תרמו לצהר

סדר ברית המילה

טקס ברית המילה הינו חלק ממסורת יהודית מפוארת בת אלפי שנים.מצוות ברית המילה קוימה בכל תפוצות ישראל גם בעתות שבר ומכאוב, בתקופת השואה האיומה ותחת השלטון הקומוניסטי בברית המועצות, בצפון אפריקה ובמערב אירופה, גם היום רוב מוחלט של בני עמנו, דתיים וחילוניים, לא יוותרו על קיומה של מצווה חשובה זו.

 

מהו סודו של הטקס הזה? במה זכה להיות אהוב כל כך על מרבית בני עמנו? דומה שיסודו של הטקס קשור בעבותות לסוד קיומו של העם היהודי. ברית מילה היא המצווה הראשונה בה נצטווה אברהם אבינו, והיא המביעה את האמון שלנו באהבת הבורא לעם היהודי, כמו גם את אמונתנו בהנהגת הבורא את עולמו. כשם שהעם היהודי מצליח לשרוד אלפי שנות גלות בארבע קצוות העולם, כך גם מצווה זו, המהווה את תעודת הזהות שלנו כעם, מתלווה אל העם בכל אשר ילך.