תרמו לצהר

נהלי כשרות צהר

מהם הנהלים שעל-פיהם פועל מערך הכשרות של צהר?

החלטה על קבלת בית עסק לפיקוח של כשרות צהר

הרב אייל משה ראש המערך או המפקח האזורי מגיעים לבית העסק ובודקים את התנאים לקבלת פיקוח כשרותי במקום (מרחבים, כוח אדם, ניקיון וכו')

במידה ואנו מוצאים כי ניתן לתת פיקוח כשרותי במקום, נקבע היקף הכשרות ובהתאם המחיר החודשי שישלם בית העסק.

לאחר חתימת חוזה נקבעת תקופת הרצה שבמהלכה מוטמעים נהלי הכשרות ובסופה ניתנת תעודת פיקוח כשרות.

משגיחי ומשגיחות הכשרות

 1. . בבואם להתקבל למערך כשרות צהר עוברים המשגיחים מיון קפדני ובמסגרתו גם מבחן הלכתי וראיונות אישיים. רק הטובים ביותר מתקבלים.
 2. כל משגיח עובר תקופת חניכה על ידי המפקח האזורי טרם קבלת אחריות פיקוח על בית העסק.
 3. לכל בית עסק ממונה בנוסף למשגיח הכשרות, מפקח השגחה בעל ניסיון רב שנים בשטח בעבודת השגחה ובעל ידע הלכתי נרחב. מפקח ההשגחה ממונה על המשגיח הישיר, מוודא שרמת ההשגחה עומדת בדרישות פיקוח הכשרות היסודי של צהר ואחראי על פתרון אתגרים הלכתיים.

ביקורים בבית העסק

מרגע כניסת משגיח הכשרות לתפקידו יתקיימו ביקורים בבית העסק על פי היקף הכשרות שנקבע בהסכם השירות. בכל ביקור המשגיח מדווח כניסה ויציאה מבית העסק בעזרת אפליקציה מותאמת.

דרישות הכשרות

עקרונות הכשרות נקבעים על ידי ועד הכשרות- צוות רבנים תלמידי חכמים ומומחי כשרות ועל ידי הרב אייל משה ראש מערך הכשרות.

 1. ככלל, חומרי הגלם, מוצרי הייבוא והמשקאות השונים יהיו עם כשרות רבנות מקומית / גוף כשרות מחו"ל והמאושרים על ידי הרב אייל משה ראש המערך.
 2. ניפוי קמח מאושר בנפה ידנית. מעבר לנפח עבודה מסוים נדרש שימוש בנפה חשמלית.
 3. השימוש באורז וקטניות מותר רק לאחר שעבר בדיקת סינון ובירור על ידי משגיח הכשרות.
 4. למערך הכשרות נהלים קפדניים ומדויקים ביחס לשימוש בירק עלים שאינו מגידול מפוקח הכולל שטיפות ובדיקות יסודיות.
 5. רכישת בשר ועוף ממשחטות מאושרות בלבד.
 6. חלקי פנים יוכשרו על ידי משגיחי צהר בלבד.
 7. הכשרת לבבות בפתיחה וצלייה בלבד. אין להכשיר לבבות בדרך אחרת.
 8. אין לאשר הכשרת מוח.
 9. להכשרת חלקי הפנים מוקצים כלים מיוחדים ומסומנים.
 10. מלבד חלקי פנים אין לאשר הכשרת וצליית בשר לא מוכשר בתוך בתי העסק.
 11. בישול ישראל על פי פסיקת הרמ"א. בבתי עסק בהם יש בישול ישראל לחומרא כדעת בית יוסף הדבר ייכלל במצגי בעל העסק המאושרים על ידי מערך הכשרות.
 12. תעודת הפיקוח תנוסח על פי נוסח שאושר על ידי הרבנות הראשית ופורסם בחודש ספטמבר 2020. דוגמא לכך ניתן לראות באתר שלנו ב-"התעודה שלנו". בכל מקרה יש להדגיש שעל פי חוק איסור הונאה בכשרות אסור לבית עסק להשתמש בכתב במילה "כשר" ובמילים כגון הלכה, מהדרין וכד'.

הפסקת פיקוח הכשרות

במקרה שמתגלה כשל כשרותי, הרב ראש מערך הכשרות בוחן את בית העסק ומשוחח עם בעליו.
אם הרב מגיע למסקנה שהכשל מעיד על חוסר אמון או נובע מפגם שאינו בר תיקון, יוסר הפיקוח.
הסרת הפיקוח מבית עסק תובא לידיעת הציבור תוך 24 שעות באמצעים העומדים לרשות מערך הכשרות ותעודת הפיקוח תוסר מבית העסק.

לקבלת מידע מנציג על כשרות צהר השאירו פרטים

תודה רבה. הפרטים נקלטו בהצלחה. נחזור אליכם בהקדם.

בעלי מסעדה?

לחצו להצטרפות