תרמו לצהר

מכון מחקר

המציאות המשתנה מעלה סוגיות הלכתיות רבות שבהן נדרשת הכרעה רבנית. כדי לדון בנושאי דת ומדינה, וכן בהיבטים הלכתיים שונים בתחום המשפחה והחברה במדינת ישראל נדרש מבט נרחב הכולל העמקה בתחום ההלכתי תוך מתן מענה לצרכים של עם ישראל ולצרכיי מדינת ישראל. מכון המחקר של צהר מפרסם ספרים וכן כתב עת שבו מאמרים הלכתיים המעמיקים ועוסקים בסוגיות אלו.