תרמו לצהר

חודש ניסן

מאת הרב חגי גרוס

חודש ניסן הינו החודש הראשון למניין החודשים במקרא מניין אשר מונים מניסן, והשביעי למניין שאנו מונים מתשרי. מעמדו כחודש הראשון נקבע כבר בתורה בספר שמות: "החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה…"( שמות י"ב).השם ניסן, כמו שאר שמות החודשים, איננו שם עברי, אלא שם אכדי אשר עלה יחד עם עולי בבל בתקופת שיבת ציון (תחילת ימי בית שני) מהגולה. במשך הזמן השתקעו שמות החודשים "וגויירו".החודש מוזכר בשמו בתנ"ך במגילת אסתר, מגילה המאוחרת לתקופת שיבת ציון: "בחודש הראשון הוא חדש ניסן". (אסתר ג' וכן בספר נחמיה פרק ב).

פירוש השם ניסן:

1. פירוש השם באכדית הוא: אנשי הצבא או דגלי הצבא – הרעיון הוא כי חודש זה הראשון לאחר חודשי החורף הגשומים בו יכול הצבא לצאת לדרכים ולהתכונן לקרבות.

2. ניסן = שיבוש של ניצן – בחודש זה מניצים העצים והטבע כולו עומד ופורח.

3. ניסן = ניסיון: על שם הניסיונות אשר עמדו בפני בני ישראל בצאתם ממצרים.שמו האחר של החודש הוא "חודש האביב": "היום אתם יוצאים בחודש האביב" (שמות יג' 4) – השם מסמל את התקופה המשמעותית בטבע תקופת האביב המסמלת פריחה והתחדשות.

מזל החודש – טלה.

המסורת דורשת את מזל החודש כרמז לקורבן הפסח אשר הקריבו בני ישראל במצרים, קורבן אשר בזכותו נגאלו ויצאו מעבדות לחירות. הקורבן הוקרב מטלה או כבש. מסורת אחרת: כשם שניסן היה חודש הגאולה בעבר, כך יהיה חודש הגאולה בעתיד  (על פי הפסוק בספר מיכה "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" מיכה ז') ותתקיים בו נבואתו של ישעיהו הנביא:  "וגר זאב עם כבש …וזאב וטלה ירעו כאחד".

תאריכון עברי:

ט"ו ניסן תמ"ח – יציאת מצרים . לאחר 210 שנות עבדות יצאו בנ"י ממצרים בדרכם לארץ כנען. יציאה אשר לוותה בניסים גלויים של 10 המכות וקריעת ים סוף.

א' ניסן בתמ"ט– שנה בדיוק לאחר יציאת מצרים הוקם המשכן במדבר ומתו נדב ואביהו בני אהרון בהקריבם אש זרה.

י' ניסן בתפ"ח –  ארבעים שנה לאחר יציאת מצרים , עוברים בנ"י את הירדן בהנהגתו של יהושע בן נון בדרך לכיבוש ארץ ישראל.

י"ד ניסן  גתתל"ד – נפילת מצדה. לאחר מצור אשר נמשך זמן רב נפלה מצדה, המעוז היהודי האחרון בפני הרומאים בתקופת חורבן בית שני. התאבדותם של אנשי מצדה זכורה בתולדות ההסטוריה היהודית כאחד ממעשי הגבורה הגדולים ביותר.

ב' ניסן הרנ"ב –  גירוש ספרד – מלכי ספרד המלך פרננדו והמלכה איזבל הושפעו על ידי הכנסיה הנוצרית וציוו על יהודי ספרד אשר היוו את השדרה הכלכלית וההגותית של  ספרד בתור הזהב  לעזוב את הארץ לחילופין מי שבחר להישאר אולץ להמיר את דתו ולהתנצר.

י"ג ניסן השל"ה – נפטר ר' יוסף קארו מחבר ספר ההלכה הנפוץ ביותר "השולחן ערוך" ספר אשר על פיו פוסקים הלכה עד ימנו כל תפוצות ישראל.

ט"ו ניסן תרנ"א – נולד הרב קוק זצ"ל (הראי"ה) מורה דרכה של הציונות הדתית ומייסד ישיבת מרכז הרב בירושלים.כ' ניסן תרס"ט – הוקמה השכונה הראשונה של העיר תל אביב אשר נקראה אז: אחוזת בית.

ח' ניסן התש"ה – עולי הגרדום אליהו בית צורי ואליהו חכים אנשי הלח"י הוצאו להורג במצרים  לאחר שהורשעו ברצח הלורד מוין.

י"ד ניסן תשי"ג – פרץ מרד גטו ורשה. התקוממות של קומץ יהודים ללא נשק או תחמושת מול האויב הנאצי.

כ"ו ניסן תשט"ו – נפטר אלברט אינשטין מגדולי המדענים ואבי תורת היחסות.

ט' ניסן תשכ"ט – נפטר הרב אריה לוין זצ"ל  הידוע בכינויו רב האסירים.

ט"ז ניסן – יום תחילת ספירת העומר.

כ"ז ניסן – יום הזיכרון לשואה ולגבורה