.

מכירת חמץ