תרמו לצהר

חודש סיון

מאת הרב חגי גרוס

חודש סיון הוא החודש השלישי למניין החודשים במקרא, מניין אשר מונים מניסן, ותשיעי למניין שאנו מונים מתשרי. השם סיון, כמו שאר שמות החודשים בלוח השנה העברי, איננו שם עברי אלא אכאדי, אשר עלה יחד עם עולי בבל בתקופת שיבת ציון ותחילת ימי בית שני. במשך הזמן השתקעו שמות החודשים ו"גויירו".

פירוש השם סיון: מרבית החוקרים נוטים לשער כי מקור השם, "סיוונו", פירושו "עת להט השמש". בלוח גזר (לוח חקלאי קדום אשר נמצא בחפירות גזר) נקרא החודש "קציר כל". משמעות השם ברורה: בחודש זה מגיע הקציר לשיאו.

מזלו של החודש – תאומים: המסורת מוצאת רמזים בין מזל החודש ובין מתן תורה אשר אירע ב-ו' בחודש זה.תאומים רומזים למשה ואהרון אשר על ידם נתנה התורה.תאומים רומזים לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה אשר נתנו כאחד.תאומים רומזים לשני לוחות הברית.החודש בו ניתנה התורה לעם ישראל. צילום: דוד גרינשפן > החודש בו ניתנה התורה לעם ישראל. 

 מה קרה בחודש סיון?

א' סיון בתמ"ח– באו בני ישראל למדבר סיני על מנת לקבל את התורה: "בחדש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים ביום הזה באו מדבר סיני " (שמות יט' 1).

ב' סיון התש"י– תחילתו של מבצע עזרא ונחמיה, מבצע בו עלו לארץ יהודי עירק.

ו' סיון בתמ"ח– חג מתן תורה – ביום זה קבלו בני ישראל את התורה בהר סיני מפיו של הקב"ה."ויהי ביום השׁלישׁי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על-ההר וקל שׁפר חזק מאד ויחרד כל-העם אשׁר במחנה. יז ויוצא משׁה את-העם לקראת האלהים מן-המחנה ויתיצבו בתחתית ההר. יח והר סיני עשׁן כלו מפני אשׁר ירד עליו יהוה באשׁ ויעל עשׁנו כעשׁן הכבשׁן ויחרד כל-ההר מאד. יט ויהי קול השׁפר הולך וחזק מאד משׁה ידבר והאלהים יעננו בקול."חג השבועות: החג נקרא כך מאחר ומסתיימת בו ספירת העומר, אשר מונה שבע שבועות מחג הפסח עד לחג מתן תורה.

ו' סיון– יום לידתו ופטירתו של דוד המלך. זו אחת הסיבות לקריאתה של מגילת רות בחג השבועות, המגילה המספרת על שושלת דוד המלך.

יב' סיון תשנ"ב– החל "מבצע שלמה", מבצע בו עלו לארץ יהודי אתיופיה.

יג' סיון תשמ"ב– החל מבצע "שלום הגליל" מבצע אשר נועד להרחיק את הקטיושות אשר איימו על ישובי הצפון מטווח פגיעה. עם התמשכות המבצע שונה שמו ל"מלחמת שלום-הגליל".

טו' סיון התש"ח– פרשת אלטלנה – אניית הנשק של האצ"ל טובעה על ידי ירי תותח יהודי של כוחות ההגנה, בהוראתו של דוד בן-גוריון. למרות הירי, בחר מנחם בגין מפקד האצ"ל שלא להגיב בירי מחשש להרג יהודים על ידי יהודים: "אך אנו לא נפתח באש! לא תהיה מלחמת-אחים בעוד האוייב בשער!".

יט' סיון התשכ"ז– חוק ירושלים: כנסת ישראל מחוקקת את חוק ירושלים, המאפשר החלת המשפט העברי על ירושלים המזרחית. חוק זה כולל את ירושלים המזרחית כשטח מוניציפאלי אחד עם ירושלים המערבית.

ל' סיון התש"ו– השבת השחורה. בשבת זו נקט השלטון הבריטי בארץ ישראל פעילות יזומה כוללת נגד מנהיגי המרי היהודים בארץ. הגבולות נחסמו; קווי התקשורת נותקו; עוצר הוטל על הערים הראשיות ובדרכים; מנהיגי היישוב נאסרו ונלקחו מבתיהם; הצבא הבריטי עלה על עשרים ושבע נקודות יישוב שסומנו כבסיסי "הגנה" ופלמ"ח וכ-2,700 איש נעצרו, בהם כ-200 אנשי פלמ"ח.

ל' סיון תשכ"ד– הופעל לראשונה המוביל הארצי, פרוייקט המים הלאומי של מדינת ישראל אשר מזרים את מימי הכינרת עד לנגב.