תרמו לצהר

ואכלת ושבעת

מאת יעקב פוטרמן

הספר ’ואכלת ושבעת‘, נועד להדריך כל אחד במבוך דיני הכשרות השונים.  ובכל תחומי הכשרות :. הספר מקיף את כל נושאי האכילה והכשרות הנהוגים בכל בית מישראל , בכל ימות השנה , ביום חול, בשבת, ובפסח. דוגמאות לנושאים הנידונים בספר : דגים, החלב ומוצריו,תערובות, הכשרת כלים, טבילת כלים, מאכלי עכו"ם, מצוות התלויות בארץ, תרו"מ, אכילה מחוץ לבית, אכילה בחו"ל ועוד.

ליד כל הלכה  מצוין  מהו עיקר הדין , ומהו ההידור , וליד וכל  הלכה מובא הן הנימוק ההלכתי שלה. והן את התחום המחשבתי וההסברתי של נושא איסורי מאכלות, והנחיות מעשיות בדבר מה ואיך מותר לאכול.

דבר נוסף העוזר להבנת  ההלכה הוא סקירת המצב העכשווית בתחום הכשרות (גופי כשרות, טכנולוגיית מזון ועוד). וגם סקירה מדעית :יצור האוכל, מרכיביהם, האלקטרוניקה של המכשירים החשמליים והפיזיקה של תהליכי הבישול וההכשרה.

בספר מוצגות  השאלות העיקריות הקיימות לגבי כל מוצר, ואת חילוקי הדעות בין הפוסקים שמתוכם נובעים ההבדלים בין ההכשרים השונים, ובכך יכול כל אחד  לבחון את הדברים , לראות מהו עיקר הדין, מהי חומרא, ומהם גזירות דרבנן, ומהם מנהגי עדות, וע"י כך  ולהגיע למסקנות לגבי ניהול ביתו, מתי וכיצד לאכול במחוץ לבית, או אצל אדם שלא נוהג כמותו.

סקירת ספר זה , יכולה לשקף את ההבדל שבין  כתיבת הלכה ציונית דתית לבין כתיבת הלכה חרדית, ועל הבדלי הפסיקה בינהם. אך נושא זה דורש לימוד ועיון נפרדים, אך  די אם נזכיר את האחריות בפסיקה לכלל ישראל.

ספר זה הוא חלק מהפכה של ממש הולכת ומתהווה בעולם ההלכה – ספרי הלכה הנכתבים על ידי תלמידי חכמים , מתוך מתוך ראייה כלל ישראלית, והמביאים את ביכורי תלמוד התורה בעולם התורני הציוני דתי: כדוגמא לאחריות כלל ישראלית בפסיקה ובנתינת כשרות "מהדרין", אך כזו העלולה להרחיק חלק מקונים והמוכרים ,  מביא הרב קנוהל את דברי הרב קוק :

" מה שאין כן כשיתגלה הדבר, שישנם דברים כאלה, שמצד שורת ההלכה ראויים הם להיתר ורבנים לא חשו על טרחם וצערם של ישראל, והניחו את הדברים באיסורם, יוצא מזה ח"ו חילול השם גדול מאד, עד שמתרבים המתפרצים לומר על כמה גופי תורה, שאם הרבנים רוצים היו יכולים להתיר, ועל ידי זה יוצא משפט מעוקל". ההקפדה שלא לאסור את המותר היא הנותנת תוקף רב יותר לפסק האוסר את האסור. כון שלמקבל הפסק ברור שאם היה הדבר מותר לא היה הפוסק אוסרו."

ספר זה יצא לאור בהוצאת ארגון צהר, ובשיתוף הוצאת גילוי שליד ישיבת עתנאיל.

הרב אלישיב קנוהל הוא רבה של כפר עציון, ידוע בספרו ההלכתי "איש ואשה".  הרב שמואל אריאל הוא ר"מ בישיבת עתניאל. ניתן להשיג את הספר במשרדי צוהר www.tzohar.org.il

 

יעקב פוטרמן הוא ספרן , מידען ועורך. המעוניינים בסקירה : yaacovpu@gmail.com