תרמו לצהר

משפט עברי עכשיו!

הרב בניהו ברונר
| 12.08.2013
נושא: משפט

פרשיות השבוע האחרונות, ופרשת השבוע שלנו בפרט, רוויה בדינים הקשורים בעיצוב מרחב החיים הציבורי, ובמיוחד בכל הקשור ליחסים שבין אדם לחברו. מהשבת אבידה, הוצאת שם רע, היחס לגר, ריבית וגזל ועד לאונס ורצח. ככלים אלו מעוגנים בכללי פסיקה ברורים המסורים לבית דין ולשופטים. האמת היא שבתורה כולה ישנם אינספור אזכורים למשפט העברי. אזכורים הללו אינם […]

המשך קריאה >

בא איתי לדין תורה

צהר
| 05.08.2013
נושא: משפט

אתגר כינונו של המשפט העברי

הרב בניהו ברונר
| 05.08.2013
נושא: משפט

סוד חול השפע האלוקי

הרב יהודה זולדן
| 05.08.2013
נושא: משפט

אני לא חותמת על כלום, בעצם…

צהר
| 05.08.2013
נושא: משפט

י"ג עיקרים של דיין בבית דין לגיור

הרב אליהו בירנבוים
| 05.08.2013
נושא: משפט

אדוני השופט

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
| 05.08.2013
נושא: משפט

דין אמת לאמיתה

הרב עדו רכניץ
| 10.07.2013
נושא: משפט