תרמו לצהר

רבנים עורכים חופה

רבני צהר המתנדבים בעריכת חופות.
פועלים לאיחוד הפלגים, ואיחוי השסעים בחברה. מכאן נכונותם להקדיש מסדר יומם העמוס, זמן נכבד למפגש עם כל זוג בערב החופה וביום החופה וכל זאת בהתנדבות מלאה.
הרבנים חיים את הווי החברה הישראלית, מרביתם בוגרי שירות צבאי ובעלי תארים אקדמיים. כל רב נפגש עם בני הזוג לפני החופה למפגש של היכרות הדדית, לחשיבה משותפת על הטקס ולהכנה למהלך החופה. במפגש זה ישנה הזדמנות ללמוד ולהעמיק בתכנים הקשורים לחופה ולמערכת הנישואים בכלל. רבני צוהר, בכפוף לכללי ההלכה, עורכים את החופה בהתאם לאופיו של כל זוג. מפגש זה והחופה שאחריו נעשים בהתנדבות מלאה על ידי רבני 'צהר' ללא קבלת תמורה כל שהיא.