תרמו לצהר

"תעצומות" – השתלמות דו-שנתית לרבנים מכהנים

רקע

תהליך ההסמכה לרב קהילה במדינת ישראל כולל מבחנים על נושאים מסוימים בהלכה. לעומת זאת, שירות כרב קהילה דורש מיומנויות מורכבות יותר: יכולת תקשורת בינאישית גבוהה, תפיסה קהילתית רחבה, יוזמה, ידע כללי והלכתי רלוונטי ועוד. לשם כך נדרשת הכשרה רלוונטית נוספת.

מטרה

פיתוח מיומנויות והעצמה אישית לעבודה רבנית מיטבית.

מה בתכנית?

התכנית כוללת ארבעה מרכיבים:

א.    רכישת כלים מקצועיים – נושאים לדוגמא: תקשורת בינאישית, בינוי קהילה, ליווי אישי לבני הקהילה, ליווי משפחות באבלות ובמצוקה ועוד.

ב.     פסיקה קהילתית – עיסוק בעקרונות של פסיקה קהילתית, הן בתחומי הלכה ספציפיים הנדרשים יותר בעבודת הרבנות הן בשאלות של "רוח ההלכה".

ג.       חשיבה משותפת על אתגרי הרבנות – הרבנים משתפים באתגרים ובלבטים מחיי היום-יום של עבודתם הרבנית.

ד.     מפגשי ליווי אישי – מפגש אישי עם הרב צחי להמן לקידום ולהעצמה של הרב בהתאם לאישיותו ולקהילתו.

פרטים נוספים

התכנית מיועדת לרבנים המכהנים עד חמש שנים בקהילה או בבית כנסת. בתכנית מפגשים מונחים בני כחמש שעות במהלך שנתיים. היא מיועדת לרבנים בגילאים 45-30. מספר המשתתפים בכל קבוצה אינו עולה על 16 על מנת לאפשר דינמיקה מתאימה.

התכנית מתקיימת בימי שני, פעם בשבועיים, 16:30 – 21:00, במשרדי צהר בלוד.

לתאריכי מפגשים לשנת תשפ"א – לחץ כאן

עלות

משתתפי התכנית זכאים למלגה שנתית.

להרשמה לחץ כאן

לצפיה ברשימת בוגרי תעצומות לחץ כאן