תרמו לצהר

הארות על תפקידנו הרבני-חינוכי נוכח פני הלחימה

מאת הרב יונה גודמן

 

הנחות רקע

א.      בימי לחימה אלו – בתי הספר נמצאים בחופש ואף הקייטנות אינן יודעות להעניק מענה רוחני. במצב זה, האחריות לתמיכה רוחנית-חינוכית לילדי הקהילה ולבני הנוער שלה עוברת לקהילה ולרבה. על הרב ואנשי החינוך בקהילה ליזום פעילויות שנועדו לחזק ולסייע בממד רוחני, חינוכי ורגשי, ללא קשר לפרקי תהילים שאולי מוסיפים בסוף התפילה.

ב.      יתכן שאנחנו וילדינו רגועים נפשית, ושגם רוב ילדי הקהילה נמצאים בסה"כ בשגרה, אף כי מוזרה. ברם, אל לנו להסיק מזה כי כולם רגועים ושאין בכל גיל בודדים הסובלים. הסיכוי שילד או נער סובלים מחרדות בעוצמות שונות וזקוקים לסעד עולה בין השאר: אם אחד מקרוביו (אח, בן-דוד, גיס וכו') שותף ללחימה; אם המשפחה סבלה בעבר משכול או מפציעה קשה של בן משפחה; אם המשפחה מראש "מוחלשת" מבחינה סוציאלית; ואם המשפחה אינה במקום קבוע ויציב (כמו משפחה חדשה במקום). אל לנו להסיק מחוסן בני ביתנו כי אין בשולי הקהילה ילדים ובני נוער (וגם מבוגרים…) הזקוקים לסעד מאיתנו.

 

עצות

א.      תמיכה בשכבה שלמה: כדאי להציע תמיכה רוחנית כללית לכל שכבת גיל, בצד סיוע משמעותי יותר למי שזקוק לכך. ניתן להזמין כל ערב שכבת גיל אחרת לבית הרב לשם שיחה פתוחה (עם כיבוד קל…) בה ניתן לשמוע ולהשמיע. לצערי, יהיה צורך לכלול בדברי הרב גם מבט אמוני על מחיר המלחמה, שהוא חלק ממחיר התחיה והתקומה בדור הזה.

ב.      סיוע לפרט: במסגרת השיחה הקבוצתית נסו לזהות ילדים או צעירים שנדמה שהם טרודים יותר מאחרים. כן ניתן לפנות באופן יזום למי שעלול להיות במצב קשה יותר (כגון חברי קבוצות המיקוד שצוינו לעיל), או לקבל מאנשי מקצוע ומדריכי נוער וילדים בקהילה שמות אפשריים של ילדים או בני נוער שקשה להם. אל אותם בודדים שאולי סובלים יותר, מומלץ להתקשר בטלפון, להתעניין בשלומם, להציע שיחה אישית אם הם רוצים בכך וכו'.

ג.        אפשר וכדאי שהרב ישלח דוא"ל לכלל הנוער או לאותם בודדים (ולבקש שזה יופץ ביניהם בווטס-אפ).

ד.      העצמה של כלל הילדים או הנוער: מוצע לבקר בקייטנה או במפגש של כלל הנוער לשם דברי חיזוק כלליים. ליזום הגעה לסוף התפילה במניין הנוער; הגעה לקייטנה באמצע פעילות משותפת וכו', לשם דברי חיזוק קצרים של הרב. עצם הופעתו ופנייתו אליהם כחיילים במערכה האזרחית חשובה ומעצימה, בנוסף לתוכן דבריו.

ה.      מוצע לחפש (בשיתוף גורמי חינוך בקהילה) אתגרים להם ניתן לגייס את הנוער למען חיזוק הרוח של עם ישראל, החל ממעגלים קרובים של משפחות שכנים בהן קרוב משפחה נמצא בחזית ועד התנדבות (לבוגרים יותר) עם ארגוני הסיוע הכמהים למתנדבים, בעיקר בדרום.

 

אם המצב יימשך, בע"ה נתייחס בעתיד לנקודות תוכן שונות.

בע"ה, חזק ונתחזק,

יונה

הרב יונה גודמן-ראש המדור לחינוך אמוני במכללת אורות ישראל ומנהל "קשר רבני" בצהר