תרמו לצהר

'נעים להכיר' – יתרו

"וישמע יתרו…ויבוא" (שמות, י"ח, א'-ה'): את מה ששמע יתרו וגרם לו לבוא, יחד עם ציפורה והילדים, למדבר אל משה -שמעו כל העמים . יתרו לעומת זאת, לא רק 'שמע' אלא גם 'בא' ובחר להתגייר. יתרו, גר הצדק הראשון של עם ישראל מלמד אותנו את אמנות ההקשבה, לשמוע לא רק את הקול החיצוני, אלא הקשבה והאומץ ללכת אחר הקול הפנימי.

הנה עשר שאלות ועובדות על דמותו של יתרו, צאו לדרך!

 

1. לפי המדרש עבור איזה מלך שימש יתרו כיועץ ?

פרעה ('שלשה היו באותה עצה בלעם ואיוב ויתרו', ע"פ מסכת סוטה יא,א)

 

2. מה היה תפקיד יתרו במדין?

יתרו היה כהן מדין

 

3. מה מובן מהציטוט "לא הניח יתרו עבודה זרה בכל העולם שלא עבר עליה ולא עבדה"?

רש"י מציין כי במסגרת מאמציו המרובים של יתרו לחתירה לאמת לא הייתה עבודה זרה אחת שלא ניסה, כדי לבדוק אולי בה ימצא את שורש האמת. על הפסוק "עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי-גָדוֹל ה' מִכָּל-הָאֱלֹהִים" (שמות יח, יא). כותב רש"י כך: "מלמד שהיה מכיר בכל עבודה זרה שבעולם שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה". כך גם מסביר רש"י את הסיבה לפרידתו של יתרו: וילך אל ארצו – לגייר בני משפחתו.

 

4. מדוע יתרו בחר להתגייר לדת היהודית?

יתרו עזב כל עבודה זרה והתגייר כיוון ששמע על הניסים שעשה הקב"ה עם  ישראל.

 

5. מה היה האפקט של הצטרפות יתרו לעם ישראל על עמי הסביבה?

בזוהר כתוב כך: "וכולם היו מסתכלים ביתרו שהוא חכם וממונה הגדול על כל אלילי העולם, כיון שראו שהוא בא ועובד להקב"ה, ואמר 'עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים', אז נתרחקו כולם מעבודתם, וידעו שאין בה ממש, אז נתייקר יקרו של השם הקדוש של הקב"ה בכל הצדדים". (זהר, יתרו מ"ב)

 

6. רש"י מציין שמות נוספים ליתרו. מהם ומה משמעות כל שם?

לפי רש"י היו ליתרו 7 שמות: יתר, יתרו, חובב, רעואל, חבר, פוטיאל, קני.

משמעותם:
יתר – שהותיר פרשה אחת בתורה.
יתרו – שייתר במעשים טובים.
חובב – שהיה חביב למקום.
רעואל – שהיה כריע למקום.
חבר – שנעשה כחבר למקום.
פוטיאל – שנפטר מעבודה זרה.קני – שקנא לשמים וקנה לו תורה.

 

7. איזו המלצה נתן יתרו למשה לגבי מנהיגות העם?

חלוקת נטל והאצלת סמכויות. יתרו המליץ למנות שופטים ודיינים לכל העם, כששאלות קלות ידונו בפני הרכב זוטר ודברים מורכבים יותר יועלו למשה רבנו עצמו שיידרש להכריע בשאלות.

 

8. מה הייתה הברכה שקיבלו בני בניו של יתרו?

יתרו זכה שצאצאיו "יהיו בלשכת הגזית לומדי תורה, וחותכים דברי תורה בפיהם". בזוהר מובא כי זכו לכך כיוון ש"נסעו מעונג של מדין וממתיקות אשר שם וחנו במדבר, כיוון שראה הקב"ה שתשוקתם היא על התורה, משך אומתם משם והכניסם ללשכת הגזית". (זוהר, בלק, רכא)

 

9. מדוע זכה יתרו שדווקא על שמו תקרא הפרשה?

קיימים לכך מספר הסברים ביניהם כדי להוקירו על העצה שנתן למשה, או משום היותו גר הצדק הראשון בעם ישראל.

 

10. מה ניתן ללמוד מסמיכות פרשת יתרו לקבלת תורה?

גם לכך הצעות שונות. ע"פ ר' יהודה לייב איגר, מייסדה של חסידות לובלין, ניתן ללמוד מסיפור יתרו שכשם שיתרו שהיה כהן דת עשה שינוי כה גדול בחייו והתגייר כך לא משנה היכן האדם 'נמצא',  ביחס ליהדותו, תמיד הוא יכול לנוע, להשתנות ולהתחדש.

יוצרת המדור מוריה זלצר וולשטין, דוקטורנטית לתקשורת מומחית לרשתות חברתיות

איור: מאיה ברק