תרמו לצהר

שנפרה ונרבה כדגים

מאת הרב משה ביגל

בתקופת החגים, שאנו נמצאים בעיצומה, מרבים לאכול דגים. ננסה בפינתנו זו לעמוד על שאלות בכשרות הדגים.

סימני טהרה בדגים

התורה נותנת שני סימני טהרה לדגים: "כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו" (ויקרא יד ט ). חכמינו הוסיפו כלל שמקל מאד על זיהוי הדגים הטהורים ואמרו כי כל דג שיש לו קשקשת יש לו גם סנפיר, משא"כ לגבי דגים שלהם סנפירים שבהם יש גם כאלה שאין להם קשקשים. מכאן שאפשר להסתפק בסימן היכר אחד והוא הקשקשים בכדי לזהות את כשרות הדג. סימן זה מקל מאד כשקונים חלקי דגים שאין עליהם סימני סנפירים אולם יש עליהם חתיכת עור. אם על העור יש קשקשים הרי שהדג כשר שכן אנו בטוחים כי גם סנפירים יש לו אלא שהם בחלק אחרים אשר אינם לפנינו.  ואכן חלקי דגים רבים המיובאים מחו"ל מזוהים ע"י פיסת העור שעליהם ומקבלים הכשר מהרבנות. כך גם יכול כל אדם לקנות דגים, בכל מקום, כל עוד יש עליהם פיסת עור וקשקשים וזאת ללא צורך בהכשר מיוחד. הקשקשים המשמשים כסימן טהרה צריכים להיות על העור ולא מתחתיו, וצריכים להיות מתקלפים מעל העור. סימנים עגולים על העור שאינם מתקלפים אינם קשקשים ולכן דג שכזה אינו כשר (שו"ע יו"ד פג א )

ישנם דגים שהיו להם קשקשים אולם אלו נשרו. גם דגים שכאלה כשרים, אולם בדגים אלו אין אפשרות לזהות כשרות ע"י פיסת העור שעליו. דוגמא לכך הוא דג היאורן (נסיכת הנילוס) שזנים מסוימים שלו משילים את קשקשיהם לאחר שהם מוצאים מהמים ויש גם זנים מסוימים של דג זה שלהם אין קשקשים כלל. לכן מותר לקנות דג זה (יאורן) רק עם פיסת עור וקשקשת (או בהכשר מרבנות מוסמכת גם בלי פיסת עור).

 

ביצי דגים 

לפי הכלל ההלכתי "כל היוצא מן הטהור- טהור והיוצא מן הטמא- טמא" (בכורות פרק ה משנה ב ) ברור כי מותר לאכול רק ביצי דגים טהורים. כיצד מזהים ביצים של דגים טהורים? יש שפסקו שביצי דגים שהומלחו וצבעם אדום הם ביצי דגים טהורים ולכן ניתן לקנותם בכל מקום ללא פיקוח כשרות (שו"ע יו"ד פג ח, ש"ך וטז שם,והלבוש וכנסת הגדולה. מחזיק ברכה טו"ב. אחרונים בדרכי תשובה שם וכף החיים שם סב). אולם יש שכתבו שאין סומכים על סימן זה וביצי דגים צריכים אישור כשרות כמו כל מזון אחר (איסור והיתר מובא בש"ך .ופרי חדש סק כו. אחרונים בדרכי תשובה שם וערוך השולחן שם נ). בימינו ישנם מקרים בהם מוסיפים צבע לביצי הדגים ולכן ראוי לקנות רק ביצי דגים שיש להם הכשר. (הגר"י אריאל שליט"א)

 

שמן דגים

שמן דגים מיוצר בדרך כלל מדגים שאינם טהורים (ליוויתן). שמן זה משמש לחיזוק תינוקות או חולים והוא נאכל בשתי צורות: כמוסות וכן שתיית השמן כמות שהוא. מכיוון שגם שתיית שמן איננה דרך אכילה יש שהתירו גם לשתות את השמן (דברי חיים יו"ד ב נב. מנחת יצחק ד  קיב. יביע אומר ב יו"ד יב ) אולם יש מי שהתיר רק בכמוסות (תשובות מהרי"א הלוי א נ"ב),

 

דגים מתולעים

לפעמים יש בדגים תולעים, האסורים באכילה, התולעים נתפסים בעיקר באזור הפה הזימים והזנב. לכן יש לנקות היטב את הדגים לפני בישולם.

 

דגים עם בשר

חכמים אסרו לאכול או לבשל דגים יחד עם בשר וזאת בשל הסכנה הכרוכה באכילה שכזאת שעלולה לגרום לצרעת (שו"ע יו"ד קטז ב). לכן אם אוכלים דגים ורוצים לאכול לאחריהם בשר יש לנקות את הסכו"ם ולשטוף את הפה או לאכול מאכל אחר בין הדגים לבשר. יש מי שכתב שבימינו אין לחשוש יותר לדבר שכן הטבע השתנה ולכן מותר לאכול ואף לבשל דגים עם בשר (מגן אברהם רעג א ערוך השולחן קטז י)

 

דגים עם חלב

מעיקר הדין דגים הם פרווה ולכן מותר לבשלם או לאוכלם עם חלב. (שו"ע יו"ד פז ג). יחד עם זאת יש מי שאסרו לבשל או לאכול דגים עם חלב וגבינה (בית יוסף בשם כנסת הגדולה ושארית יהודה. וכן הוא בבן איש חי ב בהעלותך טו. יחווה דעת ו מח) וכך הוא מנהג הספרדים שאסרו דגים עם חלב ולכן לשיטה זו, אסור לאכול פיצה שעליה טונה או אנשובי ודומיהם.

מנהג רוב האשכנזים הוא להתיר דגים עם חלב וזאת משום שמעולם לא נמצא בתלמוד מקור לאיסור זה ואין לו שום סיבה.(דרכי משה יו"ד פז ד. והש"ך שם ה. פרי חדש שם ו. ט"ז שם ג. מגן אברהם קעג ועוד).

יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שנפרה ורבה כדגים ותתחדש עלינו שנה טובה.

 

הרב משה ביגל, רבה של מיתר ומרבני 'צהר'