תרמו לצהר

רישום לנישואין

רישום נישואין ברבנות צהר - מפתיחת תיק הנישואין ועד לחופה!

רישום לנישואין

cos הרשמו עכשיו

תהליך הרישום

עלויות הרישום

הנחיות לרישום נישואין

טופס הרישום

תשובות לשאלות נפוצות

תהליך הרישום

תהליך הרישום מורכב משלושה שלבים:

 • השלב הראשון: לאחר מילוי הטופס באתר ותיאום מועד לפגישה, בני הזוג יגיעו לפגישה עם המסמכים הנדרשים לתיק הנישואין באחת השלוחות – בתל אביב, ירושלים, חיפה או לוד על מנת לפתוח בתהליך הרישום. הטפסים הנדרשים למפגש זה מפורטים בהמשך המסמך. למפגש זה ניתן להביא גם את עדי הרווקות.
 • השלב השני: יהיה קרוב למועד החתונה לאחר השלמת המסמכים שיפורטו להלן. בשלב זה יגיע אחד מבני הזוג או שליח מטעמכם למשרדנו לקבלת מסמכי החופה: הכתובה, העתק הכתובה ועוד.
 • השלב השלישי: לאחר החתונה יש להחזיר למשרדנו את העתק הכתובה החתום, הרישיון לרב בו הרב המחתן חותם שהחופה התקיימה ואת אישור הטבילה של הכלה. (את הכתובה עצמה שימרו אצלכם). ניתן לשלוח את המסמכים בדואר רשום במקום להביאם פיזית!תעודת הנישואין (בשני עותקים) תישלח בדואר רשום תוך חודש וחצי מקבלת העתק הכתובה במשרד. למעוניינים, ניתן לאסוף את התעודות ממשרדנו. אם הינכם זקוקים לתעודה בזמן קצר יותר נא צרו קשר עם המשרד לפני החתונה.

 

עלויות הרישום

א. 180 ₪ בעבור קבלת אחד או יותר משירותי צהר.

ב. 717 ₪ אגרת רישום הקבועה בחוק בעבור פתיחת התיק ברבנות צהר.

אגרת הרישום לזכאים להנחה הינה 430 ₪ בצירוף מסמך המעיד על הזכאות (חייל בסדיר, שרות לאומי, נזקק, תלמיד ישיבה או סטודנט מתחת לגיל 30, עולה חדש בשנתיים הראשונות לעלייתו, נכה, עיוור).

הנחיות לרישום נישואין

אנו עושים כל שביכולתנו להנעים ולהנגיש עבורכם את תהליך פתיחת תיק הנישואין תוך הקפדה על הנחיות הרבנות הראשית בכל התחומים. כדי להקל עליכם הכנו לכם דף הדרכה לקראת הרישום לנישואין.

[הנחיות אלו נקבעו על ידי הרבנות הראשית. ברצוננו להדגיש: ארגון צהר אינו צד בגיבוש הכללים, ואין לו יכולת להתערב ולהשפיע עליהם. כללים אלו נקבעו בלעדית על ידי הרבנות הראשית לישראל].

 1. 1.על הזוג להביא תעודה מזהה – תושבי ישראל חייבים להביא תעודת זהות בלבד (כולל הספח עם סטטוס משפחתי מעודכן) ולא תעודה מזהה אחרת, אזרחי חו"ל יביאו דרכון.
 2. 2.יש להביא תעודת נישואין מקורית של ההורים (אם אין להורים תעודה, ניתן להשיג העתק נאמן למקור במשרדי הרבנות שבה נרשמו ההורים לנישואין). לא ניתן להסתפק בתעודת הגירושין של ההורים. במקרים מסוימים תידרש גם הכתובה מחתונת ההורים. הורים שנישאו בחו"ל – עיינו בסעיף 8.
 3. 3.גרוש או גרושה ימציאו בנוסף לנ"ל את תעודת הגירושין המקורית, ואת אישור "מעשה בית הדין", וכן את תעודת הנישואין מהנשואים הראשונים. תעודת הגירושין המקורית ומעשה בית הדין ישארו בתיק הנישואין. במקרה שהכלה גרושה, יצטרך החתן להביא אישור שאינו כהן.
 4. 4.אלמן או אלמנה ימציאו בנוסף לנ"ל את תעודת הפטירה הממשלתית מקורית, וכן תעודת זהות מעודכנת לפי המצב המשפחתי ששונה עקב פטירת בן או בת הזוג.
 5. 5.גר או גיורת צריכים להמציא תעודת גיור ומעשה בית-דין של הרבנות הראשית לישראל. כאשר הכלה עברה גיור, יצטרך החתן להביא אישור שאינו כהן.

אם הינך זקוק/ה להליך גיור יש לפנות ל: http://www.ami4u.org/ או http://www.nativhagiur.org.il/

  6. עדות רווקות – הנרשמים לנישואים חייבים להוכיח את רווקותם/פניותם על ידי שני עדים/ות.

כל אחד מבני הזוג צריך להביא כעדים שני גברים/נשים יהודים שאינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה שלו ואף אינם קרובים אחד של השני (לא זוג נשוי). העדים צריכים להכיר את בן הזוג לפחות שנתיים כיהודי רווק/פנוי. אם העדים מכירים את שני בני הזוג מעל לשנתיים, הם יכולים להעיד בעבור שני בני הזוג (ואז אין צורך בארבעה עדים, אלא בשניים).

ניתן לעשות את רישום הרווקות במשרדי צהר. העדים צריכים להביא עימם תעודה מזהה (ת.ז/רישיון) ויש לתאם מראש את הגעת העדים. ניתן לקבל את העדים במשרדנו רק במעמד פתיחת תיק הנישואין עם הזוג או לאחריו.

 1. 7.נישואים לאנשים שמוצאם מחו"ל.

תייר או תיירת – ימציאו אישור יהדות ורווקות מרב אורתודוכסי מוכר במקום מגוריהם בחוץ לארץ. המסמכים ישלחו לבדיקה ואם לא נוכל לאשר את תוקפם של האישורים הנ"ל, יצטרכו בני הזוג לפנות לבית הדין הרבני במקום מגוריהם לשם קבלת תעודת רווקות או אישור יהדות על סמך אישורים אלו.

עולים מחבר העמים – לפי תקנות הרבנות הראשית, כל מי שהגיע לארץ ממדינות חבר העמים לאחר שנת 1990, ואין לו קרוב משפחה מדרגה ראשונה שנישא בארץ, צריך לאשרר את יהדותו בבית הדין הרבני שבמקום מגוריו. לצהר אגף בשם "שורשים", אשר עוסק בסיוע לבירור יהדות של העולים מחבר העמים. עמותה זו תשמח לסייע לעולים הנ"ל להכין את המסמכים לבית הדין לשם קבלת אישור היהדות. הטלפון של "שורשים": 02-6242206.

עולים  מאתיופיה – בני העדה האתיופית צריכים להביא אישור יהדות מאחד הרבנים בני העדה המורשים לתת אישור זה –מצ"ב רשימת הרבנים

 1. 8.כאשר ההורים של אחד מבני הזוג נישאו בחוץ לארץ על ידי רב אורתודוכסי, ימציא בן הזוג בעת הרישום לנישואין את תעודת הנישואין או את הכתובה או כל מסמך אחר שניתן להורים בעת נישואיהם בחוץ לארץ (ייתכן שהוא יידרש לאשרר את נישואי ההורים בפני בית הדין הרבני מקום מגוריו).
 2. 9.אשה בהריון צריכה לפנות לבית הדין הרבני שבמקום מגוריה, ולבקש שבית הדין יפנה לאבי העובר שיצהיר בפניהם על אבהותו. עותק של הצהרת האבהות יובא למשרד בעת הרישום לנישואין. אם אבי העובר הוא בן הזוג העומד להינשא לאשה ההרה, ניתן להצהיר על האבהות במשרדנו. (אבל הצהרת אבהות כחוק נעשית אך ורק בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה).

10.על הכלה לקבל הדרכה לקראת החתונה. הדרכה זו (לכלות ללא רקע דתי) יכולה להיעשות במסגרת המיזם "אחותי כלה" של צהר. ההרשמה מתבצעת בטופס הראשוני באתר. לאחר המפגש עם המדריכה, בסמוך לחתונה, על הכלה להמציא למשרד אישור מהמדריכה על הלימוד המשותף שלהן ועל הטבילה שנעשתה לקראת החתונה. כלות עם רקע דתי מוזמנות להירשם להדרכת כלה דרך מיזם "טובים השניים" 052-5665657.

 1. 11.תעודת כשרות של מקום החתונה ותעודת כשרות של הקייטרינג. על פי החלטות מועצת הרבנות הראשית, לא ניתן לקיים את טקס החופה (שהוא טקס דתי) במקום ללא תעודת כשרות.
 2. 12.על בני הזוג להמציא אישור הסכמה מן הרב המחתן שהוא מוכן לסדר את חופתם. ניתן להירשם בטופס הראשוני באתר לקבלת רב לסידור חופה וקדושין , אבל, במידה ואתם מחליטים לאתר רב בעצמכם יש צורך, כמובן, שלרב יהיה אישור לחתן מהרבנות הראשית, ויש לצרף את האישור הנ"ל לאישור ההסכמה.
 3. 13.בנוסף יש להביא שלוש תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג ודמי רישום הקבועים בחוק.

יתכן שבעת הרישום יתבקש הזוג להמציא מסמכים נוספים בהתאם לכל מקרה ומקרה, אך בדרך כלל המסמכים הנזכרים לעיל מספיקים כדי להשלים את הרישום לנישואין.

לסיכום, אלו המסמכים שיש להביא לפגישת מסירת מסמכי נישואין:

  • תעודת זהות + ספח מעודכן של כל אחד מבני הזוג

  • אישור יהדות לבני הזוג כמפורט לעיל

  • 3 תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג

  • תעודות רווקות/פניות של הזוג או רישום תעודת רווקות/פניות אצלנו

  • אישור כשרות המזון של מקום החתונה והקייטרינג (ניתן להעביר במייל/פקס לאחר שלב פתיחת תיק ברבנות צהר)

  • אישור מאת הרב לחתונה (ניתן להעביר במייל/פקס לאחר שלב פתיחת התיק, ואם מדובר ברב שאינו חבר ארגון צהר יש להביא את אישור ההסמכה שלו).

 

 • אישור על הדרכת כלה (ניתן להעביר במייל/פקס לאחר שלב פתיחת התיק, ואם מדובר במדריכה שאינה חברה בארגון צהר יש להביא אישור ההסמכה שלה).

טופס הרישום

כדי להתחיל ברישום עליכם למלא טופס מקוון. את טופס הרישום המקוון הנכם מוזמנים למלא כבר עכשיו לאחר שסגרתם מועד ומקום לחתונה. טופס זה מורכב, ונבקשכם למלא אותו בסבלנות על מנת להבטיח טיפול מתאים עוד בטרם הגעתכם לפגישה.

לטופס הרישום לחץ כאן

לאחר מילוי הנתונים בטופס תקבלו הודעת אישור עם פרטי מנהלת התיק שלכם ברבנות צהר שתלווה ותעדכן אתכם על המשך התהליך.

מזל טוב ובהצלחה!

 

תשובות לשאלות נפוצות

1) כמה זמן לפני החתונה צריך להירשם? נרשמנו, מה קורה לאחר מכן?

את הרישום לנישואין באתר צהר ניתן לבצע בכל זמן נתון – והטוב ביותר מהרגע שסגרתם תאריך ומקום לחתונה. מיד עם סיום מילוי טופס הרישום באתר תקבלו מייל שמאשר את קבלת טופס ההרשמה במשרדנו. לאחר 2 ימי עבודה תקבלו מייל מסודר ומפורט ממנהלת התיק שלכם אשר תלווה אתכם לכל אורך התהליך עם מידע לגבי רישומכם ועם הסבר לגבי המשך התהליך.

2) כיצד קובעים את תאריך החתונה?

 • ניתן להתחתן בכל ימות השבוע. חופה ביום שישי יכולה להתקיים עד 12:00 (שעון חורף) או 13:00 (שעון קיץ). לא ניתן להתחתן בשבת.

 • ישנם תאריכים בלוח השנה העברי בהם, לפי ההלכה, לא ניתן להינשא. רשימה של התאריכים אלו לשנה הקרובה ניתן לראות כאן.

3) האם הרישום אצלכם חוקי?

הרישום אצלנו חוקי ותקף לכל דבר ועניין. אתם מקבלים בסוף התהליך תעודת נישואין רשמית של מדינת ישראל כמו בכל מועצה דתית.

4) האם אתם מוכרים על ידי הרבנות?

רישום הנישואים אצלנו נעשה בידיעת הרבנות הראשית לישראל ובאישורה. לידיעתכם, כיוון שצהר אינה רבנות מקומית אין באפשרותה לרשום לנישואים בעצמה. הרישום אצלנו נעשה דרך רבנויות אחרות כגון: תל אביב, שוהם או גוש עציון. את תהליך הרישום והפגישה אנו מקיימים במשרדנו, אך תיק הנישואין יועבר בסוף התהליך (לאחר שתקבלו את תעודת הנישואין) לרבנות שבה רשמנו אתכם.

5) היכן מתקיימת הפגישה לפתיחת תיק נישואין?

ניתן לקיים את הפגישה לאיסוף המסמכים לצורך פתיחת תיק הנישואין בתל אביב, ירושלים, חיפה או לוד. כמובן שהכל בתיאום עם מנהלת תיק הנישואין.

6) באיזה מקום ניתן לערוך את החופה?

החופה יכולה להיערך באולם, גן אירועים, מסעדה, בית כנסת, בית פרטי וכדומה בכפוף להנחיות הרבנות הראשית. הנחיות הרבנות הראשית הן כי מקום המשמש לאירועים חייב להיות בעל תעודת כשרות (אפילו אם לא מגישים בו אוכל). במקרים מיוחדים ניתן להתייעץ עם מנהלת התיק בנוגע למיקום טקס החופה.

7) כיצד קובעים תאריך פגישה לרישום לנישואין?

לאחר קבלת תשובה חיובית ממנהלת תיק הנישואין על אפשרות פתיחת תיק נישואין בצהר תקבלו לינק לתשלום אגרת צהר בסך 180 ₪ . לאחר התשלום יישלח אליכם לינק עם קישור ליומן הפגישות שלנו ותוכלו לתאם פגישה לפתיחת תיק נישואין במועד המתאים עבורכם.

8) כמה זמן אורכת הפגישה לפתיחת תיק הנישואין?

אנו משתדלים לסדר את התור כך שזמן המתנתכם יהיה קצר ככל האפשר הפגישה אורכת כשעה.

9) מה עלינו להביא לפגישה?

מנהלת תיק הנישואין תהיה עימכם בקשר ותשלח אליכם מייל מפורט עם רשימת כל המסמכים הנחוצים לפגישה.

10) האם אפשר להוציא תעודת רווקות במקום מגורינו?

בהחלט כן. במשרדי צהר עדות הרווקות אינה עולה כסף. אך אם כבר הוצאתם תעודת רווקות במקום מגוריכם או שאינכם מעוניינים להטריח את העדים להגיע עד למשרדנו, ניתן להוציא את תעודת הרווקות במקום מגוריכם. יהיה עליכם לשלם דמי אגרה בעבור תעודה זו. שימו לב כי תוקף תעודת הרווקות הוא שלושה חודשים. חשוב להביא אתכם את תעודות הרווקות המקוריות.

11) האם ניתן להביא את אותם העדים להעיד על רווקותם של שני בני הזוג?

כן. שני עדים המכירים את שני בני הזוג יכולים להעיד בעבור שניהם. על העדים להיות יהודים, גברים או נשים, המכירים את בני הזוג למעלה משנתיים. עדים אלו לא יהיו קרובים של בני הזוג ולא קרובים ביניהם (לא זוג נשוי). על העדים להגיע עם תעודדה מזההת.ז או רישיון.

12) האם העדים חייבים לבוא אתנו או בנפרד?

לפי נוחיותכם. העדים יכולים לבוא עמכם או בנפרד. גם כל עד יכול להופיע בנפרד. חשוב לתאם עם מנהלת תיק הנישואין את הגעת העדים למשרדנו. עדים יכולים להגיע רק לאחר שהזוג הגיע לפגישת מסירת מסמכים.

13) הורינו התחתנו בחו"ל. האם יש בכך בעיה?

אין שום בעיה בכך, אלא שנצטרך לבדוק היכן הם התחתנו ובאיזו מסגרת. בארץ מקובלים רק נישואין שהיו במסגרת אורתודוכסית של רבנות מוכרת. ציינו זאת בטופס הרישום ומנהלת התיק תנחה אתכם בהליך המתאים ובמסמכים אותם יש להביא.

14) אחד מבני הזוג עלה מחו"ל. מה צריך להביא לרישום?

במידה ואחד מבני הזוג עלה מחו"ל יש צורך להוכיח את יהדותו, ואנו כמובן שננסה לסייע בכך. לטובת העולים מחבר העמים ומדרום אמריקה קיימת עמותתבת של צהר ששמה "שורשים", והיא מסייעת למבקשים לחקור ולברר את יהדותם.

15) האם ניתן לקבל את הכתובה על ידי שליח?

כל שליח מטעמכם ולפי הוראתכם יוכל לקבל את הכתובה אצלנו במשרד. לא ניתן לשלוח את הכתובה בדואר.

16) כמה עולה לפתוח תיק ברבנות צהר?

עלות פתיחת תיק ברבנות צהר היא 180 ש״ח. בסכום זה תוכלו לקבל גם את שאר שירותי צהר כמו רב לחופה, הדרכת כלות ועוד. כמו כן, יש להוסיף לכך את אגרת הנישואין הקבועה בחוק (717 ש״ח כיום, אנא בדקו זכאותכם להנחות). שימו לב שהגעת הרב לחתונה, הדרכת כלות ושאר שירותי הנישואין בצהר הינם ללא עלות.

הנכם מועברים לטופס מותאם אישית

להמשך תהליך ההרשמה

פרטי החתונה:
פרטי הכלה:
פרטי החתן:
שירותים:
במידה ויחסרו פרטים ניצור עמכם קשר כדי לסייע בהשלמת התהליך. בצהר פועלים בהתאם לחוקי התקשורת ("חוק הספאם").
הרשמו עכשיו