תרמו לצהר

'נעים להכיר' – מרים הנביאה

מרים הנביאה, איזו דמות מרגשת, מנהיגה, נביאה ,משוררת, יודעת לצאת במחולות ולהשמיע את קולה באומץ מול פרעה, מול בת פרעה ומול אביה וראשי העם!

• מרים על פי המדרש היא פועה אחת משתי המיילדות העבריות. ונקראה פועה על שם שהייתה פועה ברכות אל התינוקות ומדברת אליהם (מסכת סוטה, י"א, ב'), גם אמה יוכבד ע"פ המדרש הייתה מיילדת (שפרה).

• בתור מיילדות הביעו שפרה ופועה (יוכבד ומרים) אומץ רב בכך שהחיו את התינוקות והפרו את גזירת פרעה (שמות, א', ט"ו-כ"א).

• לא רק מול פרעה עומדת מרים על דעתה, גם מול אביה. בעקבות גזרת פרעה להמית את הזכרים הנולדים חשב עמרם בן לוי " לשווא אנו עמלים" (שמות רבה, א',י"ט) וגירש את אשתו. ראו ועשו כן גם אחרים. מרים מוכיחה את אביה שגזרתו קשה משל פרעה "שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות…". עמרם נוכח באמת שבדבריה ומחזיר אשתו, וכך שאר ההולכים אחריו (שמות, ב', א'), כך בזכותה של מרים ונולד משה!

• מרים צפתה וניבאה שאמה היא תהיה זו שתלד את גואלם של ישראל ועד היום אנו מונים אותה כאחת משבע הנביאות! (סוטה, י"א, ב')

• כשנולד משה והגיע הרגע בו לא יכלו יותר להצפינו היה נראה שמרים טועה ובגדול. בתי היכן נבואתך?! (סוטה, י"ג, א') הטיחו בפניה הוריה. מרים מתעקשת, לה אין ספק, היא מתייצבת בין קני הסוף לדעה מה יעשה לו (שמות, ב', ד'), ברור לה שנבואתה תתגשם, היא רק רוצה לראות כיצד!

• מרים אוזרת עוז וניגשת לבת פרעה. היא מציעה לה מינקת עבריה עבור התינוק משה שנמשה מהיאור. בחוצפה עברית 😊 היא מציעה לה את אם התינוק – יוכבד (שמות, ב', ו').


• מרים מנהיגה את הנשים. לפי המדרש היא מעודדת אותן גם בתוך השעבוד להרים מבט אל עבר הגאולה, היא מעבירה לנשים מסר של אמונה ותקווה – אמנם צידה לדרך לא הכינו אך תופים הביאו איתם! ובהתפרצות רגשות לנוכח נס ההצלה של קריעת ים סוף מרים יוצאת והנשים אחריה בתופים ובמחולות (שמות, ט"ו, כ').

• מרים אחת משלושה פרנסים טובים שעמדו לישראל (תענית, ט', ע"א), בזכותה של מרים לוותה את ישראל באר מים במשך ארבעים שנה לאורך נדודיהם במידבר. באר מאופיינת במים שבאים מלמטה למעלה (בניגוד לבור המתמלא מחולייתו), גם מרים עוררה מלמטה למעלה. משעבוד לגאולה, ממעשים שבעולם הזה כלפי שמיים.

• מרים הנביאה, המשוררת מלווה את העם וגם אחרי מותה לומדים בני ישראל לשיר בקולם "עלי באר ענו לה" לעורר את המים ולבקש מהם לעלות (במדבר, כ"א, י"ז-כ').

• לפי המדרש בפרקי דרבי אליעזר נא עוד תשוב אלינו הבאר בגאולה העתידית ותביא איתה כוחות ריפוי:
מי הבאר עתידין [באחרית הימים] לעלות תחת מפתן הבית ומפרים ונובעים ויוצאים שנים עשר נחלים כנגד שנים עשר שבטים… וכל שדה וכרם שאינם עושין פרי, משקין מאותם המים האלה. ונכנסין לים המלח והם מרפאין אותו… [והמים] נמתקין כמן, ועולין בנחל עד ירושלים… וכל אדם שהוא חולה ורוחץ באותם המים מתרפא…

בעזרת השם שנזכה במהרה לגאולה שלמה שאנחנו כל כך זקוקים לה!

יוצרת המדור מוריה זלצר וולשטין, דוקטורנטית לתקשורת מומחית לרשתות חברתיות

איור: מאיה ברק