תרמו לצהר

על הבר ועל העוקץ

מאת הרב עזריאל אריאל

כותרת משנה: הרב, הקיבוצניק מעינת, החתונה של 'צהר', הבן שנפל בקרב כתבי העת של 'צהר' שהגיעו לקיבוץ, סוגרים כולם מעגל בסיפור הבא של הרב עזריאל אריאל.

 

את מוליק בר ז"ל היכרתי באחד המפגשים של פורום "חברים מקשיבים". בשונה מהארגון הדתי הנושא שם דומה, במקרה זה מדובר בקבוצת מחנכים דתיים וחילוניים, ימנים ושמאלנים, הנפגשת מספר פעמים בשנה מאז רצח רבין. אף שהיו ביני ובין מוליק מחלוקות קוטביות בנושאים רבים, מצאנו שהדיאלוג בינינו מעשיר את שנינו – לפעמים בהסכמות על נקודות עומק, ולעתים בשאלות מאתגרות שאותן מוליק היה "שולף" מידי פעם ומחייב אותי לחשוב. אני מצידי הייתי משיב באמירות שלא פעם הביאו אותו לבחון מחדש את עמדותיו, ולעיתים אף להנהן בהסכמה.

     באחת מפגישותינו, שהתקיימה באיסרו חג הפסח תשס"ב, סיפר לי מוליק על החתונות של שלושת בניו. הוא סיפר על ההחלטה העקרונית לערוך את כל החתונות כדת משה וישראל, ועל הדרכים בהן בחר לממש החלטה זו. הוא סיפר על האכזבות שהיו לו מהרבנים שערכו את החופות של שני בניו הגדולים, אולם אז עבר בהתלהבות רבה לתאר את חתונת בנו השלישי, שנערכה בידי רב מטעם 'צהר'. הסתבר כי החופה הותירה בו רושם חזק לצד הוקרה לארגון ולפעילותו. הפגישה התקיימה בעיצומו של מבצע 'חומת מגן', ותוך כדי שאנו יושבים מוליק ציין את העובדה כי אחד מבניו, המשמש כקצין, נמצא כעת עם חייליו בכוחות הלוחמים בג'נין.

ימים מספר חלפו ואז הגיעה בשורת האיוב על האסון בג'נין שבו נהרגו שלושה עשר מלוחמינו. התקשרתי מיד אל מוליק לשאול בשלומו. תשובתו הממה אותי: "רע מאד", אמר. "דרור שלנו נפל".

     לאחר ההלוויה שהתקיימה בקיבוץ, החלו דברים להתחבר אצלי. שאלתי את עצמי: האם דרור שנפל הוא אותו שעליו סיפר מוליק כי חתונתו נערכה על ידי רב מטעם 'צהר' בצורה שכה נגעה ללבו? החלטתי לבדוק. בירור קצר מול הדסה במשרד המרכזת את כל נתוני החופות של צהר העלה כי אכן מדובר באותו הבן ממש. הדסה התקשרה מיד אל הרב פינחס היימן, שערך בשעתו את חופתו של הזוג, והציעה לו לבוא ולנחם את המשפחה השכולה. ימים מספר לאחר מכן, כשבאתי בעצמי לניחום אבלים אצל מוליק בקיבוץ עינת, יכולתי כבר לשמוע על ביקורו של הרב היימן מנקודת מבטה של המשפחה. הללו הופתעו מההתייחסות הבלתי צפויה שסגרה מעגל. מי שהיה עמם בשעתם השמחה בה להיות עמם גם בשעה הקשה מכל.

הדבר רק גרם למוליק להוסיף ולהתעניין בפעילות 'צהר'. על פי בקשתו, שלחתי אליו, מספר שנים לאחר מכן, שני גיליונות של כתב העת של 'צהר'.  מוליק הגיב אלי במכתב מחודש אייר תשס"ה וכל הוא כותב:

לעזריאל שלום.

אני מודה לך מאד על שתי החוברות של 'צהר' – כתב עת תורני.

כאמור וכידוע, לא את כל הכתוב אני מבין. חלק מהכתוב אני מבין לפי הבנתי.

מעבר לכך – כל חוברת היא כספר, אוצר בלום של הגות, מחשבה, עדינות תורנית במגע עם המציאות הלוהטת של החברה הישראלית.

והציאותך המורכבת והסבוכה העשירה בהיבטים שונים, ההקצנה והזלזול בחוקים ובהסכמות חברתיות – כל זה מקבל ביטוי מעניין ומאלף בחומר המוגש.

מנקודת השקפת עולמי, הבאה ממקום אחר, הדברים שאני קורא מעשירים מאד. הוויכוחים, הפולמוסים, הארת המציאות מזוויות שונות של כאן ועכשיו ומתוך הפרספקטיבה של קדמונינו, מאפשרת לי לבחון דברים קצת אחרת. וגם אם לא להסכים, לדעת על מה איני מסכים.

לאחר הכתוב, וכן מתוך הערכה עמוקה לעבודה המושקעת ביצירה היהודית הזאת של כלל הכותבים, ושל העורך בעיקר, החלטתי שתמיכתי הצנועה תהיה בחתימה מסודרת על כתב העת 'צהר', ומתוך הערכה לכיוון ולדרך של רבני 'צהר' – ועל כך אולי בעל פה.

בברכה, בתודה ובהוקרה.

מוליק בר  א. ש. ד. (=אבא של דרור).

 

חודשים ספורים לאחר עקירת יישובי גוש קטיף, ביום השנה התשיעי לרצח רבין, הזמין מוליק את חברי פורום 'חברים מקשיבים' עם חברי עמותת 'בסוד שיח', למפגש משותף בבית 'דרור לכולם'-  שאותו הקים על שם בנו הי"ד – בקיבוץ עינת. באותו בוקר, לפני המפגש, עוד הגיע מוליק במיוחד למשרדי 'צהר' בלוד בכדי לקחת כמה עותקים של גיליון כתב העת של 'צהר' שיצא מיד לאחר חורבן היישובים. החוברות היו עבור המשתתפים במפגש. היה חשוב למוליק לשתף את כלל הנוכחים בדרך ההתמודדות של רבני 'צהר' עם הטראומה של הגירוש. המפגש התקיים כמתוכנם והיה מוצלח מאוד.

למחרת היום, עוד בטרם הספקנו לשוחח על חוויות יום האתמול, התבשרנו על פטירתו הפתאומית של מוליק.  ת. נ. צ. ב. ה.

 

הרב עזריאל אריאל הוא רב היישוב עטרת שבשומרון, ועורך כתב העת של ארגון רבני 'צהר'

 

בוקסה: כתב העת "צהר" ראה אור לראשונה בסתיו תש"ס. מאז הפך כתב העת "צהר" לאחד מכתבי העת המובילים של הציונות הדתית. כתב העת מתאפיין בהעלאת נושאים העומדים על סדר יומה של הציונות הדתית בכלל ושל מדינת ישראל בפרט לדיון ציבורי, וכל זה מתוך גישה תורנית ממלכתית. כתב העת מהווה כיום בימה מרכזית המאחדת את הזרמים השונים בציונות הדתית, כשחשובי הרבנים, ודמויות מרכזיות אחרות, נוטלים חלק בברורים הרעיוניים שבין דפיו.

לקבלת גליון לדוגמא ולחתימה על מנוי שנתי לכתב העת התקשרו ל'צהר' בטלפון 077-7756565