תרמו לצהר

מילוי טוטו ומשחקי כדורגל בשבת

מאת הרב שמואל שפירא

שאלה:

האם מותר למלא ולשלוח טופס טוטו כשידוע שהמשחקים עליהם מדובר במסגרת ה"טוטו" נערכים בשבת? (שגיא, ת"א)

 

תשובה:

שגיא שלום.

שליחת טופס טוטו של משחקים המתקיימים בשבת כרוכה בשתי בעיות: האחת היא עצם ההימור, והשנייה היא הנאה ממעשה שבת.

לגבי נושא ההימורים: חז"ל פסלו לעדות אדם המשחק בקובייה ומפריח יונים (מסכת סנהדרין דף כד). חז"ל ביארו כי מפריחי יונים הם אנשים המתעסקים בהימורים הקשורים בתוצאות של תחרויות בין יונים. על כך הוסיף הרמב"ם: "…וכן לא יונים בלבד אמרו אלא אפילו המשחקים בבהמה חיה ועוף, ואומר 'כל הקודם את חבירו או כל הנוצח את חבירו יטול בעליו את שניהן', וכן כל כיוצא בשחוק זה (הלכות עדות פרק י, ד). במילים אחרות: כל אדם הנהנה מזכייה ממונית הנובעת כתוצאה מתחרות או התערבות פסול לעדות.

הסיבה לפסול זה קשורה בשני טעמים: א. אדם שמרוויח כספו מהימורים אינו עוסק ביישובו של עולם. ב. רווח מהימורים והתערבויות דומה מעט לגזל, שכן מדרך הטבע אף מהמר אינו מתכוון להפסיד אלא להיפך, ומכאן שהזוכה מקבל לידיו כסף שלא וויתרו עליו לגמרי (דבר זה מוגדר בשפה ההלכתית בכינוי "אסמכתא").  יחד עם זאת ניתן למצוא הבדל מהותי בין שני הטעמים. אדם שכל פרנסתו באה לו מהימורים ואינו עוסק בישוב העולם.  הוא, אם האדם אינו מהמר "מקצועי", אלא עוסק ביישובו של עולם, ורק מהמר "מן הצד". כלומר, אדם מן היישוב שעובד לפרנסתו ורק משחק להנאתו, הוא מיישב את העולם, ולא נאמר בו הטעם הראשון.

להלכה, נחלקו הפוסקים. יש שפסקו כטעם הראשון, כלומר שאם לאדם יש עיסוק חיובי אחר, אינו נפסל לעדות בגלל הימורים. כך פסק הרמ"א ואף הוסיף: "וכבר פשט המנהג כסברא האחרונה לשחוק בקוביא, ואין פסול אלא מי שאין לו אומנות אלא הוא" (שולחן ערוך חושן משפט סימן שע סעיף ג). לעומתו פסק ה"בית יוסף" שאין להמר ולהתערב. (שולחן ערוך יורה דעה סימן ריז)

ראוי לציין כי לפני מספר שנים התעוררה מחלוקת בנושא קניית כרטיסים של "מפעל הפיס". מחלוקת זו הובאה בפניהם של שני רבנים ראשיים לשעבר. הרב עובדיה יוסף פסק: "… שהספרדים ועדות המזרח אסור להם להשתתף בקניית כרטיסי מפעל הפיס", (שו"ת יביע אומר חלק ז). לעומתו סבר הרב אברהם שפירא זצ"ל הרב הראשי האשכנזי, שהדבר מותר, ובפרט מכיוון שחלק ניכר מהכסף מיועד למפעלים חיוביים, כגון הקמת בתי ספר, מבנים ציבוריים ומתקני ספורט.

 שאלתך מתעכבת על נתון נוסף הקשור בכך שהמשחקים שעליהם נערכים ההימורים מתקיימים בשבת, ובכך יש בעיה שכן משחקי כדורגל בשבת כרוכים בחילול שבת (בעיקר מה שסביב המשחק, כי במשחק עצמו אין איסור גמור). מכאן שכל עזרה ישירה או עקיפה למשחקים (על ידי מימון), מהווה למעשה סיוע לחילול שבת. גם משלוח טופס טוטו על ידי אדם שאינו נמצא במגרש בפועל אסור, שכן בעצם השתתפותו הכספית הוא מסייע לקיום המשחק, ונמצא שהוא מצפה שאחרים יחללו שבת על מנת שירוויח. מכאן שאדם כזה, אם הרוויח כסף, הרי זה רווח הנובע ממעשה איסור, ולא נכון ליהנות ממנו.

לסיכום: השתתפות בשליחת טופסי לוטו שנויה במחלוקת. (האשכנזים מקילים והספרדים מחמירים). כשמדובר בהימורים על משחקים המתקיימים בשבת הדבר אסור לדעת כולם.

 

 הרב שמואל שפירא הוא רבה של כוכב יאיר ומרבני 'צהר'

השאלה פורסמה בשו"ת המקוון של רבני 'צהר' באתר Ynet