תרמו לצהר

חודש אב

מאת הרב חגי גרוס

חודש אב הינו החמישי למניין החודשים במקרא אשר מונים מניסן, והאחד-עשר למניין מחודש תשרי. השם "אב", כמו שאר שמות החודשים איננו שם עברי, אלא שם אכדי אשר עלה יחד עם עולי בבל בתקופת שיבת ציון (תחילת ימי בית שני) מהגולה. במשך הזמן השתקעו שמות החודשים "וגויירו".

פירוש השם אב

לשם החודש ייתכנו מספר הסברים: באכדית, abu פרושו קנים. על פי החוקרים, בחודש זה נהגו לקצור את הקנים לצרכים שונים. בבבלית, פרוש השם הוא אש – חודש זה נקרא כך על שם החום הכבד השורר בתקופה זו של השנה. במסורת היהודית נקרא החודש "אב" כנחמה על כך שלמרות הצרות והפרעות אשר פקדו את עם ישראל בחודש זה, ירחם עלינו הקב"ה כרחם אב על בניו.

מנחם אב– המסורת היהודית נוהגת להוסיף שם של נחמה לחודש זה. זו הנחמה של בניין בית המקדש לה אנו מצפים. בנוסף, מנחם הוא שמו של המשיח, אשר על פי המסורת עתיד להיוולד בחודש זה.בלוח גזר נקרא החודש "ירח קיץ", על שם אסיף הפירות בתקופה זו.

מזל החודש – אריה

רמז לעם ישראל עליו נאמר בברכת בלעם: "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" – כלומר, למרות הגזרות והצרות יקום העם מן החורבן ויצעד לגאולה.

תאריכון עברי:

א' אב– יום פטירתו של אהרון הכהן – "ויעל אהרון הכהן אל הר ההר… וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל ממצרים בחודש החמישי באחד לחודש" (במדבר לג').

ג' אב תש"ז– גרוש אניית המעפילים "אקסודוס" או בשמה העברי "יציאת אירופה" על ידי הבריטים מחופי ארץ ישראל חזרה לגרמניה.

ד' אב– תחילת בניית חומות ירושלים בימי נחמיה. היה זה תחילתו של בניין ירושלים מחדש על ידי העולים מבבל.

ה' אב– נפטר האר"י הקדוש ר' יצחק לוריא, ראש המקובלים בצפת.

ח' אב– נוסדה הסוכנות היהודית לישראל.

ט' אב– חורבן שני בתי המקדש. כזכר לחורבן נקבע יום ט' באב כיום צום.

י' אב רנ"ב– גרוש יהודי ספרד.

טו' אב– התאריך מוזכר במשנה במסכת תענית כיום טוב לעם ישראל ,יום בו יצאו בנות ירושלים אל הכרמים לחולל: "אמר רבן שמעון בן גמליאל – לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלם יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעונין טבילה. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים" (מסכת תענית פרק ד').

טז' אב תרמ"ח– יום פטירתו של משה מונטיפיורי, מגדולי הנדבנים ותומכי הישוב בארץ ישראל.

כב' אב תש"ב– יאנוש קורצ'אק, המחנך הדגול ומנהל בית היתומים בוורשא, נשלח למחנה המות בטרבלינקה יחד עם חניכיו. קורצ'אק העדיף ללכת למות עם חניכיו היתומים למרות האפשרות אשר עמדה בפניו להציל את עצמו.

כח' אב תרנ"ג– נפטר ר' נפתלי צבי יהודה ברלין הידוע בכינויו " הנציב מוולוזין", מחכמי יהדות אשכנז בעת החדשה.