תרמו לצהר

"נפגשים" – מפגשי העשרה לרבנים

רקע

אנו חיים במציאות משתנה ומתפתחת המשפיעה על החברה הדתית. עבודת רבנות מיטבית דורשת למידה והכרה מתמדת של העולם שבו אנו פועלים. באופן טבעי, מרחבים רבים נגישים פחות ללמידה והתבוננות של הרב. ישנו צורך לייצר מפגשים בלתי אמצעיים עם תופעות רחבות בחברה הישראלית. מפגשים כאלה מאפשרים לרבנים שיח עמיתים סביב תופעות אלה.

מטרה

תכנית "נפגשים" תאפשר מפגש משמעותי של רבנים סביב תופעות שונות בחברה הישראלית.

מה בתכנית?

בתכנית מפגשים בני כארבע שעות. כל מפגש יתמקד בלמידה ובהיכרות של נושא אחד. נושאים לדוגמא:

  • התחדשות יהודית
  • רבנות ומנהיגות בעידן של העדר היררכיה
  • ניהול סיכסוכים בקהילה
  • השתלבות אשה בריטואל הדתי-קהילתי

 

פרטים נוספים

התכנית מיועדת לרבני קהילות ומחנכים וכן לבנות זוגם. מיקום התכנית משתנה בהתאם לנושא.

עלות

ההשתתפות בתכנית זאת הינה ללא עלות.

להרשמה לחץ כאן