תרמו לצהר

תפילה לשלום המדינה וסדר התפילות ליום העצמאות

מאת צהר

יום העצמאות – לכתחילה

יום העצמאות הוא ראש השנה למדינת ישראל, וכמו בכל שנה, ראש השנה משלב בין חגיגיות ושמחה על ההזדמנות להתחלה מחודשת

ובין חשבון נפש נוקב. ביום חג העצמאות, אנו מחדשים את הברית עם מדינת ישראל – לכתחילה.

מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולה וישועה, ואנו שמחים שמחה גדולה על עצם הקמתה, על אף שהיא מממשת באופן חלקי בלבד

את חזוננו המלא. אנו רואים את עצמנו שותפים מלאים במדינת ישראל, אנו מחבקים את כוחות הביטחון ומתפללים להצלחת משימותיהם

אך בה בעת, מנהלים ויכוח נוקב תוך הבעת עמדותינו בכלים ראויים.

אנו מחוברים למדינה, לכתחילה. החיבור שלנו למדינה הינו חיבור מהותי הנובע מהדרכתם של רבותינו, ובראשם, הרואה הגדול, הראי“ה

קוק זצ“ל. יחסנו למדינה לא נמדד על פי התנהלותו של ראש ממשלה כזה או אחר. מימד הנצח הוא זה המוביל אותנו במהלך יחסינו

למדינה ולמוסדותיה, שהרי, אנו מאמינים במשמעות העמוקה של “עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה“.

יש לנו חלומות גדולים, אך הבסיס להגשמתם תלוי במידה רבה באחדותה של האומה. לפיכך, אנו פועלים לחיזוק הקשר העמוק בין חלקי

האומה, ומקוים שחיבורים אלו יובילו לשיח מעמיק שיאפשר לכולנו להשפיע על דמותה וזהותה של המדינה.

נמשיך להיות שותפים, לכתחילה, בכל מערכות המדינה: נהיה שותפים מלאים בצבא ובהנהגת המדינה, נעודד את הטובים שבבננו להיות

שליחי ציבור לכתחילה. נראה בהשתלבותנו בכל הבמות חלק מרצוננו לבנות יחד, את מדינת ישראל שלנו. הדיאלוג עם כל החברה

הישראלית הוא הכלי המרכזי ליצור חברה בריאה. אנו אוהבים שלום ורודפים שלום, אוהבים את הבריות ומקרבים אותם לתורה.

אנו, אוהבי מדינת ישראל, לכתחילה, מאמינים באמונה שלמה בזכותנו על ארץ ישראל כולה , ומתפללים להרחבתם ולביסוסם של

יישוביה. אנו נעשה כל מאמץ להביא את העם היהודי לממש זכות אבות זו.

נמשיך להיות שותפים בבנייתה של מדינת ישראל כחברת מופת, לכתחילה. עולמנו היהודי הוא הבסיס ליצירתה של חברה בה לצדק

החברתי משקל מרכזי. הדאגה לגר ליתום ולאלמנה, השאיפה למיתון הפערים וחלוקה שווה של נכסי הכלל, התפילה לרווחתו של הנזקק,

והדאגה לשילובם של עולים עם וותיקים ימשיכו לעמוד במוקד מפעלנו.

אנו מאמינים כי תפקיד גדול נכון לנו. נמשיך לפעול לביסוס יהדותה של מדינת ישראל. נמשיך לפקוד את ערי ישראל כדי להביא את

בשורתה של הציונות הדתית. נשתדל להשפיע על דמותה ואופייה של מערכת החינוך.

על אף המשברים, על אף הקשיים, אנו שמחים לקראתו של ראש השנה החמישים ושמונה של מדינת ישראל. נמשיך בתפילה לשלומה

של המדינה ולכבודו של היום.

ועיקר העיקרים: אין אנו רואים את עמדתנו כעמדה פשרנית וכעמדה שהיא בדיעבד. נהפוך הוא – אמונתנו השלמה היא שזה רצון ריבונו

של עולם, ואמונתנו העמוקה בו היא המניעה אותנו בדרכנו. אנו למדים את דרכנו מהתורה, ואליה מכוונת מחשבתנו. בדרכנו אנו מממשים

באופן מלא את יסודות האמונה ואת המשולש של עם תורה וארץ, ואנו קוראים לציבור כולו להיות שותף בחזון היהודי הממלכתי.

בס“ד

אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיםִ, צוּר ישְִׂרָאֵל וגְוֹאֲלוֹ, בָּרֵךְ אֶת מְדִינתַ ישְִׂרָאֵל רֵאשִׁית צְמִיחַת גּאְֻלָּתֵנוּ.

הָגןֵ עָלֶיהָ בְּאֶבְרַת חַסְדֶּךָ וּפְרֹשׂ עָלֶיהָ סֻכַּת שְׁלוֹמֶךָ וּשְׁלַח אוֹרְךָ ואֲַמִתְּךָ לְרָאשֶׁיהָ, שָׂרֶיה, ויְוֹעֲצֶיהָ ותְַקְּנםֵ בְּעֵצָה טוֹבָה מִלְּפָניֶךָ.

חַזּקֵ אֶת ידְֵי מְגנִּיֵ אֶרֶץ קָדְשֵׁנוּ והנחִילֵם אֱלֹהֵינוּ ישְׁוּעָה ועֲטֶרֶת נצחוֹן תְּעַטְּרֵם, ונְתַָתָּ שָׁלוֹם בָּאָרֶץ ושְִׂמְחַת עוֹלָם לְיוֹשְׁבֶיהָ.

ואְֶת אַחֵינוּ כָּל בֵּית ישְִׂרָאֵל פְּקָד נאָ בְּכָל אַרְצוֹת פְּזוּרֵיהֶם ותְוֹלִיכֵם מְהֵרָה קוֹמְמִיּוּת לְצִיּוֹן עִירְךָ ולְִירוּשָׁלַיםִ מִשְׁכַּן שְׁמֶךָ,

כַּכָּתוּב בְּתוֹרַת מֹשֶה עַבְדֶּךָ: “אִם יהְִיהֶ נדִַּחֲךָ בִּקְצֵה הַשָּׁמַיםִ מִשָּׁם יקְַבֶּצְךָ ייְ אֱלֹהֶיךָ וּמִשָּׁם יקִָּחֶךָ, והֱֶבִיאֲךָ ייְ אֱלֹהֶיךָ אֶל הָאָרֶץ

אֲשֶׁר ירְָשׁוּ אֲבֹתֶיךָ ויִרִשְׁתָּה…“

ויְחֵַד לְבָבֵנוּ לְאַהֲבָה וּלְירְִאָה אֶת שְׁמֶךָ ולְִשְׁמֹר אֶת כָּל דִּבְרֵי תוֹרָתֶךָ, וּשְׁלַח לָנוּ בֶּן דָּודִ מְשִׁיחַ צִדְקֶיךָ לִפְדּוֹת מְחַכֵּי ישְׁוּעָתֶיךָ.

הוֹפַע בַּהֲדַר גּאְוֹן עֻזּךֶָ עַל כָּל יוֹשְׁבֵי תֵבֵל אַרְצֶךָ, ויְֹאמַר כֹּל אֲשֶׁר נשְָׁמָה בְאַפּוֹ: “ייְ אֱלֹהֵי ישְִׂרָאֵל מֶלֶךְ וּמַלְכוּתוֹ בַּכֹּל מָשָׁלָה“.

אָמֵן סֶלָה.

בשנת החמישים ושמונה שנים

לעצמאותה של מדינת ישראל

גם אני מתפלל תפילה לשלום המדינה

על אף הקשיים והמשברים, אני מאמין שמדינת ישראל

היא ראשית צמיחת גאולתנו.

הקמתה של מדינה יהודית אחרי אלפיים שנות גלות מהווה אירוע רוחני, דתי והיסטורי רב

משמעות המלמד על נצחיותו של עם ישראל ואין בכוחם של קשיים ומשברים לבטלו.

גם אני מתפלל לשלום המדינה

ומבקש שיתן ה‘ תבונה לראשיה שריה ויועציה

להעמקת זהותה היהודית של המדינה

לקרוב לבבות ולאחדות בין חלקי העם

לישובה של ארץ ישראל, בניינה וביסוסה

ולצמצום הפערים בחברה והעמקת הצדק החברתי

 כולנו מתפללים לשלום המדינה

 לובשים בגדי חג ומתכנסים בבית הכנסת ברוב עם.

לפני תפילת ערבית אומרים:

תהילים פרק קז

א הֹדוּ לַיהוהָ כִּי-טוֹב כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ.

ב יֹאמְרוּ, גּאְוּלֵי ה‘ אֲשֶׁר גּאְָלָם, מִיּדַ-צָר.

ג וּמֵאֲרָצוֹת, קִבְּצָם מִמִּזרְָח וּמִמַּעֲרָב; מִצָּפוֹן וּמִיּםָ.

ד תָּעוּ בַמִּדְבָּר, בִּישִׁימוֹן דָּרֶךְ עִיר מוֹשָׁב, לֹא מָצָאוּ.

ה רְעֵבִים גּםַ-צְמֵאִים נפְַשָׁם, בָּהֶם תִּתְעַטָּף.

ו ויַּצְִעֲקוּ אֶל-ה‘, בַּצַּר לָהֶם מִמְּצוּקוֹתֵיהֶם, יצִַּילֵם.

ז ויַּדְַרִיכֵם, בְּדֶרֶךְ ישְָׁרָה לָלֶכֶת, אֶל-עִיר מוֹשָׁב.

ח יוֹדוּ לַיהוהָ חַסְדּוֹ ונְפְִלְאוֹתָיו, לִבְניֵ אָדָם.

ט כִּי-הִשְׂבִּיעַ, נפֶֶשׁ שֹׁקֵקָה ונְפֶֶשׁ רְעֵבָה, מִלֵּא-טוֹב.

י יֹשְׁבֵי, חֹשֶׁךְ וצְַלְמָותֶ אֲסִירֵי עֳניִ וּבַרְזלֶ.

יא כִּי-הִמְרוּ אִמְרֵי-אֵל ועֲַצַת עֶלְיוֹן נאָָצוּ.

יב ויַּכְַנעַ בֶּעָמָל לִבָּם כָּשְׁלוּ, ואְֵין עֹזרֵ.

יג ויַּזִעְֲקוּ אֶל-ה‘, בַּצַּר לָהֶם מִמְּצֻקוֹתֵיהֶם, יוֹשִׁיעֵם.

יד יוֹצִיאֵם, מֵחֹשֶׁךְ וצְַלְמָותֶ וּמוֹסְרוֹתֵיהֶם ינְתֵַּק.

ט ו יוֹדוּ לַיהוהָ חַסְדּוֹ ונְפְִלְאוֹתָיו, לִבְניֵ אָדָם.

טז כִּי-שִׁבַּר, דַּלְתוֹת נחְֹשֶׁת וּבְרִיחֵי בַרְזלֶ גּדִֵּעַ.

יז אֱולִִים, מִדֶּרֶךְ פִּשְׁעָם וּמֵעֲ וֹנֹתֵיהֶם, יתְִעַנּוּ.

יח כָּל-אֹכֶל, תְּתַעֵב נפְַשָׁם ויַּגַּיִעוּ, עַד-שַׁעֲרֵי מָותֶ.

יט ויַּזִעְֲקוּ אֶל-ה‘, בַּצַּר לָהֶם מִמְּצֻקוֹתֵיהֶם יוֹשִׁיעֵם.

כ ישְִׁלַח דְּבָרוֹ, ויְרְִפָּאֵם ויִמַלֵּט, מִשְּׁחִיתוֹתָם.

כא יוֹדוּ לַיהוהָ חַסְדּוֹ ונְפְִלְאוֹתָיו, לִבְניֵ אָדָם.

כב ויְזִבְְּחוּ, זבְִחֵי תוֹדָה ויִסַפְּרוּ מַעֲשָׂיו בְּרִנּהָ.

כג יוֹרְדֵי הַיּםָ, בָּאֳניִּוֹת עֹשֵׂי מְלָאכָה, בְּמַיםִ רַבִּים.

כד הֵמָּה רָאוּ, מַעֲשֵׂי ה‘ ונְפְִלְאוֹתָיו, בִּמְצוּלָה.

כה ויַֹּאמֶר–ויַּעֲַמֵד, רוּחַ סְעָרָה ותְַּרוֹמֵם גּלַָּיו.

כ ו יעֲַלוּ שָׁמַיםִ, ירְֵדוּ תְהוֹמוֹת נפְַשָׁם, בְּרָעָה תִתְמוֹגגָ.

כז יחָוֹגּוּ ויְנָוּעוּ, כַּשִּׁכּוֹר וכְָל-חָכְמָתָם, תִּתְבַּלָּע.

כח ויַּצְִעֲקוּ אֶל-ה‘, בַּצַּר לָהֶם וּמִמְּצוּקֹתֵיהֶם, יוֹצִיאֵם.

כט יקֵָם סְעָרָה, לִדְמָמָה ויַּחֱֶשׁוּ, גּלֵַּיהֶם.

ל ויַּשְִׂמְחוּ כִי-ישְִׁתֹּקוּ ויַּנַחְֵם, אֶל-מְחוֹז חֶפְצָם.

לא יוֹדוּ לַיהוהָ חַסְדּוֹ ונְפְִלְאוֹתָיו, לִבְניֵ אָדָם.

לב ויִרוֹמְמוּהוּ, בִּקְהַל-עָם וּבְמוֹשַׁב זקְֵניִם יהְַלְלוּהוּ.

לג ישֵָׂם נהְָרוֹת לְמִדְבָּר וּמֹצָאֵי מַיםִ, לְצִמָּאוֹן.

לד אֶרֶץ פְּרִי, לִמְלֵחָה מֵרָעַת, יוֹשְׁבֵי בָהּ.

לה ישֵָׂם מִדְבָּר, לַאֲגםַ-מַיםִ ואְֶרֶץ צִיּהָ, לְמֹצָאֵי מָיםִ.

ל ו ויַּוֹשֶׁב שָׁם רְעֵבִים ויַכְוֹננְוּ, עִיר מוֹשָׁב.

לז ויַּזִרְְעוּ שָׂדוֹת, ויַּטְִּעוּ כְרָמִים ויַּעֲַשׂוּ, פְּרִי תְבוּאָה.

לח ויַבְָרְכֵם ויַּרְִבּוּ מְאֹד וּבְהֶמְתָּם, לֹא ימְַעִיט.

לט ויַּמְִעֲטוּ ויַּשָֹׁחוּ מֵעֹצֶר רָעָה ויְגָוֹן.

מ שֹׁפֵךְ בּוּז, עַל-נדְִיבִים ויַּתְַעֵם, בְּתֹהוּ לֹא-דָרֶךְ.

מא ויַשְַׂגּבֵ אֶבְיוֹן מֵעוֹניִ ויַּשֶָׂם כַּצֹּאן, מִשְׁפָּחוֹת.

מב ירְִאוּ ישְָׁרִים ויְשְִׂמָחוּ וכְָל-עַולְָה, קָפְצָה פִּיהָ.

מג מִי-חָכָם ויְשְִׁמָר-אֵלֶּה ויְתְִבּוֹננְוּ, חַסְדֵי ה‘.

תהילים פרק צז

א ה‘ מָלָךְ, תָּגלֵ הָאָרֶץ ישְִׂמְחוּ, אִיּיִם רַבִּים.

ב עָנןָ ועֲַרָפֶל סְבִיבָיו צֶדֶק וּמִשְׁפָּט, מְכוֹן כִּסְאוֹ.

ג אֵשׁ, לְפָניָו תֵּלֵךְ וּתְלַהֵט סָבִיב צָרָיו.

ד הֵאִירוּ בְרָקָיו תֵּבֵל רָאֲתָה ותַָּחֵל הָאָרֶץ.

ה הָרִים–כַּדּוֹנגַ, נמַָסּוּ מִלִּפְניֵ ה‘ מִלִּפְניֵ, אֲדוֹן כָּל-הָאָרֶץ.

ו הִגּיִדוּ הַשָּׁמַיםִ צִדְקוֹ ורְָאוּ כָל-הָעַמִּים כְּבוֹדוֹ.

ז יבֵֹשׁוּ, כָּל-עֹבְדֵי פֶסֶל הַמִּתְהַלְלִים בָּאֱלִילִים.

הִשְׁתַּחֲווּ-לוֹ, כָּל-אֱלֹהִים.

ח שָׁמְעָה ותִַּשְׂמַח, צִיּוֹן ותַָּגלְֵנהָ, בְּנוֹת יהְוּדָה.

לְמַעַן מִשְׁפָּטֶיךָ ה‘.

ט כִּי-אַתָּה ה‘ עֶלְיוֹן עַל-כָּל-הָאָרֶץ.

מְאֹד נעֲַלֵיתָ, עַל-כָּל-אֱלֹהִים.

י אֹהֲבֵי ה‘ שִׂנאְוּ-רָע.

שֹׁמֵר, נפְַשׁוֹת חֲסִידָיו מִיּדַ רְשָׁעִים, יצִַּילֵם.

יא אוֹר, זרָֻעַ לַצַּדִּיק וּלְישְִׁרֵי-לֵב שִׂמְחָה.

יב שִׂמְחוּ צַדִּיקִים, בַּיהוהָ והְוֹדוּ, לְזכֵֶר קָדְשׁוֹ.

תהילים פרק צח

א מִזמְוֹר, שִׁירוּ לַיהוהָ שִׁיר חָדָשׁ כִּי-נפְִלָאוֹת עָשָׂה.

הוֹשִׁיעָה-לּוֹ ימְִינוֹ וּזרְוֹעַ קָדְשׁוֹ.

ב הוֹדִיעַ ה‘, ישְׁוּעָתוֹ לְעֵיניֵ הַגּוֹיםִ, גּלִָּה צִדְקָתוֹ.

ג זכַָר חַסְדּוֹ, ואֱֶמוּנתָוֹ לְבֵית ישְִׂרָאֵל.

רָאוּ כָל-אַפְסֵי-אָרֶץ אֵת, ישְׁוּעַת אֱלֹהֵינוּ.

ד הָרִיעוּ לַיהוהָ, כָּל-הָאָרֶץ פִּצְחוּ ורְַנּנְוּ וזְמֵַּרוּ.

ה זמְַּרוּ לַיהוהָ בְּכִנּוֹר בְּכִנּוֹר, וקְוֹל זמְִרָה.

ו בַּחֲצֹצְרוֹת, וקְוֹל שׁוֹפָר הָרִיעוּ, לִפְניֵ הַמֶּלֶךְ ה‘.

ז ירְִעַם הַיּםָ, וּמְלֹאוֹ תֵּבֵל, ויְֹשְׁבֵי בָהּ.

ח נהְָרוֹת ימְִחֲאוּ-כָף יחַַד, הָרִים ירְַנּנֵוּ.

ט לִפְניֵ ה‘ כִּי בָא, לִשְׁפֹּט הָאָרֶץ.

ישְִׁפֹּט-תֵּבֵל בְּצֶדֶק ועְַמִּים, בְּמֵישָׁרִים.

ואומרים פסוק בפסוק:

הִתְעורְרִי הִתְעורְרִי כִּי בָא אורֵךְ קוּמִי אורִי

עוּרִי עוּרִי שִׁיר דַּבֵּרִי

כְּבוד ה‘ עָלַיךְִ נגִלְָּהּ

זהֶ הַיּוֹם עָשָׂה ה‘ נגָיִלָה ונְשְִׂמְחָה בוֹ

לא תֵבושִׁי ולְא תִכָּלְמִי

מַה תִּשְׁתּוחֲחִי וּמַה תֶּהֱמִי

בָּךְ יחֱֶסוּ עֲניִּיֵ עַמִּי

ונְבְִנתְָה עִיר עַל תלָּה

זהֶ הַיּוֹם עָשָׂה ה‘ נגָיִלָה ונְשְִׂמְחָה בוֹ

ימִָין וּשְּׁמאל תִּפְרוצִי

ואְֶת ה‘ תַּעֲרִיצִי

עַל ידַ אִישׁ בֶּן פַּרְצִי

ונְשְִּׁמְחָה ונְגָיִלָה

זהֶ הַיּוֹם עָשָׂה ה‘ נגָיִלָה ונְשְִׂמְחָה בוֹ

סדר תפילות יום העצמאות

מתפללים תפילת ערבית בנעימה חגיגית, אומרים הלל )יש הנוהגים

לאומרו בברכה(, אחרי קדיש תתקבל פותחים את הארון, והש“ץ אומר

והקהל עונה:

שְׁמַע, ישְִׂרָאֵל: ה‘ אֱלֹקֵינוּ, ה‘ אֶחָד.

ה‘ הוּא הָאֱלֹהִים:

שלוש פעמים

הש“ץ אומר והקהל חוזר אחריו:

מי שעשה ניסים לאבותינו ולנו וגאלנו מעבדות לחרות, הוא

יגאלנו גאולה שלמה בקרוב, ויקבץ נידחנו מארבע כנפות

הארץ, חברים כל ישראל, ונאמר אמן.

הש“ץ אומר:

במדבר פרק י

ט וכְִי-תָבֹאוּ מִלְחָמָה בְּאַרְצְכֶם, עַל-הַצַּר הַצֹּרֵר אֶתְכֶם

והֲַרֵעֹתֶם, בַּחֲצֹצְרֹת; ונְזִכְַּרְתֶּם, לִפְניֵ ה‘ אֱלֹהֵיכֶם, ונְוֹשַׁעְתֶּם,

מֵאֹיבְֵיכֶם. י וּבְיוֹם שִׂמְחַתְכֶם וּבְמוֹעֲדֵיכֶם, וּבְרָאשֵׁי חָדְשֵׁיכֶם

וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצֹצְרֹת עַל עֹלֹתֵיכֶם, ועְַל זבְִחֵי שַׁלְמֵיכֶם; והְָיוּ לָכֶם

לְזכִָּרוֹן לִפְניֵ אֱלֹהֵיכֶם, אֲניִ ה‘ אֱלֹהֵיכֶם.

תוקעים תקיעה גדולה, ואומרים בכל רם:

לְשָׁנהָ הַבָּאָה בִּירוּשַָׁלָיםִ הַבְּנוּיהָ.

כל הקהל אומר:

יהי רצון מלפניך ה‘ אלוקינו ואלוקי אבותינו, שכשם שזכינו

לאתחלתא דגאולה, כן נזכה לשמוע קול שופר של משיח

צדקנו במהרה בימנו.

ושרים במנגינת “התקוה“:

תהילים פרק קכו

א שִׁיר, הַמַּעֲלוֹת

בְּשׁוּב ה‘, אֶת-שִׁיבַת צִיּוֹן הָייִנוּ, כְּחֹלְמִים.

ב אָז ימִָּלֵא שְׂחוֹק, פִּינוּ וּלְשׁוֹננֵוּ רִנּהָ.

אָז, יֹאמְרוּ בַגּוֹיםִ הִגדְִּיל ה‘, לַעֲשׂוֹת עִם-אֵלֶּה.

ג הִגדְִּיל ה‘, לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ הָייִנוּ שְׂמֵחִים.

ד שׁוּבָה ה‘, אֶת-שבותנו )שְׁבִיתֵנוּ( כַּאֲפִיקִים בַּנּגֶבֶ.

ה הַזֹּרְעִים בְּדִמְעָה בְּרִנּהָ יקְִצֹרוּ.

ו הָלוֹךְ ילֵֵךְ, וּבָכֹה נֹשֵׂא מֶשֶׁךְ-הַזּרַָע.

בֹּא-יבָֹא בְרִנּהָ נֹשֵׂא, אֲלֻמֹּתָיו.

ספירת העומר, עלינו לשבח, ושרים “אני מאמין“:

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על

פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא.

תפילת שחרית

מתפללים פסוקי דזמרא של יום טוב, שירת הים אומרים פסוק פסוק. אחרי

חזרת הש“ץ אומרים הלל בברכה ואחריו אומר הש“ץ חצי קדיש, וקוראים

הפטרת “עוד יבוא בנוב לעמוד“ ישעיה פרק י‘.

ישעיה י‘

עוד הַיּום בְּנב לַעֲמד ינְפֵף ידָו הַר בַּת צִיּון גּבְִעַת ירְוּשָׁלִָם:

הִנּהֵ הָאָדון ה‘ צְבָאות מְסָעֵף פֻּארָה בְּמַעֲרָצָה ורְָמֵי הַקּומָה

גּדְוּעִים והְַגּבְהִים ישְִׁפָּלוּ: ונְקִַּף סִבְכֵי הַיּעַַר בַּבַּרְזלֶ והְַלְּבָנון

בְּאַדִּיר יפִּול: ויְצָָא חטֶר מִגּזֶעַ ישִָׁי ונְצֵֶר מִשָּׁרָשָׁיו יפְִרֶה: ונְחָָה

עָלָיו רוּחַ ה‘ רוּחַ חָכְמָה וּבִינהָ רוּחַ עֵצָה וּגבְוּרָה רוּחַ דַּעַת

ויְרְִאַת ה‘: והֲַרִיחו בְּירְִאַת ה‘ ולְא לְמַרְאֵה עֵיניָו ישְִׁפּוט ולְא

לְמִשְׁמַע אָזנְיָו יוכִיחַ: ושְָׁפַט בְּצֶדֶק דַּלִּים והְוכִיחַ בְּמִישׁור

לְעַנוְיֵ אָרֶץ והְִכָּה אֶרֶץ בְּשֵׁבֶט פִּיו וּבְרוּחַ שְׂפָתָיו ימִָית רָשָׁע:

והְָיהָ צֶדֶק אֵזור מָתְניָו והְָאֱמוּנהָ אֵזור חֲלָצָיו: וגְרָ זאְֵב עִם

כֶּבֶשׂ ונְמֵָר עִם גּדְִי ירְִבָּץ ועְֵגלֶ וּכְפִיר וּמְרִיא יחְַדָּו ונְעַַר קָטן

נהֵג בָּם: וּפָרָה ודָב תִּרְעֶינהָ יחְַדָּו ירְִבְּצוּ ילְַדֵיהֶן ואְַרְיהֵ כַּבָּקָר

יאכַל תֶּבֶן: ושְִׁעֲשַׁע יונקֵ עַל חֻר פָּתֶן ועְַל מְאוּרַת צִפְעוניִ גּמָוּל

ידָו הָדָה: לא ירֵָעוּ ולְא ישְַׁחִיתוּ בְּכָל הַר קָדְשִׁי כִּי מָלְאָה

הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה‘ כַּמַּיםִ לַיּםָ מְכַסִּים:

והְָיהָ בַּיּום הַהוּא שׁרֶשׁ ישִַׁי אֲשֶׁר עמֵד לְנסֵ עַמִּים אֵלָיו גּויםִ

ידְִרשׁוּ והְָיתְָה מְנחָֻתו כָּבוד:

והְָיהָ בַּיּום הַהוּא יוסִיף אֲדניָ שֵׁניִת ידָו לִקְנות אֶת שְׁאָר עַמּו

אֲשֶׁר ישִָּׁאֵר מֵאַשּׁוּר וּמִמִּצְרַיםִ וּמִפַּתְרוס וּמִכּוּשׁ וּמֵעֵילָם

וּמִשִׁנעְָר וּמֵחֲמָת וּמֵאִיּיֵ הַיּםָ: ונְשָָׂא נסֵ לַגּויםִ ואְָסַף נדְִחֵי ישְִׂרָאֵל

וּנפְֻצות יהְוּדָה יקְַבֵּץ מֵאַרְבַּע כַּנפְות הָאָרֶץ: וסְָרָה קִנאְַת אֶפְרַיםִ

וצְרְרֵי יהְוּדָה יכִָּרֵתוּ אֶפְרַיםִ לא יקְַנּאֵ אֶת יהְוּדָה ויִהוּדָה לא יצָר

אֶת אֶפְרָיםִ: ועְָפוּ בְכָתֵף פְּלִשְׁתִּים ימָָּה יחְַדָּו יבָזּוּ אֶת בְּניֵ קֶדֶם

אֱדום וּמואָב מִשְׁלוחַ ידָָם וּבְניֵ עַמּון מִשְׁמַעְתָּם: והְֶחֱרִים ה‘ אֵת

לְשׁון יםָ מִצְרַיםִ והְֵניִף ידָו עַל הַנּהָָר בַּעְיםָ רוּחו והְִכָּהוּ לְשִׁבְעָה

נחְָלִים והְִדְרִיךְ בַּנּעְָלִים: והְָיתְָה מְסִלָּה לִשְׁאָר עַמּו אֲשֶׁר ישִָּׁאֵר

מֵאַשּׁוּר כַּאֲשֶׁר הָיתְָה לְישְִׂרָאֵל בְּיום עֲלתו מֵאֶרֶץ מִצְרָיםִ:

ואְָמַרְתָּ בַּיּום הַהוּא אודְךָ ה‘ כִּי אָנפְַתָּ בִּי ישָׁב אַפְּךָ וּתְנחֲַמֵניִ:

הִנּהֵ אֵל ישְׁוּעָתִי אֶבְטַח ולְא אֶפְחָד כִּי עָזּיִ וזְמְִרָת יהָּ ה‘ ויַהְִי

לִי לִישׁוּעָה: וּשְׁאַבְתֶּם מַיםִ בְּשָׂשׂון מִמַּעַינְיֵ הַישְׁוּעָה: ואֲַמַרְתֶּם

בַּיּום הַהוּא הודוּ לה‘ קִרְאוּ בִשְׁמו הודִיעוּ בָעַמִּים עֲלִילתָיו

הַזכְִּירוּ כִּי נשְִׂגּבָ שְׁמו: זמְַּרוּ ה‘ כִּי גאֵוּת עָשָׂה מוּדַעַת זאת בְּכָל

הָאָרֶץ: צַהֲלִי ורָנּיִ יושֶׁבֶת צִיּון כִּי גדָול בְּקִרְבֵּךְ קְדושׁ ישְִׂרָאֵל:

תפילה לשלום המדינה, אזכרה לחללי צה“ל, אב הרחמים, אשרי ובא לציון וכו‘.

ושרים אני מאמין :

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על

פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא.