תרמו לצהר

המנהיג והמונהג

מאת הרב ד"ר אופיר כהן

יש אנשים החושבים כי בתהליך של גאולה לא חשוב ולא משמעותי מה נעשה כבני אדם שכן הכול נעשה ונקבע מלמעלה, גם לגבי הבחירות, ולכן יש מי שלא הולכים להצביע או שנותנים משקל פחות להצבעה

 

בפרשתנו אנו מגיעים לשיאם של הניסים שהתרחשו במצרים, שיא של אמונה: וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת הַיָּד הַגְּדֹלָה אֲשֶׁר עָשָׂה ה' בְּמִצְרַיִם וַיִּירְאוּ הָעָם אֶת ה' וַיַּאֲמִינוּ ה'  וּבְמֹשֶׁה עַבְדּוֹ: (שמות פרק יד ,לא). לכאורה שיאה של אמונה בא מכוח ראיית גדול הבורא הפועל במציאות ומשנה אותה כרצונו ללא קשר למעשיו של האדם "וְאַתְּ עֵרֹם וְעֶרְיָה" (יחזקאל טז ,ז ) ללא מצוות או מעשים הגורמים לפעולת הבורא. אולם כבר לפני הכניסה לים הקב"ה רוצה ללמד את משה ואת בנ"י הנהגה אחרת התלויה במעשה העם: "מַה תִּצְעַק אֵלָי דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִסָּעוּ" (שמות פרק יד).

"נפש החיים" לומד ממעמד האמונה בים סוף כי עיקר הנהגת העולם אומנם תלויה במנהיגו של עולם הקב"ה אבל הקב"ה בעצמו בחר לתת את ההנהגה לאדם שע"פ מעשיו והנהגתו יפעל העולם בין לטוב בין למוטב, וכך דבריו : "וזהו לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי. ר"ל כמו בסוסי רכבי פרעה שהיה היפך מנהגו של עולם שהרוכב מנהיג לסוס. ובפרעה וחילו הסוס הנהיג את רוכבו כמשרז"ל. כן דמיתיך והמשלתיך רעיתי ע"ז האופן ממש. שאף שאני רוכב ערבות. עכ"ז כביכול את מנהיג אותי ע"י מעשיך. שענין התחברותי כביכול להעולמות הוא רק כפי ענין התעוררות מעשיך לאן נוטים. וזש"ה רוכב שמים בעזרך…"

יש אנשים החושבים כי אנו בתהליך של גאולה ולכן לא חשוב ולא משמעותי מה נעשה כבני אדם שכן הכול נעשה מלמעלה. כך גם לגבי הבחירות שהרי כבר נקבע מה שהקב"ה רוצה, וכך יהיה ולכן יש מי שלא הולכים להצביע או שנותנים משקל פחות להצביע. אנו אמנם מבקשים כי גאולתנו תהיה "אחרית כראשית", אולם יש להפנים כי הבדל גדול ישנו בין גאולת מצריים שהייתה מלמעלה ובחיפזון לגאולה האחרונה.

גאולת מצרים הייתה חד פעמית בעוצמתה. גאולה בעיקרה פועלת בצורה אחרת והיא תלויה בתנועה מלמטה למעלה ובמעשיו של האדם. מכאן שמעשינו הם אלה שיקבעו את התוצאה. האם נעמוד מהצד או האם נקרא לכולם לבוא ולהצביע? האם נזניח את משנת הצינות הדתית לתנועות אחרות או שנחזק את כוחנו ע"י אנשי תורה ומעשה של הציונות הדתית? האם נשב בצד, נחבק ידיים בייאוש הפילוג או שניקח אחריות ונציל את מה שאפשר? האם נשאיר את הכל בידי שמיים ואח"כ נצעק ונתפלל כאשר תבוא חלילה שעת מבחן?

ישנה אלטרנטיבה אחרת והיא להיענות לקריאתו של הקב"ה בפרשתנו: "דבר אל בנ"י ויסעו!". אין הדבר תלוי אלא בכם! זה גם ציוויו של הקב"ה שקורא לנו לא להיות שאננים ולפעול בכל הכוח ולהוציא מן הכוח אל המציאות את האמונה. ההצבעה בבחירות היא הכלי התורן, ומי שמאמין מצביע לאנשי אמונה לבית יהודי גדול שיש לו מנהיג שהוא בורא עולם שמבקש מאתנו: קחו הנהגה ואני אהיה בעזרכם!

 

הרב ד"ר אופיר כהן הוא ראש הגרעין התורני "אורות אשקלון" ומועמד בבחירות לכנסת מטעם מפלגת "הבית היהודי"