תרמו לצהר

חודש אדר

מאת הרב חגי גרוס

חודש אדר הינו החודש השניים-עשר והאחרון למניין החודשים במקרא, מניין אשר מונים מניסן, והשישי למניין שאנו מונים מתשרי. השם אדר, כמו שאר שמות החודשים, איננו שם עברי, אלא שם אכדי, אשר עלה יחד עם עולי בבל בתקופת שיבת ציון (תחילת ימי בית שני) מהגולה. במשך הזמן השתקעו שמות החודשים "וגויירו". במקרא מוזכר החודש בשמו במגילת אסתר ספר אשר נכתב לאחר תקופת שיבת ציון ולכן זוכה הוא לשני השמות יחד: "ומחדש לחדש שנים עשר הוא חודש אדר" (אסתר ג' 7). 

פירוש השם אדר– לשם אדר ייתכנו מספר פרושים: מקור השם במילה האכדית adaru שפרושה "גורן" סיבה אפשרית היא שבחודש זה החלו לתקן ולהכין את הגרנות לקראת הקציר של חודשי האביב. מילה דומה באוגרית היא udarשפרושה גבורה. 

מזלו של החודש – דגים "שבחדש זה הדגים בנהרות פרים ורבים". סיבה נוספת היא מזל החודש הוא ברבים רמז לשני אדרים אדר א' ואדר ב' בשנה מעוברת. "משנכנס אדר מרבים בשמחה" (מסכת תענית כ"ט) – רש"י מפרש: בגלל הניסים הרבים אשר נעשו לישראל בחודש זה. למשפט זה יש גם השלכות מעשיות שכן חז"ל ממליצים ליהודי אשר יש לו משפט עם גוי לדחות את המשפט לחודש אדר אז סיכוי טוב יותר שהוא יצא זכאי בדין. מסכת שקלים פרק א' משנה א': "באחד באדר, משמעין על השקלים ועל הכלאיים. בחמישה עשר בו, קורין את המגילה בכרכים, ומתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות המים; ועושין כל צורכי הרבים, ומציינין על הקברות, ויוצאין אף על הכלאיים". קרבתו של חודש אדר לחודש ניסן ולפסח הביאה את חז"ל לתקן תקנות מיוחדות לחודש זה. בתחילת החודש היו מעבירים קול ומזכירים לעם לתרום את מחצית השקל לטובת קורבנות הציבור. במסגרת ההכנות לעליה לרגל היו מתקנים את הדרכים, משפרים את בורות המים ועושים את צרכי עולי הרגל על מנת להקל על מסעם ושהייתם בירושלים. 

ארבע פרשיות: בחודש אדר בנוסף לקריאה הרגילה בתורה בשבת מוספים בארבע שבתות קריאה מיוחדת , תוספת זו זיכתה את אותן שבתות בשם המיוחד על פי הקריאה שנקראת באותה שבת. שבת שקלים: שבת שלפני ר"ח אדר- בשבת זו קוראים את הציווי על מתן מחצית השקל, זכר לתרומת מחצית השקל אשר הייתה נהוגה בזמן המקדש. שבת זכור: שבת שלפני פורים קוראים את הציווי לזכור ולמחות את זכר עמלק. דווקא לפני פורים מאחר והמן הרשע היה מזרע העמלק. שבת פרה: שבת לאחר הפורים קוראים את פרשת פרה אדומה, זכר לזמן המקדש בו ניתן היה לטהר טמאי מת על ידי אפר הפרה האדומה לצורך העליה לרגל והכניסה לבית המקדש. שבת החודש: שבת שלפני חודש ניסן: קוראים את הפרשה המדברת על קידוש חודש ניסן ועל קרבן פסח מצרים ופסח דורות. קריאה זו עוזרת לכולנו להיכנס "לאווירה" שלפני חג הפסח. 

תענית אסתר:  בערב חג הפורים, בדרך כלל בי"ג אדר, נקבע יום תענית, זכר לתענית אשר תיקנה אסתר ליהודים בשושן הבירה. מטרת התענית היתה להפר את עצת המן הרשע. במקור התענית אירעה בחדש ניסן אולם מאחר ונקבע מאוחר יותר כי בחודש ניסן אין מתענים הסמיכו חז"ל את תענית אסתר לחג הפורים.  

חג הפורים: במרכזו של חודש אדר אנו חוגגים את חג הפורים, חג אשר נקבע במגילת אסתר לזכר הנס הגדול אשר אירע ליהודים בשושן הבירה ובכל התפוצות , נס אשר הפר את מחשבת המן הרשע "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז" (אסתר ג' 13).

מה קרה בחודש אדר?

ז' אדר שנת תפ"ח: על פי המסורת זהו יום פטירתו של משה רבנו. "וימת שם משה עבד ה', ויקבור אותו בגיא, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה"( דברים לד 5-6). הרבנות הראשית לישראל קבעה יום זה כיום זיכרון לחללי כוחות הביטחון וצה"ל אשר מקום קבורתם לא נודע. (התאריך נבחר מאחר וגם מקום פטירתו של משה רבנו לא נודע). 

א' אדר, שנת ת"ר: ראשית עלילת דמשק -התפרצות אינטישמית גדולה בדמשק בה נכלאו עונו ונרצחו יהודים רבים בסוריה. בעקבות גל מחאה גדול בעולם זוכו היהודים אשר נכלאו ושוחררו.

 יא' אדר שנת תר"פ: נקבע כיום תל חי לזכר יוסף טרומפלדור וחבריו אשר נפלו על הגנת היישוב. 

כ' אדר שנת תרצ"ב: נפתחה המכביה הראשונה, מפגש ספורט בישראל אשר מאחד את הספורטאים היהודים מהעולם כולו.

 אדר שנת תש"ה: בחודש זה מתה אנה פרנק במחנה ברגן בלזן. אנה פרנק נערה יהודיה אשר הסתתרה בהולנד מהכובש הנאצי, מקום מחבואה התגלה לאחר הלשנה. יומנה אשר נכתב במחבוא זכה לפרסום על ידי אביה והפך לאחד מסמלי השואה.

 ז' אדר שנת תש"ב: הוטבעה אניית המעפילים "סטרומה" וכל 768 נוסעיה טבעו.

  י' אדר שנת תש"ט: נכבשה העיר אילת והונף דגל הדיו ע"י אברהם אדן (ברן).

 יח' אדר שנת תשכ"ט: נפתחה מלחמת ההתשה על ידי מצרים לאורך תעלת סואץ.

 י"א אדר שנת תש"ל: יום פטירתו של ש"י עגנון מגדולי הסופרים העבריים בכל הזמנים, הסופר הישראלי הראשון אשר זכה בפרס נובל לספרות.

 כ"ז אדר שנת תשל"ט: נחתם חוזה השלום בין ישראל ובין מצרים. על החוזה חתומים ראש ממשלת ישראל מנחם בגין, ראש ממשלת מצרים אנואר סאדת ונשיא ארה"ב ג'ימי קרטר.

 ד' אדר שנת תשנ"ב: יום פטירתו של מנחם בגין, ראש הממשלה השישי של מדינת ישראל.

 י"ג אדר: תענית אסתר. 

י"ד אדר: חג הפורים. 

ט"ו אדר: שושן פורים.