תרמו לצהר

אבלות-לכל שאלה תשובה

האם אשה יכולה להספיד בבית קברות?

בכל בית קברות כמו בכל מקום ציבור דתי יש נהלים ומנהגים השומרים על כבוד המקום והסדר הטוב, אשר יש לכבדם. ברוב הישובים  הותיקים בארץ המנהג הוא שנשים אינן מספידות בבית הקברות, במידה ואין מנהג במקום אין מניעה הלכתית לכך.

מה דעת היהדות על שריפת גופת הנפטר?

נאמר  בבראשית (פרק ג)  "כי עפר אתה ואל עפר תשוב", מכאן אנחנו רואים את חשיבות הקבורה באדמה.

היהדות מתייחסת לגוף בתור נרתיק של הנשמה, וככזה יש לו חשיבות מפאת הנשמה ששכנה בו, אי לכך יש לקבור את המת. שריפת גופת הנפטר במיוחד נוגדת את היהדות ומשני פנים – האחד, יש בזה חיקוי של מנהגי הגויים ב. מנהג הגויים לשרוף את הגופה נובע מכפירתם ברעיון תחיית המתים, שהוא אחד מעקרונות היהדות. קבורת הגופה מבטאת בנוסף לאמרו לעיל את צפיה לקימת המתים ותחייתם כדברי הנביא  דניאל (פרק יב) ורבים מישני אדמת עפר יקיצו.

כמה זמן מתאבלים על קרובים?

על כל "שבעת הקרובים" שהם: אב אם אח אחות בן בת ובן זוג מתאבלים שבעה ימים. ולא מסתפרים ומתגלחים לא משתתפים בדברי שמחה שלושים יום.

אבלות על הורים היא ארוכה יותר לא מסתפרים ומתגלחים עד שהחברים לא "גוערים" באבל על מראהו, לא משתתפים בדברי שמחה שנים עשר חדש.

כיצד סופרים את ימי השבעה?

אם נעשתה הקבורה לפני השקיעה יש להחשיב את יום הקבורה כיום הראשון ימי "השבעה" מסתיימים בבוקרו של היום השביעי אלא אם כן חל חג בתוך הזמן הזה. חג לעניין זה הם ראש השנה יום הכיפורים סוכות שמחת תורה פסח ושבועות. כל יום מתחיל עם השקיעה.

מה עונים על "המקום ינחם אתכם וכו'"?

אמן.

כמה זמן צריך  להשיא נר נשמה דולק?

נהוג להשאיר נר נשמה דולק בבית האבלים למשך ימי השבעה. נוהגים גם להדליק נר נשמה ביום השנה.

אצל יוצאי אשכנז מדליקים נר נשמה לזכרון הנפטרים קודם הדלקת נרות של יום הכיפורים, שמחת תורה, שביעי של פסח ושבועות. בתאריכים אלו רגילים לומר בבתי הכנסת תפילת יזכור לנשמת הנפטרים.

האם אפשר להדליק נר חשמלי? 

 יש שמקפידים להדליק שמן זית, כנר נשמה, יש שמדליקים נרות פרפין, רבים משאירים למשך כל שנת האבלות נר חשמלי מיוחד לזכרון.

מתי מסתיימת אבלות שלושים?

23 ימים לאחר השבעה אלא אם כן חל חג בתקופה זו.

חג לעניין זה הם ראש השנה יום הכיפורים סוכות שמחת תורה פסח ושבועות.

מתי צריך להקים את המצבה?

בארץ ישראל נהוג להקים את המצבה מוקדם ככל האפשר.

מה צריך להיות הכיתוב על גבי מצבה?

הכיתוב על גבי המצבה הוא לצורך הקרובים והסדר הטוב אך איננו חובה.

נוהגים לכתוב את שם הנפטר ואביו או הוריו תאריך לידה ופטירה והאותיות ת.נ.צ.ב.ה. שפירושם הוא תהיה נפשו צרורה בצרור החיים.

ככלל אין להשקיע ממון רב במצבה יש להעדיף את טובת החיים על כבוד המתים.

כמה זמן צריך לומר קדיש?

בעדות אשכנז על ההורים אומרים קדיש במשך אחד עשר חדש. על קרובים אחרים שנים עשר חדש.

בעדות המזרח אומרים שנים עשר חדש על כולם ועל ההורים לאחר אחד עשר חדש מפסיקים לשבוע עד שלושה שבועות (לפי העדות השונות) ואחר כך ממשיכים עד כלות שנים עשר חדש.

כמה פעמים ביום יש לומר קדיש?

 רצוי לומר בכל תפילה.

האם אשה יכולה לומר קדיש?

ברוב מוחלט של הקהילות נשים לא אומרות קדיש כלל.

במקרים בהם הנפטר לא השאיר בנים אלא בנות יש שהתירו לומר קדיש במסגרות שונות (כמו מנין משפחתי, או מתוך עזרת הנשים).

האם מותר לשכור מי שיאמר קדיש?

במקרה וקרובי הנפטר אינם יכולים לומר עליו קדיש יש ערך לשלם לאדם על מנת שיומר קדיש.

מה עושים בבית הקברות?

מנהג האשכנזים לאמר פרקי תהלים שונים (טז,צא, קד, קל)

אותיות של שם הנפטר ואותיות נשמה מתוך פרק קיט בתהלים (המסודר לפי סדר באלף בית)

תפילת יזכור

מנהג עדות המזרח והספרדים לאמר את אותיות השם מפרק קיט בתהלים

תפילת אשכבה

לפני שנפרדים, מניחים ביד שמאל אבן על גבי המצבה לסמן שביקרנו כאן, אומרים בלחש שינוח הנפטר כאן בכבוד.

אם יש עשרה גברים אומרים קדיש.

עוזבים מצד אחר מאשר ממנו הגיעו.

איך קובעים את יום הזכרון השנתי?

תאריך הפטירה הוא יום השנה על פי הלוח העברי.

מה עושים ביום השנה?

מדליקים נר נשמה בליל יום השנה (הלילה שלפני).

עולים לבית הקברות לפקוד את קבר הנפטר.

לומדים תורה לעילוי נשמתו במשך אותו היום.

נותנים צדקה לעילוי נשמתו.

יוצאי עדות החסידים והמזרח מביאים מאכלים ומעט שתיה חריפה לבית כנסת לאחר תפילת שחרית ומכבדים בהם את המתפללים.

האם אפשר להתחתן בתוך שנת אבלות?

בהחלט.

(הרב אחיה אמיתי)