תרמו לצהר

השמת רבנים לקהילות

אחר כמה שנים בתחום הקהילות, הכולל גיוס רבנים והתאמתם לקהילות, ליווי הקהילות ע"י חוזה וליווי הרב בתוכנית הכשרת רבני הקהילות של צהר, אנו רוצים ליצור מודל מובנה להמשך פעילות קהילתית שתכלול בתוכה את כל הנ"ל ולהפוך להיות גורם מקצועי בתחום רבנות קהילה והתאמת הרב למשימה.

המודל יהיה בנוי מארבעה שלבים:

גיוס

איסוף שמות וקורות חיים של רבנים המעוניינים לכהן כרבני קהילה. פרמטרים לפיהם ייערך הסינון יהיו בין השאר: שירות צבאי, לימודים חוץ ישיבתיים, תעודת רבנות, גיל ומצב משפחתי ונסיון מקצועי ותעסוקתי.

מיון

צהר ונציגי הקהילה יראיינו יחד את הרבנים ונשותיהם, ויעזרו לקהילה בסינון המועמדים.
בנוסף צהר תממן עד 2 מבחנים תעסוקתיים לכל קהילה במטרה שזה יהווה גורם נוסף לסינון המועמדים.

השמה

הקהילה תהיה אחראית להכין חוזה בינה לבין הרב, שיכלול בתוכו את המחוייבות של הקהילה והרב בהתאם ל'אמנת צהר לקהילה' (נמצאת כעת בכתיבה). צהר תהיה מוגדרת כגורם מקצועי המלווה את הרב. צהר תעזור בניסוח החוזה לפי הצורך, ותוודא שהחוזה משרת הן את הקהילה והן את הרב בצורה הראויה. בין היתר, הקהילה תתחייב לתת לרב תמורה הולמת ומותאמת לציפיות, תנאים טכניים למימוש עבודתו (לדוג': חדר לקבלת קהל, טלפון, מחשב וכד').

הקהילה תתחייב לתקופה המוגדרת מראש למינוי הרב, ותנסח בחוזה מה עתיד לקרות לאחר תקופה זו, מי מחליט האם הרב נשאר בתפקידו או לא, וכמה זמן לפני סיום התקופה הרב מקבל את ההודעה בעניין. וכן להיפך מצד הרב, על מנת שתהיה שקיפות מלאה בין הצדדים ולא תהיה אי נעימות.

הרב והקהילה ינסחו 'הגדרת תפקיד הרב', שיצורף כנספח לחוזה, על מנת שיהיה תיאום ציפיות לגבי עבודתו.

ליווי

הרב ישתתף בתוכנית הכשרת רבני הקהילות של צהר אחת לשבועיים, וכן ייפגש מס פעמים בשנה עם הרב צחי להמן והרב בעז גנוט לשיחה אישית על עבודתו בקהילה וקבלת ייעוץ בשעת הצורך.

מחפשים רב לקהילה? מעוניין לשמש כרב?

צרו קשר עם הרב בעז גנוט boaz@tzohar.org.il