תרמו לצהר

שימו שמן זית

מאת הרב משה ביגל

 מידי שנה, בהתקרב חג החנוכה אנו מוצפים בידי כלי התקשורת בפרסומים והתראות מגופים תורניים ורבניים המזהירים אותנו מפני זיופים של שמן זית. רוב  הציבור אינו יודע למה מתכוונים באזהרות אלו והאם ישנה משמעות ההלכתית לעניין הדלקת נרות בחנוכה או לאכילתם של שמנים מזויפים שכאלה.

 

ובכן ראשית יש להבחין בשינויים שחלו בשוק שמן הזית בשנים האחרונות. בעוד שבעבר היה מקובל לחשוב ששמן זית הוא שמן זית בכל מקום ומכאן שאפשר לקנות אותו ללא חשש מכל אדם (ובכלל זה גם אצל שכנינו – בני דודינו, וזאת ללא צורך בתעודת כשרות), הרי שבשנים האחרונות, החלו השווקים להיות מוצפים במוצרים לא מקוריים ואף מזויפים. תעשיית הזיופים בשמן הזית התפתחה בעקבות גידול חד בצריכת שמן הזית בכל העולם מסיבות בריאותיות, מה שהביא לעלייה מטאורית במחירו. הפיתוי להונות את הלקוחות הוא גדול, כשרוב הזיופים נעשים בידי יצרנים קטנים ולא מוכרים. ישנן כמה שיטות זיוף, אולם הנפוצה שבהם היא מכירה של שמן המכיל תערובת לא ברורה של שמנים צמחיים (לרוב מדובר בשמן סויה או בקנולה) יחד עם אחוז מסוים של שמן זית). בבדיקה שנעשתה לאחרונה בידי הרשות לצרכנות של ההסתדרות הלאומית נמצאו למעלה מ 20% ממותגי שמן הזית הנמכרים ברשתות תחת ההגדרה "שמן זית" כזיופים.

יש לציין כי בכל הזיופים לא נמצאו תערובות של שומן מן החי. לדעת מומחים בתחום הדבר נובע הן בשל מחירו הגבוה יחסית של שומן מן החי, והן משום ששומן שכזה נוטה להיקרש בטמפרטורת החדר מה שהופך אותו ללא שימושי בתעשיית הזיופים. עניין נוסף הוא הקושי להסוות טעם הריח של שומן מן החי. יחד עם זאת ראוי לזכור כי יצרני שמנים צמחיים בחו"ל נוהגים לזכך את השמן באותם כלים ומערכות שבהם הם מזככים שומן מן החי (שהוא כמובן אינו כשר). מכיוון שזיכוך נעשה בתהליך של חימום בחום גבוה, הרי שכלי הזיכוך הוא טרף והוא מטריף את השמן הצמחי. זו גם הסיבה בגללה יש צורך בכשרות גם על שמן צמחי. מעבר לשאלת הכשרות הקשורה בצריכת שמן מזויף, ראוי לזכור כי בצריכה של מותגים מזויפים או תערובות שמנים המוצגים כשמן זית ישנה בעיה הלכתית נוספת (קטנה לא פחות מהכשרות) הקשורה בצד השיווקי והמסחרי וסיוע ביד עוברי עבירה.. מדובר בנושא הלכתי חשוב כשלעצמו, שעוד נרחיב בו ובהשלכותיו על כשרות המזון בעתיד בע"ה.

נמצאנו למדים ששמן זית שמעורב בו שמן צמחי יש בו חשש של תערובת איסור ואסור באכילה(אם אין עליו הכשר מרבנות מוסמכת).

 ומה לגבי כשרותו של שמן שכזה למצוות הדלקת נרות חנוכה?

ובכן מכיוון שלהלכה נפסק שכל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה ואפילו שומן של איסור (חוץ מאיסורי הנאה כמו בשר בחלב, טבל וערלה), הרי שלכאורה אין איסור להדליק בשמן זית מזויף או מעורב. יחד עם זאת ראוי לזכור כי משמן זית שצמח ונוצר בארץ ע"י יהודי יש להפריש תרומות ומעשרות, ואם אלה לא הופרשו הרי זה שמן של טבל שאסור בהנאה, ולדעת רוב הפוסקים גם אסור להדליק ממנו בחנוכה. שמנים שיש בהם תערובת ולא ברור המקור שלהם (האם השמן הופק בארץ או בחו"ל) יש להפריש מהם מספק תרומות ומעשרות ללא ברכה, ורק לאחר מכן הם מותרים בהדלקה. אולם אם הדליק בשמן שכזה מבלי להפריש תרומות ומעשרות יצא ידי חובה בדיעבד.

יחד עם זאת ראוי לזכור מה שכתבו הפוסקים שמצווה מן המובחר להדליק בשמן זית, מכיוון שבשמן זה נעשה הנס. על כן בקבוקי שמן זית שחשודים להיות מזויפים (ניתן לזהות אותם ראשית על פי מחירם הזול בצורה קיצונית בהשוואה למקובל בשוק שמן הזית, או לחילופין אם מדובר ביצרן או יבואן לא מוכר) אמנם כשרים להדלקת נרות חנוכה אך אין מקיימים בהם מצווה מן המובחר.

הרב משה ביגל הוא רבה של מיתר ומשתייך לרבני 'צהר'