תרמו לצהר

יום העצמאות לכתחילה

מאת צוות צהר

יום העצמאות הוא ראש השנה למדינת ישראל. וכמו בכל שנה, ראש השנה משלב בין חגיגיות ושמחה על ההזדמנות להתחלה מחודשת לבין חשבון נפש נוקב. ביום חג העצמאות, אנו מחדשים את הברית עם מדינת ישראל – לכתחילה.

מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולה וישועה, ואנו שמחים שמחה גדולה על עצם הקמתה, על אף שהיא מממשת באופן חלקי בלבד את חזוננו המלא. אנו  רואים את עצמנו שותפים מלאים במדינת ישראל, אנו מחבקים את כוחות הביטחון ומתפללים להצלחת משימותיהם אך בה בעת, מנהלים ויכוח נוקב תוך הבעת עמדותינו בכלים ראויים.

אנו מחוברים למדינה, לכתחילה. החיבור שלנו למדינה הינו חיבור מהותי הנובע מהדרכתם של רבותינו, ובראשם, הרואה הגדול, הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. יחסנו למדינה לא נמדד על פי התנהלותו של ראש ממשלה כזה או אחר. מימד הנצח הוא זה המוביל אותנו במהלך יחסינו למדינה ולמוסדותיה, שהרי, אנו מאמינים במשמעות העמוקה של "עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה".

יש לנו חלומות גדולים, אך הבסיס להגשמתם תלוי במידה רבה באחדותה של האומה. לפיכך, אנו פועלים להעמקת הקשר העמוק בין חלקי האומה, ומקוים שחיבורים אלו יובילו לשיח מעמיק שיאפשר לכולנו להשפיע על דמותה וזהותה של המדינה.

נמשיך להיות שותפים, לכתחילה, בכל מערכות המדינה: נהיה שותפים מלאים בצבא ובהנהגת המדינה, נעודד את הטובים שבבננו להיות שליחי ציבור  לכתחילה. נראה בהשתלבותנו בכל הבמות כחלק מרצוננו לבנות, יחד, את מדינת ישראל שלנו. הדיאלוג עם כל החברה הישראלית הוא הכלי המרכזי ליצור חברה בריאה. אנו אוהבים שלום ורודפים שלום, אוהבים את הבריות ומקרבים אותם לתורה.

 נמשיך להיות שותפים בבנייתה של מדינת ישראל כחברת מופת, לכתחילה. עולנו היהודי הוא הבסיס ליצירתה של חברה בה לצדק החברתי משקל מרכזי. הדאגה לגר ליתום ולאלמנה, השאיפה למיתון הפערים וחלוקה שווה של נכסי הכלל, התפילה לרווחתו של הנזקק, הדאגה לשילובם של עולים עם וותיקים תמשיך לעמוד במוקד מפעלנו.

אנו, אוהבי מדינת ישראל, לכתחילה, מאמינים זכותנו על ארץ ישראל, ומתפללים להרחבתם ולביסוסם של יישוביה.

אנו מאמינים כי תפקיד גדול נכון לנו. נמשיך לפעול לביסוס יהדותה של מדינת ישראל. נמשיך לפקוד את ערי ישראל כדי להביא את בשורתה של הציונות הדתית. נשתדל להשפיע על דמותה ואופייה של מערכת החינוך.

על אף המשברים, על אף הקשיים, אנו שמחים לקראתו של ראש השנה החמישים ושמונה של מדינת ישראל. נמשיך בתפילה לשלומה של המדינה ולכבודו של היום.

ועיקר העיקרים:  אין אנו רואים את עמדתנו כעמדה פשרנית וכעמדה שהיא בדיעבד. נהפוך הוא –אמונתנו השלמה היא שזה רצון ריבונו של עולם, ואמונתו העמוקה היא המניעה אותנו בדרכנו. אנו למדים את דרכנו מהתורה, ואליה מכוונת מחשבתנו. בדרכנו אנו מממשים באופן מלא את יסודות האמונה ואת המשולש של עם תורה וארץ, ואנו קוראים לציבור כולו להיות שותף בחזון היהודי הממלכתי.