תרמו לצהר

חודש טבת

מאת הרב חגי גרוס

חודש טבת הינו החודש העשירי למניין החודשים במקרא מניין אשר מונים מניסן, והרביעי למניין שאנו מונים מתשרי. השם טבת, כמו שאר שמות החודשים איננו שם עברי, אלא שם אכדי אשר עלה יחד עם עולי בבל בתקופת שיבת ציון (תחילת ימי בית שני) מהגולה. במשך הזמן השתקעו שמות החודשים "וגויירו".החודש מוזכר בשמו בתנ"ך במגילת אסתר, מגילה המאוחרת לתקופת שיבת ציון: "בחדש העשירי הוא חדש טבת" (אסתר ב'). פירוש השם טבת – בשפה האכדית שם החודש היה tebitu: (ששוקעים בו), ונראה כי בעקבות הגשמים והבוץ העמוק אשר מאפיינים את החודש זכה לכינוי זה. מזל החודש – גדי, "שבו יוצאים הגדיים למרעה בשדות". לאחר שירדו גשמי ברכה והחלו העשבים הרכים לכסות את פני הקרקע, נהגו להוציא את הגדיים למרעה.

תאריכון עברי :

א' טבת– יכניה מלך יהודה הולך לגלות ואיתו השרים וגיבורי החיל. גלות זאת נקראת גלות החרש והמסגר. גלות בה יצאה ההנהגה המדינית והצבאית של יהודה לבבל. (מל"ב כד).טרומפלדור – ביום זה נולד בשנת תרמ"א (1880) יוסף טרומפלדור, ממפקדי הגדודים העבריים במלחמת האולם הראשונה. טרומפלדור אשר איבד את זרועו באחד הקרבות היה מן המגינים על תל חי ואף נפל בהגנה על היישוב. במותו טבע את הביטוי "טוב למות בעד ארצנו".

ח' טבת– תורגם התנ"ך ליוונית: "מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושניים זקנים והכניסם בשבעים ושניים בתים ולא גילה להם על מה כנסם ונכנס אצל כל אחד ו אחד ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם , נתן הקב"ה בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולם לדעה אחת…" (מגילה ט).על פי המסורת לא רצו הזקנים לתרגם את התורה כלשונה מחשש לתקלות אשר יצאו מהתרגום ולכן כל אחד שינה על דעת עצמו מספר שינויים . הנס היה שכולם כיוונו לאותה דעה וכך בלי לתכנן מראש שינו כולם בדיוק את אותם שינויים.לדוגמא: במקום "בראשית ברא אלוקים"  – שינו כולם "אלוקים ברא בראשית" (על מנת שלא יאמרו שיש אלוקים הנקרא בראשית והוא זה אשר ברא את אלוקים …). במקום "נעשה אדם" – שינו כולם "אעשה אדם" (על מנת שלא יאמר יש כמה אלוקים…). חז"ל ראו במעשה התרגום מעשה רע אשר עלול להביא לתוצאות הרסניות ואמרו על יום התרגום "אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל" (כלומר מעשה התרגום מקביל בחומרתו לעשיית העגל).

 ט' טבת– יום פטירתם של עזרא ונחמיה מנהיגי העם היהודי בתקופת שיבת ציון אשר עלו עם היהודים מבבל לארץ ישראל, חידשו את בניית חומות ירושלים ואף ייסדו את בית המקדש השני.

י' בטבת– תחילת המצור של הבבלים על ירושלים. מצור אשר נמשך שלוש שנים במהלך גברו הרעב  והמחלות בעיר הנצורה ולבסוף הובקעה החומה, נחרב בית המקדש הראשון והעם היהודי יצא לגלות בבל. "ויהי בשנה התשיעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבוכדנצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלים ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב ותבוא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה…". יום זה נקבע על ידי גולי בבל כיום צום (אחד מחמשת הצומות אשר נקבעו כזכר לחורבן בית המקדש הראשון). יום הקדיש הכללי –  הרבנות הראשית לישראל קבעה יום זה כ"יום הקדיש הכללי" כלומר יום בו כל אותם אלו אשר לא זכו לדעת את יום פטירת קרוביהם אשר נספו בשואה, יאמרו ביום זה קדיש לזכר נשמות הנפטרים. ביום זה נוהגים להדליק נר נשמה בבתי הכנסת ובבתים הפרטיים לזכר אותם נפטרים. חיים נחמן ביאליק – ביום זה נולד חיים נחמן ביאליק.

י"ט טבת תרס"ב– נוסדה הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) ייעודה של הקרן היה רכישת קרקעות בארץ ישראל והפיכתן לישובים עבריים, נטיעת יערות, סלילת כבישים וכיבוש השממה. שנים רבות הפכה הקופה הכחולה של הקק"ל לסמל השותפות של יהודים כולם בארץ ובעולם  במאמץ לגאולת הקרקע והשבתה לידים יהודיות.

כ' טבת  תקס"ה– יום פטירתו של הרמב"ם – ר' משה בן מימון . מגדולי חכמי ישראל בכל הזמנים. רב, פילוסוף רופא ואיש רוח אשר חיבר ספרים רבים ביניהם "הי"ד החזקה" – 14 ספרי הלכה המסכמים את ההלכות המצויות בתלמוד, ספר המצוות, פירוש המשנה, מורה נבוכים ועוד.עם מותו טבעו היהודים את המשפט "ממשה (רבינו ) עד משה (הרמב"ם) לא קם כמשה".

כ"א טבת תשי"ב– הועלו לגרדום בבגדד יוסף בצרי ושלום צלאח לאחר שהואשמו בפעילות ציונית ובריגול למען מדינת ישראל.

כג" טבת רמ"ז– גרוש יהודי פורטוגל. הגירוש נעשה במצוות המלך לאחר שיהודי פורטוגל לא הסכימו להמיר את דתם לנצרות.