תרמו לצהר

החלטת מועצת רבני צהר בעניין השמיטה

שנת השמיטה, המתחילה בימים אלה, היא שנת תיקון האדם והאדמה והחברה, שנה שאנו מתפרקים בה מתודעת הבעלות והרכושנות האנושית ומפתחים מודעות לעובדה שה' הוא  אדוני הארץ. במשך אלפיים שנות גלות, לא זכינו לקיים את מצוות השמיטה. עתה, עם הקמת מדינת ישראל, התעצמו השאיפה והגעגועים לקיומה כהלכתה.

במציאות הקיימת, עלינו לשמור על החקלאות העברית, שהיא אחד הביטויים המשמעותיים של מצוות יישוב הארץ והציונות, השומרת על אדמות המדינה, ולדאוג לפרנסתן של עשרות אלפי משפחות החקלאים. לכן, היתר המכירה, שנחתם לשמחתנו על ידי הרבנות הראשית לישראל, חיוני במציאות הנתונה.

הקמת אוצר בית דין היא מהלך מבורך המבטא את געגועינו וכמיהתנו לשמירת השמיטה כהלכתה, וחיוני למימוש, אפילו חלקי, של השמיטה האידיאלית.

על כן, מועצת רבני צהר קוראת לציבור הרחב לרכוש תוצרת שיש לה היתר מכירה או גידולי אוצר בית דין ולראות בחובת השמירה על קדושת פירות שביעית ערך הלכתי וחינוכי, ולא טורח, חלילה.

יש להעדיף את שני המסלולים הללו, היתר המכירה, ואוצר בית דין, המחזקים את החקלאות הישראלית, על פני רכישת תוצרת חקלאית זרה, הפוגעת בה.

מועצת רבני צהר קובעת כי מבחינה הלכתית, אין משמעות למושג מהדרין, שמרבים להשתמש בו בימינו ביחס למסלולים, והיתר מכירה ואוצר בית דין ראויים מבחינה הלכתית.

עם תחילת שנת השמיטה, מועצת רבני צהר קוראת לציבור להקפיד ביתר שאת על הימצאות תעודת כשרות לפירות ולירקות הנקנים. כמו כן, המועצה מזכירה שהיתר המכירה נועד לחקלאות בלבד, לא לגינות פרטיות. לפיכך, על בעלי גינות פרטיות ומשותפות להקפיד לקיים את מצוות השמיטה כהלכתה.

בתפילה לגאולה שלמה ולקיום מצוות השמיטה במלואה במהרה בימינו.

 

להורדת החלטת המועצה לחץ כאן