תרמו לצהר

מצוות האכילה בליל הסדר-הלכה למעשה

מאת הרב אלישיב קנוהל

בליל הסדר נצטווינו בתורה לאכול שלושה מאכלים: קורבן פסח,מצה ומרור. כל אחד מן המאכלים האלה מסמל צד אחר בזיכרון יציאת מצרים, כפי שאנו אומרים בהגדה.
בכל האכילות של ליל הסדר חייבות נשים כמו הגברים מפני שאף הן היו באותו הנס ו"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל.."

ארבע כוסות:
שתיית ארבע כוסות היא תקנת חכמים. כל יין מענבים או מיץ ענבים כשר ל4 הכוסות ןיש יתרון ליין או מיץ ענבים אדום,אלא אם כן הלבן משובח בעיניו יותר.הגביע צריך להכיל לפחות רביעית הלוג, על פי שיטת הגר"ח נאה שיעור זה הוא 86 מיליליטר ואילו על פי שיטת החזון איש 150 מיליליטר, כיוון שהחיוב הוא מדרבנו ניתן בהחלט לנהוג כשיעור הקטן.

כרפס:
צריך להיות מפרי האדמה-ירק כלשהו שלא מן המינים הכשרים למרור. נוהגים לאכול פחות מ"כזית" כדי שלא יכנסו לספק אם לברך ברכה אחרונה.

מצה:
שיעור "כזית" מצה לחומרא הוא בערך כחצי מצת מכונה.זהו השיעור שנכון לכתחילה לאכול.

כורך ןאפיקומן:
בכורך ואפיקומן שחיוב שניהם מדרבנן, ניתן להקל ולהסתפק בכרבע מצה לכל אחד. באפיקומן יש שנהגו לאכול כשני 'זיתים'-עד חצי מצה ואם קשה עליו כמות כזו-ניתן להסתפק בכרבע מצה.

מרור:
המין המהודר למרור הוא החסה,המכונה בשם "חזרת".יש לאכול כחצי ביצה (לפי שיעור הזית) =עלה בינוני.מי שקשה לו יכול לאכול בפחות מכיון שחיוב מרור בימינו הוא מדרבנן.
במזרח אירופה לא היתה החסה מצויה ,ולפיכך נהגו להשתמש ב"חריין" למצוות מרור.

דברים נוספים הקשורים להלכות פסח ניתן לקרוא בספר "ואכלת ושבעת" מאת הרב קנוהל.
ניתן לרכוש את הספר במשרדי צהר 077-7756565.

חג שמח