תרמו לצהר

היערכות לקראת פסח תש"ע

מאת הרב משה ביגל

משנה: דיווח ממפגש רבני 'צהר' עם נציגי מחלקת כשרות של הרבנות הראשית בנושא הקטניות ונושאים נוספים לקראת הפסח הקרוב

 

 

לקראת ההכנות של תעשיית המזון לפסח, נפגשה נציגות של רבני 'צהר' עם רבני האגף לכשרות של הרבנות הראשית, בראשות הרב יעקב סבג שליט"א. בפגישה זו העלו רבני 'צהר' את אחת המצוקות שבהן נתקל הציבור בפסח הקשורה בנושא אי הבהירות בתחום הקטניות. השאלות הרבות שהופנו לרבנים בקהילות, כמו גם שאלות שהופנו למדור זה הביאו להעלתן של מספר נקודות בפגישה.

ראשית נטען כי הציבור העיקרי הסומך על מערכת הכשרות של הרבנות הראשית, נפגע כיום מהחמרות בתחום הכשרות שאין להם יסוד בהלכה ומנוגדות להחלטות של הרבנות הראשית בעבר. לא פעם ציבור זה מתרחק ואף מזלזל במנהגים ובכשרות, כתוצאה מהתנהלות זו.

הדבר בא לידי ביטוי במיוחד בנושא הקטניות בפסח, וזאת בשני מישורים:

א.      שמן קנולה ומוצריו – הללו מוגדרים כיום "לאוכלי קטניות בלבד", וזאת בניגוד לפסק ההלכה הרשמי של הרבנות הראשית כשבראשותה עמד הרב מרדכי אליהו שליט"א, ובניגוד לפסקי ההלכה של רוב של הפוסקים ורבני הציונות הדתית.

ב.       הכללתם של מוצרים רבים שאינם מכילים קטניות ככאלה. מצב זה נותר בעיקר לאור החלטות שקבלו גופי כשרות פרטיים מחוץ לרבנות. כך קורה שהציבור שסומך על הכשרות שמעניקה הרבנות נפגע ומושפע מהחלטות המגיעות מחוצה לה.

כמו כן, בקשנו מהרבנות להורות ליצרני המזון על הכנסת שינוי בולט לעין באריזות של מזון כשר לפסח שכמותו קיים ונמכר גם בחמץ (עוגות, ופלים, שקדי מרק, אבקות מרק, חטיפים ועוד) וכל זה לאור מקרים רבים של הכשלת הציבור.

בפגישה זו הצענו גם לנציגי הרבנות ליישם החלטות אלו מבלי להיכנס למחלוקות עם גופים אחרים, כפי שהיא עושה בנושאים אחרים השנויים במחלוקת כמו שימוש באבקת חלב נוכרי, ג'לטין וכדומה.

הצענו גם לציין את המידע על האריזה באותה דרך בה מציינים מידע לאלרגנים. לדוגמא: לציין על שמן קנולה ומוצריו את הכיתוב "לאוכלי לפתית". בנוגע למוצרים שאינם מכילים קטניות אולם מיוצרים במפעלים המייצרים גם קטניות, הרי שהללו לא יסומנו כמכילים קטניות אלא ייכתב על גבם "עלול להכיל שרידי קטניות". סגנון שכזה יגביר את אמינותה  של הרבנות הראשית מעצם היותה מדויקת, מתאימה ונכונה לכל הצבורים בישראל. מן הסתם יהיו אנשים שיבחרו שלא להשתמש במוצר שכזה מתוך רצון להחמיר, אולם יהיו גם אחרים שינהגו בהתאם לפסק רבותיהם, בין לחומרה ובין לקולא.

רבני 'צהר' בקשו שהוראות ברוח זו יינתנו לכל הרבניות בישראל ויפורסמו ע"י הרבנות הראשית.

נציגי הרבנות הראשית שהשתתפו בפגישה גילו פתיחות רבה ונכונות לפתרון הבעיות, והוראות ברוח זו אכן הועברו לאחרונה לרבני ישראל.

מכוח ההחלטות הללו של הרבנות הראשית, עתידים רבני 'צהר' לפנות גם למפעלי מזון בישראל בכדי שיקפידו על הכיתוב המדויק, וימלאו בנאמנות את שירותם לציבור הצרכנים. פעולה זו נדרשת היות והחוק אינו מכפיף את הרבנויות המקומיות להוראות הרבנות הראשית, והללו אכן לעיתים נוהגות בניגוד להמלצותיה (כפי שאירע בערים מסוימות בעניין השמיטה).

מאחר ורבני 'צהר' שואבים את כוחם מהציבור, הרי שאנו מזמינים את ציבור הצרכנים וכל מי שמצא את עצמו בעבר נפגע, לפנות למפעלים ולרבנים נותני הכשרות ולעמוד על זכותו לדיווח אמין ויעיל בהקשר לכשרות המזון בפסח התש"ע.

בע"ה בכוחות משותפים של הרבנות הראשית, רבני 'צהר' וציבור הצרכנים נעשה ונצליח.  

 

הרב משה ביגל הוא רבה של מיתר ומרבני 'צהר'. לתגובות: mbiegel53@gmail.com