תרמו לצהר

חתימה על הסכמאהבה

הליך הנישואין מהווה כריתת ברית של אהבה ומחויבות בין בני זוג והנחת אבן פינה לכינון משפחה משותפת.

ברית הנישואין שונה מהותית משותפות עסקית רגילה, הנובעת מאינטרס אישי ומתפרקת בנקל. ברית הנישואין נשענת על מחויבות מוסרית עמוקה, על שאיפה להגשמת ייעוד משותף ועל הקמת דור המשך. משום כך יש לפעול ליציבותה של ברית זו.

עם זאת, ההלכה היהודית מכירה במציאות המצערת שבה בני זוג מחליטים לפרק את ברית הנישואין, ומאפשרת הליך גירושין. ההכרה במציאות זו מחייבת היערכות מקדימה, כך שאם חלילה ברית הנישואין לא תעלה יפה, יוכלו בני הזוג להיפרד באופן הנכון ביותר בעבורם ובעבור ילדיהם. מטרתו של ה"הסכם מאהבה" לדאוג לכך שגם בתקופת הפירוד הקודמת לסיום הנישואין וגם בעת סיום הנישואין יידעו בני הזוג לשמור על כבודם ועל כבוד זולתם.

דווקא ברגעים שלפני הכניסה לברית הנישואין, ברגעים שבהם חשים אהבה, אחדות, כבוד ואמון הדדי, נכון לחתום על הסכם קדם נישואין זה, הסכם אשר עשוי לסייע לאותם זוגות שיזדקקו לכך להתגבר על חילוקי דעות עתידיים בצוק העתים.

ידיעתם של בני הזוג שגם לעת משבר (אם יקרה חס וחלילה) יש ביניהם הסכמות עקרוניות שנקבעו ברגעי אמון ואהבה, יש בה כדי להרגיע מתחים העלולים להיווצר במהלך חיי הנישואין, ולחזק את החוסן, את הביטחון ההדדי ואת המחויבות לברית הנישואין. יהי רצון שכך יהיה.

יהי רצון שתזכו לחיי נישואין שמחים ומאושרים לעד.

חתימה על ההסכם

יש לחתום על שני עותקים של ההסכם (עותק לכל אחד מכם) ולשלוח אלינו עותק סרוק.
בחתימה על ההסכם יש לשים לב לשני סעיפי חובה ולשני סעיפי רשות:

סעיפי חובה

 1. סעיף 6: במהלך חיי הנישואין צוברים בני הזוג רכוש. בסעיף זה ניתן לבחור האם חלוקת הממון תהיה על פי הסכם נפרד עליו חותמים בני הזוג, או על פי החלוקה אותה קובע החוק.
  זהו סעיף חובה.
 2. סעיף 8: בעת משבר חס וחלילה, על פי ההסכם ההכרעה במחלוקות שונות שעלולות להיות בין בני הזוג היא באמצעות בורר. כדי להפעיל את ההסכם על בני הזוג למנות במשותף את הבורר. במידה ובני הזוג לא יוכלו באותו זמן להגיע להסכמה בנוגע לזהותו של הבורר קובעים כעת בני הזוג מי ימנה את הבורר: יו"ר לשכת עורכי הדין או יו"ר ארגון רבני צהר.
  בסעיף זה יש לבחור מיהו הגורם הממנה את הבורר.
  זהו סעיף חובה.

 

סעיפי רשות (לבחירת בני הזוג)

 1. סעיף 3: משך הזמן המוקצה בהסכם לניסיונות לשיקום הנישואין (שלב א' בהסכם) הוא 180 יום. הגורם המקצועי המטפל בבני הזוג יכול להחליט להאריך באופן חד פעמי את התקופה בעוד 90 יום אם הוא סבור שיש בכך לתרום לשיקום הנישואין (סעיף 2ב). במעמד חתימת ההסכם יכולים בני הזוג להחליט להעניק לגורם המקצועי סמכות להאריך את פרק זמן זה כדי לתת לתת שהות גדולה יותר לבני הזוג לשקם את הנישואין (סעיף 3).
  זהו סעיף בחירה.
 2. סעיף 7: במהלך סיום הנישואין עלולים להיות חילוקי דעות בין בני הזוג בנושאים ממוניים שונים.
  מוצע להעניק לבורר בהסכם זה גם את הסמכות להכריע בסוגיות אלו (וזאת כדי לסיימם באמצעות בוררות מבלי להזדקק להליך משפטי).
  זהו סעיף בחירה.

 

חתימה בסוף כל עמוד
– על שני בני הזוג לחתום חתימה מלאה בתחתית עמוד 3, וכן לחתום בראשי תיבות בתחתית עמודים 2, 4.
– כמו כן, יש למלא את פרטי בני הזוג בתחתית עמוד 4.

להורדת ההסכם לחצו כאן