תרמו לצהר

סדר ראש השנה

ארגון רבני צהר שמח להציג לפניכם את “סדר ליל ראש השנה”, שבמשך הדורות היה
לאחד מהטקסים העיקריים שמאפיינים את שולחן החג היהודי בערב ראש השנה.
בדפים הבאים תמצאו את הקידוש, הברכות והפסוקים שנאמרים. כמו כן צירפנו מספר
חידות לילדים והסברים קצרים. לחוברת לחצו כאן