תרמו לצהר

הכסף שביני לבינך

מאת הרב אלישיב קנוהל

כסף הוא מכשיר רב עוצמה שאין לזלזל בו, אך אל לנו להפוך אותו ממכשיר למטרה. תובנה זו חשובה במיוחד כשאנו נדרשים לשאלה מהם התנאים המקדימים לבחירת בן זוג? האמנם מעמדו הכלכלי של בן הזוג הוא אחד מהם?

לכאורה, מה רע בכך שמלבד כל המידות החשובות בהן חונן בן הזוג, הוא יהיה גם בעל רכוש? הבעיה בתפיסה זו שהיא עלולה להטות אותנו לוותר על עניינים הרבה יותר מהותיים. הכסף אחרי הכל מסנוור, והדבר עלול לטעות ולהטות. אמנם אין שום פגם בכך שלבן זוג יהיו אמצעים כלכליים, אולם יש להיזהר שלא להציב תנאי זה במכלול התנאים על פיהם נכריע במי לבחור. העניין הכלכלי  יהיה רק "ערך מוסף" לשיקולים וערכים אחרים שעל פיהם בלבד בחרנו בבן הזוג שלנו.

כלל זה נכון גם בניהול חיי המשפחה. מחד גיסא, אי אפשר להתעלם מהמצב הכלכלי בארץ ובעולם, מה גם שהאחריות מחייבת אותנו להתנהל בצורה אחראית ולדאוג לאמצעי פרנסה מתאימים לשפחה בהתאם לגודלה. מאידך, צריך להיזהר שהדאגה לכסף לא תהפוך לגורם הדומיננטי באורחות הבית. העמדת הרכושנות במרכז החיים עלולה לשבש את סדר הערכים בבית.

טבעו של הכסף, שאם תניח אותו מאחורי זכוכית הוא יהפוך אותה מזכוכית שקופה לראי. דרך זכוכית שקופה ניתן לראות את כל העולם על צרכיו ומצוקותיו, אולם כשהזכוכית הופכת למראה, אני יכול לראות רק את עצמי. במילים אחרות: מי שמעמיד את הגדלת הרכוש כאינטרס ראשוני של הבית, עלול להפר את האיזון החשוב כל כך בין מחויבותו של האדם לדאוג לצרכי ביתו, לדאגה לצרכי הכלל והרגישות למצוקות הזולת. גם בתוך הבית פנימה הגדלת הרכוש עלולה לדחוק הצידה צרכים רוחניים ונפשיים של בני הבית שחשיבותם עולה לאין ערוך על חשיבותו של הרכוש. ההשתעבדות לשאיפה להעלאת רמת החיים החומרית עלולה לשבש את סדרי הקדימויות שבני הזוג קבעו לעצמם. ערכים שעמדו בראש סולם העדיפויות עלולים בגלל כסף להידחק לקרן זווית. הוויתור עלול להיות כה גדול, עד כי נדרשת יותר ממחשבה אחת על כל מהלך שיש בו שקיעה יתירה במאמץ להשיג עוד כסף.

מאידך גיסא, גם בהליכה לקראת הסתפקות במועט צריך זהירות מ"קפיצה במדרגות". התהליך שכזה חייב להיות בקצב הנכון, מותאם לרמתם הרוחנית של בני הזוג. לא תמיד יש התאמה בין שני בני הזוג בנושאים אלו. גם אם אחד מבני הזוג חפץ בחיי צניעות והסתפקות במועט, הוא עדיין חייב להיות רגיש לצרכי זולתו. אין להעלות על הדעת התפתחות רוחנית במעלות הפרישות והחסידות, הכרוכה בצער שנגרם לבן הזוג השני ומעיקה עליו. לרוב הצדדים האסתטיים של החיים חשובים מאד לאשה. בגדים נאים לבני המשפחה, ריהוט נאה ועוד, הם דברים שאל לו לאיש לוותר עליהם "עבורה"… וכבר לימדונו חכמים  'מכבדה, יותר מגופו'.

 

הרב אלישיב קנוהל הוא רב קיבוץ כפר עציון וראש מיזם הנישואין של ארגון רבני 'צהר'

 

"קשב זוגי"- מענה טלפוני לייעוץ, תמיכה והקשבה בענייני זוגיות. הקו אנונימי, מופעל על ידי פסיכולוגים ומטפלים זוגיים בעלי ניסיון. טל'  078-81-87654. שעות פעילות הקו: יום ג 10:00-13:00 בבוקר, ימים ב', ג'  בין השעות  20:00 – 23:00 ומוצ"ש 21:00-23:30  (השיחה בעלות טלפונית רגילה).