תרמו לצהר

דאגה בלב איש ישיחנה

מאת הרב אלי שיינפלד

לכל אדם באשר הוא, ואין הדבר משנה אם הוא ילד קטן או אם הוא איש זקן ישנן תקופות טובות יותר, בהן חייו מתנהלים, פחות או יותר, על מי מנוחות, וישנן גם תקופות פחות מוצלחות, בהן הוא נתקל בקשיים. בזמנים קשים אלו, מה יעשה? בספר משלי מובאת עצה חשובה: "דְּאָגָה בְלֶב-אִישׁ יַשְׁחֶנָּה וְדָבָר טוֹב יְשַׂמְּחֶנָּה".

 

נחלקו רב אמי ורב אסי במסכת יומא בפירוש פסוק זה: "רבי אמי ורבי אסי חד אמר ישחנה מדעתו וחד אמר ישיחנה לאחרים". פעמים רבות האדם מוצא את עצמו שרוי בדאגה עקב טרדותיו וקשייו. מה יעשה? ישנם מקרים שרצוי שיתעלם מהדאגה וינסה להסיח דעתו ממנה, שהרי התעסקות בה רק תדכדך אותו ולא תשפר את מצבו, אך ישנם מצבים שדווקא רצוי לשתף ולהתייעץ עם אנשים אחרים: לפעמים כדאי להתייעץ עם רב או עם תלמיד חכם. במקרים אחרים כדאי להתייעץ עם אחד ההורים או המורים, ולעִתים דווקא חבר טוב הוא זה שיכול לתת את העצות הטובות ביותר, שכן סביר להניח שהוא חווה דברים דומים. ההתמודדויות פחות או יותר משותפות וכך גם נושאי השיחה, ובכלל עם חבר קרוב לעיתים מרגישים בנוח לפתוח דברים מעיקים ש'יושבים על הלב'. 

 

גם האדמו"ר מפיאסצ'נה מדגיש את חשיבות דיבוק החברים וקבלת עצה טובה. בספרו 'בני מחשבה טובה' הוא מתאר את היווסדותה של חבורה לעבודת השם ואת עקרונותיה. מכללי החבורה אפשר להבין את חשיבות השיתוף וקבלת העצה הטובה, וכך הוא מתאר את תנאי החבורה שייסד: "על שלשה דברים החבריא הקדושה עומדת. על התחברות חברים, על אהבת חברים  ועל התדבקות חברים לכן הגם שכולם יתחברו יחד באהבת חברים וכולם יאהבו זה לזה באהבה רבה מכל מקום ייקח לו כל אחד מהם חבר לעצמו שלפניו יגלה את כל מצפוני לבבו בין בדברים רוחניים ובין בדברים גופניים. דאגתו ושמחתו, נפילתו ועלייתו, וחברו השומע ינחמהו וייעצהו וישמחהו ככל האפשר לו, גם בדברים הרוחניים ייעצהו וידריכהו כפי דעתו ומצבו".

 

הרווח מהשיחה הוא כפול: ראשית, עצם השיחה יש בכוחה לשחרר את המועקה ולרענן את כוחותיו של האדם. שנית, פעמים רבות מי שמצוי בתוך הקושי לא מצליח למצוא את הדרך להחלץ ממנו – "אין אדם מתיר עצמו מבית האסורים" – ודווקא זה שעומד מבחוץ יכול לראות את המציאות באור שונה ולתת עצה טובה שיכולה לעזור במציאת הדרך הישרה.

 

אמנם, לא לתמיד שיתוף האחר ובקשת עצה, הינן פעולות פשוטות כל כך, שהרי על מנת לשתף חבר, רב או איש מקצוע מסוים, עלינו להתגבר על מחסום הבושה, וזהו מחסום לא פשוט הדורש מהאדם גבורה גדולה. ומניין צומח מחסום זה? מתוך מחשבה שקושי בהתמודדות מלמד על חסרון באישיות ועל נמיכות קומה, מתוך הרגשה שכל אחד יכול צריך ויכול להתמודד בעצמו עם כל קשייו וטרדותיו. אך מחשבה זו בטעות יסודה! רק טבעי הדבר שישנם רגעים בהם האדם חלש ושיתוף אדם נוסף שיקשיב לו, שיחזק אותו ולעיתים אף ייתן לו עצה טובה יעזור לו בהתמודדויותיו. וברגעים אחרים, כאשר הוא יהיה במצב טוב יותר, יהיה הוא מחלקם של המייעצים והמחזקים, והוא זה שידע להקשיב ולתת עזרה.

אז אל תתבייש, לך תתייעץ! בהצלחה.

 

הרב אלי שיינפלד הוא ר"מ בישיבה התיכונית במעלה אדומים