תרמו לצהר

תהליך הרישום

נשמח לעמוד לרשותכם בדרך לחתונה

נישואין עם צהר – תהליך הרישום

cos הרשמו עכשיו

שלום לכם,

עמותת רבני צהר רושמת זוגות לנישואין. הרישום נעשה באמצעות הטופס המקוון באתר ואת הפגישה לאיסוף המסמכים ניתן לקיים באחת השלוחות- לוד, חיפה וירושלים.

את טופס הרישום מומלץ למלא ברגע שיש לכם תאריך ומקום לחתונה.(אין צורך לחכות לפגישה לפתיחת תיק נישואין)

לטופס הרישום לחצו כאן

 כדי להקל עליכם הכנו לכם דף הדרכה לקראת הרישום לנישואין.

תהליך הרישום מורכב משלושה שלבים:

–  השלב הראשון: לאחר מילוי הטופס באתר ותיאום מועד לפגישה, בני הזוג יגיעו לפגישה לאיסוף המסמכים באחת השלוחות בלוד, חיפה, תל אביב, אריאל, הוד השרון או ירושלים על מנת לפתוח בתהליך הרישום. הטפסים הנדרשים למפגש זה מפורטים בהמשך המסמך. למפגש זה ניתן להביא גם את עדי הרווקות.

–  השלב השני: יהיה קרוב למועד החתונה לאחר השלמת המסמכים שיפורטו להלן. לאחר השלמת כל המסמכים יגיע אחד מבני הזוג או שליח מטעמכם למשרדנו לקבלת הכתובה והעתק הכתובה.

–  השלב השלישי: לאחר החתונה יש להחזיר למשרדנו את העתק הכתובה החתום, הרישיון לרב ואישור הטבילה של הכלה. (את הכתובה עצמה שמרו אצלכם). ניתן לשלוח את המסמכים בדואר רשום במקום להביאם פיזית!

תעודת הנישואין (בשני עותקים) תישלח בדואר רשום תוך חודש וחצי מקבלת העתק הכתובה במשרד. למעוניינים, ניתן לאסוף את התעודות ממשרדנו.

————————————————————————————————————

דף זה מכיל הנחיות שונות שנקבעו על ידי הרבנות הראשית. ברצוננו להדגיש: ארגון צהר אינו צד בגיבוש הכללים, ואין לו יכולת להתערב ולהשפיע עליהם. כללים אלו נקבעו בלעדית על ידי הרבנות הראשית לישראל.

הנחיות לרישום נישואין

 על הזוג להביא תעודה מזהה-

תושבי ישראל חייבים להביא תעודת זהות בלבד (כולל הספח עם סטטוס משפחתי מעודכן) ולא תעודה מזהה אחרת, אזרחי חו"ל יביאו דרכון.

יש להביא תעודת נישואין מקורית של ההורים (אם אין להורים תעודה, ניתן להשיג העתק נאמן למקור במשרדי הרבנות שבה נרשמו ההורים לנישואין). לא ניתן להסתפק בתעודת הגירושין של ההורים. במקרים מסוימים תידרש גם הכתובה מחתונת ההורים.הורים שנישאו בחו"ל – עיינו בסעיף 10.

3. גרוש או גרושה ימציאו בנוסף לנ"ל את תעודת הגירושין המקורית, ואת אישור "מעשה בית הדין", וכן את תעודת הנישואין מהנשואים הראשונים.

במקרה שהכלה גרושה, יצטרך החתן להביא אישור שאינו כהן.

4. אלמן או אלמנה ימציאו תעודת פטירה ממשלתית מקורית, וכן תעודת זהות מעודכנת לפי המצב המשפחתי ששונה עקב פטירת בן או בת הזוג.

5. גר או גיורת צריכים להמציא תעודת גיור ומעשה בית-דין של הרבנות הראשית לישראל. כאשר הכלה עברה גיור, יצטרך החתן להביא אישור שאינו כהן.

  אם הינך זקוק/ה להליך גיור יש לפנות ל:

http://www.ami4u.org/

http://www.nativhagiur.org.il/

 

6. עדות רווקות – הנרשמים לנישואים חייבים להוכיח את רווקותם/פניותם על ידי שני עדים/ות (עיינו להלן).

ניתן לעשות את רישום הרווקות במשרדי צהר. העדים צריכים להביא עימם תעודה מזהה (ת.ז/רישיון),ויש לתאם מראש את הגעת העדים. ניתן לקבל את העדים במשרדנו רק במעמד פתיחת תיק הנישואין או לאחריו.

הנפקת תעודת רווקות –כל אחד מבני הזוג חייב להביא כעדים שני גברים/נשים יהודים שאינם קרובי משפחה שלו ואף אינם קרובים אחד של השני (לא זוג נשוי). העדים צריכים להכיר את בן הזוג לפחות שנתיים כיהודי רווק/פנוי. על העדים להצטייד בתעודה מזהה (ת.ז/רישיון). אם העדים מכירים את שני בני הזוג מעל לשנתיים, הם יכולים להעיד בעבור שני בני הזוג (ואז אין צורך בארבעה עדים, אלא בשניים). כיום ניתן לעשות את רישום הרווקות דרך הזום.

7. תייר או תיירת ימציאו אישור יהדות ורווקות מרב אורתודוכסי מוכר במקום מגוריהם בחוץ לארץ. המסמכים ישלחו לבדיקה ואם לא נוכל לאשר את תוקפם של האישורים הנ"ל, יצטרכו בני הזוג לפנות לבית הדין הרבני במקום מגוריהם לשם קבלת תעודת רווקות או אישור יהדות על סמך אישורים אלו.

לפי תקנות הרבנות הראשית, כל מי שהגיע לארץ ממדינות חבר העמים לאחר שנת 1990, ואין לו קרוב משפחה מדרגה ראשונה שנישא בארץ, צריך לאשרר את יהדותו בבית הדין הרבני שבמקום מגוריו. לצהר עמותת-בת בשם "שורשים", אשר עוסקת בסיוע לבירור יהדות של העולים מחבר העמים. עמותה זו תשמח לסייע לעולים הנ"ל להכין את המסמכים לבית הדין לשם קבלת אישור היהדות.

הטלפון של "שורשים": 02-6242206

8. כאשר ההורים של אחד מבני הזוג נישאו בחוץ לארץ על ידי רב אורתודוכסי, ימציא בן הזוג בעת הרישום לנישואין את תעודת הנישואין או את הכתובה או כל מסמך אחר שניתן להורים בעת נישואיהם בחוץ לארץ (ייתכן שהוא יידרש לאשרר את נישואי ההורים בפני בית הדין הרבני מקום מגוריו).

9. אישה בהריון צריכה לפנות לבית הדין הרבני שבמקום מגוריה, ולבקש שבית הדין יפנה לאבי העובר שיצהיר בפניהם על אבהותו. עותק של הצהרת האבהות יובא למשרד בעת הרישום לנישואין. אם אבי העובר הוא בן הזוג העומד להינשא לאשה ההרה, ניתן להצהיר על האבהות במשרדנו.

10.על הכלה לקבל הדרכה לקראת החתונה. הדרכה זו (לכלות ללא רקע דתי) יכולה להיעשות במסגרת המיזם "אחותי כלה" של צהר. ההרשמה מתבצעת בטופס הראשוני באתר. לאחר המפגש עם המדריכה, בסמוך לחתונה, על הכלה להמציא למשרד אישור מהמדריכה על הלימוד המשותף שלהן ועל הטבילה שנעשתה לקראת החתונה.

כלות עם רקע דתי מוזמנות להירשם להדרכת כלה דרך מיזם "טובים השניים" 052-5665657.

11. תעודת כשרות של מקום החתונה ותעודת כשרות של הקייטרינג. על פי החלטות מועצת הרבנות הראשית, לא ניתן לקיים את טקס החופה (שהוא טקס דתי) במקום ללא תעודת כשרות.

12. על בני הזוג להמציא את שם הרב מסדר החופה, ואישור ממנו שהוא מוכן לסדר את חופתם. כמובן שיש צורך שלרב יהיה אישור על הסמכתו לכך מהרבנות הראשית. בני הזוג יכולים לקבל רב לסידור החופה דרך האתר של צהר.

בנוסף יש להביא שלוש תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג ודמי רישום הקבועים בחוק.

יתכן שבעת הרישום יתבקש הזוג להמציא מסמכים נוספים בהתאם לכל מקרה ומקרה, אך בדרך כלל המסמכים הנזכרים לעיל מספיקים כדי להשלים את הרישום לנישואין.

לסיכום:
אלו המסמכים שיש להביא לפתיחת תיק הנישואין:
תעודת זהות + ספח מעודכן של כל אחד מבני הזוג
אישור יהדות לבני הזוג כמפורט לעיל
3 תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג
תעודות רווקות/פניות של הזוג או רישום תעודת רווקות/פניות אצלנו
אישור כשרות המזון של מקום החתונה והקייטרינג (ניתן להעביר במייל לאחר שלב פתיחת התיק)
אישור מאת הרב המחתן (ניתן להעביר במייל לאחר שלב פתיחת התיק, ואם מדובר ברב שאינו חבר ארגון צהר יש להביא את אישור ההסמכה שלו).
אישור על הדרכת כלה (ניתן להעביר במייל  לאחר שלב פתיחת התיק, ואם מדובר במדריכה שאינה חברה בארגון צהר יש להביא אישור ההסמכה שלה).

עלויות הרישום-

  1. 200 ש"ח בעבור קבלת אחד או יותר משרותי צהר.
  2. 796 ש"ח – אגרה ממשלתית בעבור פתיחת תיק נישואין.

לזכאים להנחה- תשלום בסך 478 ₪ בצירוף מסמך המעיד על הזכאות

(חייל בסדיר, שרות לאומי, נזקק, תלמיד ישיבה או סטודנט מתחת לגיל 30, עולה חדש בשנתיים הראשונות לעלייתו, נכה, עיוור).

ישנם דמי ביטול בסך 198 ש"ח עבור אגרת הרישום לרבנות ו50 ש"ח עבור דמי הטיפול לצהר

מזל טוב ובהצלחה!

ארגון רבני צהר - נישואין השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

תודה רבה. הפרטים נקלטו בהצלחה. נחזור אליכם בהקדם.
מזל טוב!

במידה וברצונכם להמשיך כעת לטופס ההרשמה המלא לחצו כאן

הרשמו עכשיו