תרמו לצהר

מכירת כלים 2020 תש"ף

באינטרנט עם צהר - פשוט וקל

שימוש בכלים חדשים בתקופת הקורונה

מכירת הכלים החדשים באופן שיאפשר את השימוש בהם בלי טבילת כלים

בתקופה זו בה יש הגבלות תנועה, יש שאינם יכולים להטביל את הכלים החדשים שאותם רכשו.
ואולם מותר להשתמש בכלים חדשים אם הם אינם שלנו אלא בבעלות של אדם אינו יהודי המשאילם לנו (על פי שולחן ערוך, יורה דעה, סימן קכ, סעיף טז).
ארגון רבני צהר ימכור עבורכם את הכלים החדשים לאדם שאינו יהודי, וישאיל אותם לשימושכם כך שלא תזדקקו לטבילת הכלים בתקופה זו.

ניתן למכור רק כלים שנרכשו כבר והם ברשותכם. במידה ותרכשו כלים חדשים יש לבצע מכירה חדשה.

 

ארגון צהר ירכוש עבורכם את הכלים חזרה במועד שתתאפשר טבילה במקווה כלים. במועד זה יעברו הכלים לרשותכם, ותצטרכו להטבילם לפני השימוש בהם.

שנשמע בשורות טובות

חג שמח

צהר