תרמו לצהר

המועצה הרבנית

ארגון רבני צהר נדרש לעתים קרובות להכריע בעניינים הלכתיים וציבוריים הנוגעים לפעילותו ולדרכו הציבורית.

מועצת רבני צהר, המורכבת מרבנים המשמשים כרבני ערים וקהילות, דיינים וראשי ישיבות, היא הגוף שמתקבלות בו ההחלטות המעצבות את דרכו של הארגון.

המועצה מתכנסת כל אימת שעולה על הפרק שאלה מהותית שצריך להכריע בה. המועצה מקיימת דיונים הלכתיים וציבוריים בשאלות העקרוניות שעלו על הפרק, והחלטותיה מתקבלות אחר דיון מעמיק ומקיף.

חברי המועצה

 • הרב דוד אסולין
 • הרב אליהו בירנבוים
 • הרב יהושע בן-מאיר
 • הרב יהודה ברנדס
 • הרב הרב כתריאל ברנדר
 • הרב נריה גוטל
 • הרב ברוך גיגי
 • הרב יהודה גלעד
 • הרב אוריאל גנזל
 • הרב שמואל דוד
 • הרב רא"ם הכהן
 • הרב זאב ויטמן
 • הרב שמחה ויסמן
 • הרב אייל ורד
 • הרב יעקב ורהפטיג
 • הרב אהרון כהן
 • הרב אהרן כץ
 • הרב בני לאו
 • הרב צחי להמן
 • הרב יעקב מדן
 • הרב יעקב מרגלית
 • הרב אייל משה
 • הרב חיים נבון
 • הרב מאיר נהוראי
 • הרב אשר סבג
 • הרב ישראל סמט
 • הרב דוד סתיו
 • הרב רפי פוירשטיין
 • הרב שלמה ריסקין
 • הרב דניאל שילה
 • הרב אליעזר שנקולבסקי
 • הרב שמואל שפירא
 • הרב יובל שרלו

החלטות המועצה

 • מעמדו ההלכתי של החירש ושילובו בקהילה דתית

  הדעה הרווחת בדברי חז"ל היא שחרש שאינו שומע ואינו מדבר דינו כמי שאינו בן דעת, ולכן אינו חייב במצוות ואינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות, ואילו חירש מדבר הוא כבן דעת לכל דבר.

 • החלטות מועצת רבני צהר בעניין הסכם קדם נישואין

  כחלק בלתי נפרד מקדושת המשפחה בישראל, נכתבה בתורה גם פרשת גירושין, המכירה בעובדה שלעתים ראוי ואולי אף חובה לפרק את התא המשפחתי, והתורה שבעל פה קבעה את הדרכים לעשות זאת, ואילו זכינו, היו הכול נוהגים בהגינות וביושר בתהליך הגירושין.

 • החלטת מועצת רבני צהר בעניין השמיטה

  שנת השמיטה, המתחילה בימים אלה, היא שנת תיקון האדם והאדמה והחברה, שנה שאנו מתפרקים בה מתודעת הבעלות והרכושנות האנושית ומפתחים מודעות לעובדה שה' הוא אדוני הארץ. במשך אלפיים שנות גלות, לא זכינו לקיים את מצוות השמיטה.

 • החלטת מועצת רבני צהר בשאלת נוסח סליחות ארץ ישראל

  מועצת רבני צהר מעודדת את השימוש בנוסח סליחות ארץ ישראל במיוחד בקהילות ומוסדות חינוך שיש בהם מיזוג של עדות, בתנאי שהדבר אינו מביא למחלוקת אלא לאחדות.

 • החלטות מועצת רבני צהר בעניין הגיור

  בחסדי ה', זכינו לראות בהגשמת חזון קיבוץ גלויות, ובכלל זה גלי עלייה גדולים של עולים מחבר העמים, שהביאו ברכה רבה למדינת ישראל במגוון תחומים. גלי העלייה הללו הביאו אתם גם עולים שאינם יהודים על פי ההלכה, אולם הם "מזרע ישראל", בעלי שורש יהודי, החפצים לכרוך את גורלם ועתידם עם העם היהודי.