תרמו לצהר

החלטות מועצת רבני צהר בעניין הגיור

בחסדי ה', זכינו לראות בהגשמת חזון קיבוץ גלויות, ובכלל זה גלי עלייה גדולים של עולים מחבר העמים, שהביאו ברכה רבה למדינת ישראל במגוון תחומים. גלי העלייה הללו הביאו אתם גם עולים שאינם יהודים על פי ההלכה, אולם הם "מזרע ישראל", בעלי שורש יהודי, החפצים לכרוך את גורלם ועתידם עם העם היהודי. מצב זה מהווה סכנה ממשית הולכת וגוברת לנישואי תערובת ולהתבוללות במדינת ישראל, ומעלה לסדר היום את הגיור.

על רקע מציאות זו, התכנסה מועצת רבני צהר ודנה בשאלה אם נוסף על מערך בתי הדין הקיים היום, ראוי ונכון לאפשר לרבני הערים להקים בתי דין לגיור, כמו שהיה מקובל במסורת ישראל מדורי דורות, ובעבר גם במדינת ישראל, שיהיו כפופים לרבנות הראשית?

 

להלן החלטות המועצה

 1. מועצת רבני צהר קוראת לרבנות הראשית להתמודד עם אתגר הגיור ולראות בו משימה לאומית ממדרגה ראשונה להתמודדות עם סוגיית ההתבוללות במדינת ישראל.
 2. מועצת רבני צהר תומכת בהענקת סמכות לרבני הערים לעסוק בגיור ולבחור בעצמם את הרכב בתי הדין לגיור על פי קריטריונים שאינם גורעים מן הקריטריונים המקובלים היום בבתי הדין הממלכתיים לגיור.
 3. הנהלת רבני צהר תעשה מאמץ לבוא להסכמה עם הרבנים הראשיים.
 4. מועצת רבני צהר מקימה ועדת רבנים שתפקידה לבוא בדברים עם כל הצדדים ולהציע נוסח ראוי ברוח החלטות המועצה.הרכב הוועדה:
  הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר-עציון.
  הרב רא"ם הכהן, ראש ישיבת עתניאל ורב היישוב.
  הרב יעקב ורהפטיג, ראש הכולל לדיינות אריאל ורב קהילה בשכונת הר-נוף בירושלים.
  הרב יעקב מרגלית, רב שכונה בפרדס-חנה ומראשי מכללת הדרום.
  הרב יהודה גלעד, ראש ישיבת מעלה גלבוע ורב הקיבוץ הדתי לביא.
  בראש הוועדה עומד הרב דוד סתיו יו"ר רבני צהר ורב המועצה המקומית שהם.
  את פעילותה הציבורית של הוועדה מרכזים:
  הרב רפי פוירשטין, יו"ר עמית רבני צהר, והרב אוריאל גנזל, רב היישוב רבבה.

 

להורדת החלטת המועצה לחץ כאן