תרמו לצהר

מאמר פתיחה – נישואין

מאת צוות צהר

cos הרשמו עכשיו

אחד הפרוייקטים אשר הקנו ל'צהר' את מעמדה בקרב החברה הישראלית הוא מיזם הנישואין, אשר צבר תהודה ומוניטין רבים בציבור הישראלי. לאחר מחשבה, הוחלט, שמפגש אמיתי בין העולמות, דווקא ברגעים הגדולים של האדם, ביום חתונתו, יוכל לתרום מעט לאיחוי הקרעים ההולכים ונפערים בחברה הישראלית. טקס החתונה מהווה נקודת חיבור בין עולמות, איחוד משפחות. דבר זה מבטא את שאיפותיהם העמוקות ביותר של בני הזוג.

לצורך כך הוקם מאגר רבנים ארצי הנכונים לערוך חופות לכל פונה וללא תמורה כספית. רבני 'צהר' הפועלים על פי כל כללי ההלכה קיבלו על עצמם עקרונות נוספים:

1. הרב יפגש עם בני הזוג לשיחה ולימוד משותפים בנושאים שונים הקשורים לנישואין ועריכת החופה.

2. הרב יגיע בזמן לפי בקשת בני הזוג.

 3. רבני 'צהר' אינם עורכים שתי חופות בערב אחד.

4. רבני 'צהר' אינם מקבלים תמורה עבור עריכת החופה.

על מנת לשמור על איכות המפגשים עם הציבור מבחינה הלכתית ומבחינת התקשורת של הרב המחתן עם הזוג, עורכת 'צהר' מספר פעמים בשנה השתלמויות לרבנים המחתנים, על מנת להתייחס לבעיות שונות העולות מן "השטח" ולנסות ולמצוא להן פתרונות מקובלים על פי ההלכה ולשביעות רצונם של הזוגות.

ל'צהר" נסיון מצטבר של אלפי חופות אשר נערכו במהלך השנים האחרונות. המשובים החמים והתגובות הנלהבות, הן מצד הזוגות והן מצד האורחים, מדברים בעד עצמם ונותנים לנו העוסקים במלאכה, בהתנדבות ולשם שמים, את הכח להמשיך ולפעול למען שלמותו של עם ישראל כעם אחד.