תרמו לצהר

עזרת נשים: תמורות הלכתיות ביחס למעורבות נשים בבית כנסת

המציאות של ימינו שבה נשים מהוות חלק מרכזי בשדרה החברתית מביאה לשינויים בתחומים רבים בינם בעולם הדתי. בשנים האחרונות אנחנו עדים לרצון של נשים מאמינות המבקשות להיות משמעותיות יותר בתוך בתי הכנסת. בעיקבות כך בית ההוראה של צהר קיים  לאחרונה ערב עיון לרבנים בנושא מעורבותן של נשים בבית כנסת.

במהלך הערב עלו מספר סוגיות משמעותיות בנושא בינן מיקומה וגובהה של המחיצה בבתי כנסת קבועים ובמניינים מזדמנים, שיחה שהועברה על ידי הרב אליעזר שינקלובסקי, הרב דוד סתיו דן בנושא מעורבות נשים בתפילות לאור סוגיות שנויות בהלכה ובמנהג. הרב שמואל שפירא, מנהל "בית ההוראה" של צהר והרב אלישיב קנוהל , ראש מיזם הנישואין בצהר דנו במעורבות נשים בחופה. הרב אלישיב והרב שפירא הציגו מספר פעולות שנשים יכולות לעשות במהלך טקס החופה במידה והן מביעות רצון לקחת חלק פעיל בחופה. בין הפעולות שמנו השניים היו ברכת שהחיינו, נתינת טבעת לחתן, אמירה או הקראה של טקסט המבטא את תחושותיה ,ולשבור את הכוס. ניתן לשתף נשים גם בהנחיית טקס החופה ובהחזקת מוטות החופה. במידה ובני הזוג מבקשים הוסיף לכתובה את שם האם הדבר מותר ואף רצוי .

במהלך הערב אמר הרב סתיו כי הוא היה רוצה לראות את ארגון רבני צהר  מוביל מהלך  שמתאים למסורת ישראל ואינו פוגע במבנה של בית הכנסת ומעודד פעילות של נשים בתחום עבודת ה'  בכל נושא שההלכה מאפשרת .

 

המעוניינים לעיין בסיכומי הדברים שנאמרו בערב מזומנים ליצור קשר עם הרב בעז גנוט: boaz@tzohar.org.il