תרמו לצהר

החלטות מועצת רבני צהר בעניין הסכם קדם נישואין

כחלק בלתי נפרד מקדושת המשפחה בישראל, נכתבה בתורה גם פרשת גירושין, המכירה בעובדה שלעתים ראוי ואולי אף חובה לפרק את התא המשפחתי, והתורה שבעל פה קבעה את הדרכים לעשות זאת, ואילו זכינו, היו הכול נוהגים בהגינות וביושר בתהליך הגירושין. ברם, בשנים האחרונות מתברר יותר ויותר שיש מי שמנצלים את ההלכה כדי לפעול כנבלים ולסחוט הישגים בתהליך הגירושין, כגון לנקום בבן הזוג על ידי עיגון. מציאות מרה זו מביאה לתוצאות חמורות, ובהן: ויתור על גירושין כדת משה וישראל ועברות חמורות הכרוכות בכך; הכרעה לכתחילה שלא להקים בית בישראל כדת משה וישראל, כדי שלא להסתבך אם חס ושלום תיוולדנה בעיות אחר הנישואין. כל זה, נוסף על העובדה שההלכה משמשת כלי נשק בידי מי המשתמשים בה שלא ביושר.

אחת הדרכים להתמודד עם מציאות זו היא ניסוח הסכם טרום נישואין התקף על פי ההלכה ועל פי החוק והוגן לכל הצדדים הקשורים בו, כדי שיידעו שני בני הזוג מראש שאם חס ושלום יעלו נישואיהם על שרטון, הפירוד ביניהם ייעשה ביושר ובהגינות.

הסכם קדם נישואין שנוסח על ידי הרב אלישע אבינר ופרופסור דב פרימר נבדק על ידי עשרות רבנים, דיינים, משפטנים, טוענות רבניות, אנשי ונשות טיפול במשפחה, והערותיהם משוקעות בנוסחו.

 

מועצת רבני צהר דנה בהרחבה בכל משמעויותיו של הסכם זה וקיבלה את ההחלטות הבאות:

  1. המועצה מודה לרב אלישע אבינר ולפרופסור דב פרימר על עבודתם המסורה בניסוח ההסכם.
  2. נוסח ההסכמים התקבל כמו שהובא למועצה על ידי על ידי ועדת הרבנים, שחברים בה: הרב יעקב ורהפטיג, הרב רא"ם הכהן, ​הרב ישראל רוזן, ​ הרב אלישיב קנוהל, הרב אלישע אבינר והרב דוד סתיו.
  3. המועצה החליטה לקבל את שני נוסחיו של ההסכם: האחד, המקנה את סמכות ההחלטה להפעיל את ההסכם לבית הדין הרבני, שבכך מתחזק מעמדו של בית הדין; והשני, המותיר לבני הזוג את בחירת הבורר.
  4. מועצת רבני צהר ממליצה לזוגות הנישאים דרכה לחתום על הסכם קדם הנישואין באחד משני הנוסחים הנזכרים לעיל, וכן תעודד חתימה על הסכם כזה בקרב הציבור הדתי.

 

אנו בטוחים כי צעד חשוב זה יתרום להגדלת מספר הנישאים כהלכה ולמניעת ניצול ההלכה על ידי בני עוולה. יהי רצון שלא תצא שגגה מתחת ידינו, ושלא נצטרך למימוש מעשי של הסכמים אלו.

 

להורדת החלטת המועצה לחץ כאן