תרמו לצהר

חודש כסלו

מאת הרב חגי גרוס

חודש כסלו הינו החודש התשיעי למניין החודשים במקרא, מניין אשר מונים מניסן, והשלישי למניין שאנו מונים מתשרי. השם כסלו, כמו שאר שמות החודשים איננו שם עברי,אלא שם אכדי אשר עלה יחד עם עולי בבל בתקופת שיבת ציון (תחילת ימי בית שני) מהגולה. במשך הזמן השתקעו שמות החודשים "וגויירו".במקרא מוזכר החודש בספרים המאוחרים לאחר תקופת שיבת ציון ולכן זוכה הוא לשני השמות יחד: "ויהי בשנת ארבע לדריווש המלך היה דבר ה' אל זכריה בארבעה לחדש התשיעי, בכסלו" (זכריה ז' 1).

פירוש השם כסלו:

1. באכדית נקרא החודש "כיסלימו" אשר פירושו עבה, שמן. ואכן בכתב היתדות האשורי הקדום נקרא החודש "חודש עבי מטר" כלומר חודש אשר מרובה (שמן) בגשמים.

2. "כסיל" זהו השם העברי של קבוצת כוכבים הנקראת אוריון. קבוצה זו זורחת בשמים בעיקר בחודש זה.

3. "כסיל" זהו שם הקשת של אוריון (עיין לעיל) דבר המסביר גם את מזלו של החודש – הקשת.

4. על פי החסידות, כסל = ביטחון על פי הפסוק "אם שמתי זהב כסלי". בחודש זה גברה מידת הביטחון של היהודית בעת מלחמתם עם המכבים.

מזלו של החודש – קשת:  כקשת הנראית בענן ביום גשם. על פי אחד הפרושים בחודש זה מרובים הימים בהם מתערבבים הגשם והשמש ונראות קשתות רבות בשמים.פרוש אחר: בחודש זה על פי המסורת נראתה הקשת הראשונה בעולם לאחר המבול. על פי הכתוב בתורה, לאחר יציאת נח מהתיבה הבטיח לו האל כי לא יהיה עוד מבול על הארץ וכסימן נתן "את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ " (ראשית ט).

חג החנוכה

במרכזו של החודש נמצא חג החנוכה, חג המסמל את ניצחונם של היהודים על היוונים ואת עצמאותה של ישראל לאחר שנות שיעבוד."בבית שני כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות…עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות ישראל יתר על מאתיים שנה עד החורבן השני…וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדום בעשרים וחמשה בחודש כסלו היה ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד , והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים עד שכתשו הזיתים והוציאו שמן טהור". (רמב"ם הלכות חנוכה פרק ג').

תאריכון עברי:

הוקם בית המקדש השני בירושלים–  כ"ד כסלו (35 לפנה"ס). גולי שיבת ציון הראשונה בתקופת עזרא ונחמיה, הצליחו למרות הקשיים ולמרות התנגדות התושבים המקומיים, להקים את בית המקדש השני ולחזק את חומותיה.

ניצחון היהודים על היוונים וחנוכת בית המקדש בשנית– כ"ה כסלו (165 לפנה"ס) נקבע חג החנוכה לזכר ניצחון היהודים על היוונים. באותו היום נכנסו היהודים לבית המקדש, טיהרו אותו והדליקו נרות במנורת הזהב. מאז אנו חוגגים כל שנה את חג החנוכה.

משפטי נירנברג– בי"ב כסלו תש"ן (1945) נפתח בגרמניה משפטם של הנאצים פושעי מלחמת העולם השניה. המשפטים זכו לכינוי משפטי נירנברג על שם העיר הגרמנית בה הם התנהלו. המשפטים התנהלו בפני בית דין בין-לאומי אשר נבחר למטרה זו.

החלטת החלוקה– בי"ז כסלו תש"ח עצרת האו"ם מקבלת החלטה היסטורית על חלוקת ארץ ישראל ליהודים ולערבים.

ירושלים בירת ישראל– כ"ב כסלו תש"י קובעת כנסת ישראל כי ירושלים היא בירתה של המדינה היהודית. החלטה זו התקבלה ברוב קולות למרות התנגדותו של האו"ם .

יום פטירתו של ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון– ו' כסלו תשל"ד. דוד בן גוריון נקבר על פי בקשתו בקיבוץ שדה בוקר שבנגב  ואליו עבר לאחר התפטרותו מתפקיד ראש ממשלת ישראל.