תרמו לצהר

החלטת מועצת רבני צהר בשאלת נוסח סליחות ארץ ישראל

נוסח סליחות ארץ ישראל הוצע על ידי הרב שמואל שפירא והרב אבי גיסר.

​הרקע להצעת נוסח זה של הסליחות הוא הרצון לקדם מניינים משולבים, כל מקום לפי אופיו, והמודעות לקושי באמירת הסליחות בעיקר בקרב האשכנזים, עד שהסליחות נאמרות לעתים במרוצה, בלא הבנתן, והימנעות הדור הצעיר מאמירתם.

כמענה לזה, מציעים הרבנים גיסר ושפירא נוסח סליחות משותף המושתת על שלושה עקרונות:

א. פיוטים כתובים בלשון מובנת.

ב. פיוטים מתאימים לימינו, המבטאים בעיקר בקשה לסליחה ותיקון.

ג. פיוטים הנאמרים בנעימה ובקול, ומוסיפים לכוונה ולדבקות.

 

מועצת רבני צהר מעודדת את השימוש בנוסח סליחות ארץ ישראל במיוחד בקהילות ומוסדות חינוך שיש בהם מיזוג של עדות, בתנאי שהדבר אינו מביא למחלוקת אלא לאחדות.

 

להורדת החלטת המועצה לחץ כאן