תרמו לצהר

שמחות קטנות של יום חולין בחג הסוכות

מאת הרב חגי גרוס

בחדרים שלך השמש משרטטת
קוים ורצועות של אור על הכתלים
אני למענך כל בוקר מלקטת
פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולין (רחל שפירא).

זהו תפקידה של השמחה בחיים, לאפשר לנו לראות גם את הדברים השגרתיים, גם את הפרטים הקטנים כמקורות של שמחה ואושר. שני אנשים יכולים להסתכל על אותו הדבר ולראות דברים שונים, תלוי מהם המשקפיים אשר מרכיבים על העיניים ואיזה צבע יש להם. בכוחה של השמחה להפוך גם את האפור לורוד, גם את החושך לאור.

הבנה זו מסבירה לנו את הסיבה התמוהה לכאורה למסכת הקללות הכתובה בפרשת כי תבוא:

ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך השיגוך עד השמדך כי לא שמעת בקול ידוד אלוקך לשמור מצותיו  וחוקותיו אשר צוך…: תחת אשר לא עבדת את ידוד אלוקך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל …"

ואנו מתקשים להבין, הייתכן? כיצד יכול להיות שאנו מקבלים עונשים כבדים כל כך רק מפני שלא עבדנו את ה' מתוך שמחה? והתשובה טמונה ביחס למציאות. יכול אדם להיות במציאות קשה, אולם לשמוח בחלקו ולהודת לה', ויכול להיות לאדם רוב כל, ועדיין לא יהיה מרוצה וימשיך לקטר על מצבו , על העולם ואפילו על הקב"ה.

זהו תפקידה החשוב והמשמעותי כל כך של השמחה, ואינה דומה עבודת ה' מתוך שמחה והודאה לעבודת ה' מתוך הרגל ושגרה.

אולי לכן נבחר דוקא חג הסוכות כחג שנכפלה בו פעמיים מצוות השמחה ובתפילה אנו מכנים אותו "זמן שמחתנו…" כי זהו בדיוק תפקידה של השמחה. יכול אדם לצאת לסוכה ולראות בה צריף רעוע אשר גם אם חמתה מרובה מצילתה הרי שהגשמים דולפים, והקירות רפויים וכולה היא דירת עראי בלבד, ויכול אדם אחר לצאת לסוכה ולראות בה מעין "סוכת עורו של לויתן ", יכול לראות בה דירה של ממש, גם אם דירת עראי אך למעשה דירה בה ניתן לקיים במשך 7 ימים את מצוות ישיבה בסוכה ואפילו להזמין אליה אושפיזין עילאין .

זהו ההבדל בין נקודת המבט של עם ישראל ואומות העולם. הגמרא במסכת עבודה זרה מספרת לנו כי הקב"ה מציע לגויים לנסות ולקיים את מצוות הסוכה "אלא אף על פי כן, מצוה קלה יש לי וסוכה שמה, לכו ועשו אותה…. מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא, שנאמר: (תהלים ב) ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו… ואמר רבא: מצטער פטור מן הסוכה! נהי דפטור, בעוטי מי מבעטי " (למרות שמצטער פטור מן הסוכה, מדוע לבעוט …)

לעיתים קשה לשבת בסוכה לעיתים חם ולא נוח, גם לעם ישראל יש את הדין של מצטער פטור מן הסוכה, אולם עם ישראל אינו בועט אינו מזלזל. עם ישראל למרות החום/ קור/ צפיפות/ אי נוחות, מקיים את חג הסוכות בשמחה. ומתוך השמחה הזו עתידים כל ישראל לשבת יחד בסוכתו של המשיח.

יהללו, יהללוך מלאכים
ולא תאבד דרכך בזוהר ובחשיכה
יהללו, יהללוך מלאכים
שמחות קטנות יאירו
כנצנוץ הכוכבים.
  (מיכה שיטרית )

נאחל לכולנו שנדע לשמוח והשמחות הקטנות יהפכו את ימי החולין ואת ימי הקודש לימים של אור, שמחה, אהבה ואחוה.

 

הרב חגי גרוס

ראש ישיבת אמי"ת פ"ת ומרבני 'צהר'