תרמו לצהר

בת מצווה

חגיגת בת המצוה זה אירוע שחודש רק בדורות האחרונים, והוא בעל חשיבות מיוחדת, ולכן יש לברכם על רצונכם לתת לו משמעות מיוחדת וגם רצונכם שהיחס לבת המצוה לא יפחת בערכו מהיחס לבר מצוה הוא אמיתי וכנה, שהרי הכניסה למצוות שווה בבן ובבת, במעמד הר סיני עמדו אנשים לצד נשים וקבלו יחדיו את התורה, ואם בר ובת מצוה היא קבלת מצוות פרטית בוודאי שנכון להשוותם.

במסגרת בית הכנסת ניתן לעשות קידוש אחרי התפלה לציון האירוע, לפני הקידוש או תוך כדי הקידוש קיימת אפשרות שבת המצוה תדרוש בעניני פרשת השבוע או בנושא אחר, ניתן למקד את הדרשה בדיון ההלכתי המעניין בין פוסקי דורנו, האם ראוי או מותר לחגוג את בת המצוה, דנו על כך בספרי השאלות והתשובות כמו שו"ת שרידי אש, אגרות משה, ציץ אליעזר ויביע אומר.

בבר מצוה רבים נוהגים לסיים מסכת מן הגמרא, ניתן שכלת השמחה תסיים ללמוד לקראת החגיגה חלק מן התנ"ך או ספר מחשבה או מוסר כמו מסילת ישרים, והדרשה תעסוק בספר זה.

הדרשה יכולה להיות גם בתוך בית הכנסת. רצוי להועץ עם רב בית הכנסת על הנהוג בקהילתכם, האם בנות דורשות בבית הכנסת או באולם השמחות, וכן האם הן דורשות בפני גברים ונשים או רק בפני נשים.

ניתן להוסיף במסגרת הקהילה סעודה שלישית או מלווה מלכה לנשים, ששם תדרוש כלת השמחה, וישירו שירי נשמה לסעודה שלישית, ואם מדובר במלוה מלכה ניתן להוסיף כלי נגינה.

במסגרת זו ניתן להוסיף תכנית של ריקודים או קטעי משחק.

במסגרת הקהילה ניתן לקיים חגיגת בת מצוה, שבמרכזה פרויקט מיוחד שיוכן על ידי כלת השמחה. ניתן לפני החגיגה לקחת את בת המצוה עם ההורים לפגוש נשים מיוחדות בארץ, ובת המצוה תראיין אותם ולהסריט את הראיונות. הנשים המיוחדות יכולות להיות מתחום החינוך כמו הרבנית נריה תבל"א או מתחום החסד כמו הרבנית קאפח שזכתה בפרס ישראל, או נשים יותר צעירות מנהלות אולפנות או מדרשות, לחילופין ניתן לערוך ראיונות עם מנהיגות בתחום הפוליטי, החברתי או הציבורי. כלת השמחה תוסיף דברים משלה על הלימוד המיוחד שלמדה במפגשים אלו.

ניתן גם לסייר עם בת המצוה בארץ בעקבות נשים מיוחדות, כמו סיור בעקבות דבורה הנביאה, סיור שיתחיל בקדש נפתלי בצפון מקומו של ברק, יש שם ציון קבר של דבורה הנביאה, ומשם להר תבור ולנחל קישון, כשכלת בת המצוה תדריך את הסיור. ניתן לקיים את הסיור עם משפחה או קהילה או לחילופין כלת בת המצוה עם הוריה, ולהסריט את הסיור ולהקרינו בחגיגת בת המצוה.

אני נכחתי בחגיגת בת מצוה שכלת השמחה סיירה בירושלים עם הוריה במקומות בעלי משמעות ערכית והיסטורית, היא הכינה את הסיור והדריכה אותו ואנו צפינו בו באירוע.

ניתן לשכלל ולפתח רעיונות אלו כיד ה' הטובה עליכם.

בהצלחה!