תרמו לצהר

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

משתמש/ת יקר/ה, הנך מתבקש/ת לקרא את מדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט של ארגון רבני צהר (ע"ר) ח.פ. 580302099 מרחוב המלאכה 9, אזור התעשיה הצפוני, לוד (להלן 'צהר') בכתובת האינטרנט www.tzohar.org.il ובכל כתובות המשנה המקושרות לאתר זה (להלן 'האתר' או 'אתר צהר').

 

כל האמור להלן כתוב בלשון זכר יחיד לשם הנוחות בלבד, ומתייחס לכל משתמש או משתמשת, משתמשים או משתמשות ללא כוונה מגדרית.

 

צהר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר צהר. במדיניות הפרטיות שלהלן נציג מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. המדיניות סוקרת, בין השאר, את המידע אשר רשאית צהר לאסוף אודות המשתמשים באתר, ואת האופן שבו משתמשת צהר במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת כל שימוש שלך באתר. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר צהר.

השירותים המוצעים באתר צהר

צהר נותנת שירותים רבים ומגוונים לציבור. בתוכם גם שירותים הנוגעים לנישואין וכל הכרוך בהם, שירותי בירור יהדות, שירותים שונים לבר ובת מצווה, שירות וייעוץ בענייני אבלות, ייעוץ וסיוע בנוגע למעגל החיים כגון, ברית מלה, פדיון הבן ועוד, ייעוץ הלכתי-אתי לחולים ולבני משפחתם, שירותים הקשורים לחגי ישראל כגון מכירת חמץ ופדיון כפרות, שירותים שונים בענייני כשרות, ועוד שירותים המתעדכנים ומתחדשים מעת לעת. (להלן 'השירותים המוצעים באתר')

 

הדרך הנוחה ביותר לפניה לקבלת שירותים אלו היא הרשמה דרך אתר צהר. מטבע הדברים, על מנת לתת את השירותים המוצעים באתר דרושים לצהר פרטים אישיים שלכם, ובמקרים מסויימים, בהתאם לאופי השירות המבוקש, אף פרטים העשויים להיות רגישים. לצורך כך מפורטת להלן מדיניות הפרטיות של אתר צהר.

צור קשר / מסור דיווח על פגיעה בפרטיותך

החשוב ביותר – במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר צהר, או בכל שאלה אחרת הנוגעת למדיניות זו, אנא פנה לצהר באמצעות כתובת הדוא"ל: office@tzohar.org.il . או באמצעות אחת מדרכי התקשורת המפורטות –

בדאר – רחוב המלאכה 9, אזור התעשיה הצפוני, לוד בטלפון: 077-7756565 | בפקס: 08-9152280

נציגינו יעשו כל מאמץ לעמוד לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה במהירות האפשרית.

מסירת פרטים ומידע אישי לצהר

לצורך קבלת השירותים המוצעים באתר, נאסף מידע שנמסר על ידי המשתמש בעת השימוש באתר – הכל כפי שיפורט להלן (להלן:  "המידע האישי")

 

חשוב מאד להבהיר (זאת אף בהתאם להוראת סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, להלן 'החוק'), כי אין לך, כמשתמש באתר, או כמי שמבקש להרשם ולהשתמש באחד מהשירותים המוצעים באתר, כל מחויבות חוקית למסור את המידע האישי.

כאשר אתה מאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר, אתה מאשר כי מסירת המידע האישי לאתר צהר נעשית בהסכמתך המלאה והחופשית.

המידע האישי שאתה מוסר במסגרת השירותים השונים שצהר מציעה באתר, ייאגר וישמר במאגר המידע של צהר, המנוהל בהתאם לחוק ולתקנות הקבועות מכח החוק, לרבות לצורך דיוור ישיר.

עם זאת, אם תחליט שלא למסור את המידע המבוקש, ישנם שירותים שלא נוכל או לא נסכים לספק לך.

מסירת מידע בעת רישום לשירות

במידה ותרצה לפנות אל צהר לקבלת אחד השירותים המוצעים באתר, תתבקש למסור את שמך, כתובת הדוא"ל שלך ופרטים נוספים בהתאם לשירות המבוקש, ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.

צהר עשויה לאסוף מידע אישי נוסף בעת שתיצור עמה קשר ובמסגרת כל תכתובת שתנהל מולה, לאחר פנייתך לקבלת השירות.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת המידע המבוקש לא תוכל להשלים את הרישום או את הפעולה המבוקשת. עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות לקבל חלק מהשירותים המוצעים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת ומדעת למסירת פרטיו לצהר, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

הסכמה לשימוש במידע

באישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות אתה מאשר כי ידוע לך, ואתה מסכים, כי צהר תוכל לעשות שימוש במידע האישי שלך בהתאם למדיניות זו, בין היתר, לצרכים הבאים:

* כדי לאפשר את נתינת השירות המבוקש מבין השירותים המוצעים באתר, בהתאם למהותו של השירות, אופיו, והנתונים הדרושים לצהר על מנת לספק את השירות.

* כדי להציע לך שירותים נוספים הניתנים על ידי צהר;

* כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו;

* כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

* כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בשירות ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את צהר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

* כדי לאפשר לך להתאים את השירות להעדפותיך;

* ליצירת קשר איתך כשצהר סבורה שקיים צורך בכך;

* לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

* לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;

* כדי לאכוף את תנאי השימוש בשירות, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשצהר סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן;

* לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של השירות.

 

צהר מגבילה את הגישה למידע האישי שלך לאנשים הזקוקים לגישה כאמור, על מנת לספק את השירות הנדרש, או לצורך המטרות שפורטו לעיל. אנשים אלו יהיו כפופים להסכמי סודיות.

הסכמה למסירת מידע לצדדים שלישיים

צהר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא במקרים המפורטים להלן –

* ככל שהדבר דרוש לצורך נתינת השירות; במקרה זה, הדבר יירשם באופן מפורש בתנאים לקבלת השירות הרלוונטי מבין השירותים המוצעים באתר.

* אם תפר את הוראות תנאי השימוש, או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי צהר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

* אם יתקבל בידי צהר צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

* בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין צהר או מי מטעמה;

* בכל מקרה שצהר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

* לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לצהר, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

* לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בצהר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. צהר לא תחשוף בפני צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;

* אם צהר תארגן את פעילותה או את פעילות השירות במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי, או תתמזג עם גוף אחר, או תמזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של צהר ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

* על-פי בקשתך המפורשת.

* שליחת תוכן שיווקי, ככל שהסכמת לכך.

ככל שהועבר מידע לצד שלישי בהתאם למדיניות הפרטיות, לצהר לא תהיה כל חבות בכל הקשור לשימוש במידע זה על ידי הצד השלישי.

הסכמה לשמירת המידע

צהר שומרת את המידע האישי לצורך המטרות שפורטו לעיל.

ככלל, בשירותים המוצעים באתר שמירת המידע אינה בגדר חובה על פי דין אך היא עשויה להיות נדרשת לצורך סיוע בתיקוף פעולות שנעשו עבורכם במסגרת השירות, ועל כן ללא הסכמתכם לשמירת המידע צהר לא תוכל לספק את השירות. לא ייעשה כל שימוש אחר במידע שנשמר מלבד תיקוף הפעולות כאמור.

המידע שצהר אוספת נשמר במאגר המידע הרשום שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל.

מידע נוסף, כמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 

דברי פרסומת ודיוור ישיר

באישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנך מאשר לצהר להשתמש בפרטים שלך שנמסרו מרצונך, כדי שצהר תשלח לך ניוזלטרים ו/או דברי פרסומת (בהתאם לסעיף 17ג לחוק ו/או בהתאם לנדרש בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982) אשר יועברו אליך באמצעות דיוור אלקטרוני. באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת או לחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך.

Cookies

צהר עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לשירות ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במכשיר הקצה שלך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים בשירות הדורשים הרשמה.

אבטחת מידע

צהר מייחסת חשיבות רבה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע, בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.

עם זאת, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט והרמטי שמידע אישי לא ייחשף, ייאבד או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, צהר אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את צהר יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. באישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, אתה מאשר כי אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולהשתמש בשירות. מידע הדרוש לצהר – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי צהר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה צהר למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לצהר לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

צהר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או בממשק היישומון. הקישור למדיניות הפרטיות באתר יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך באתר לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.